• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Posts By :

DOOR

Onnistuminen ei ole sattuma

1024 314 DOOR

Tuhannet organisaatiot ympäri maailman ovat onnistuneet kestävällä tavalla parantamaan suorituskykyä muuttamalla yksilöiden tapaa ajatella, johtaa itseään ja toimia yhdessä. Muutos on viety läpi koko organisaation sen kaikilla tasoilla.

Miten se on tehty? Organisaatioon on juurrutettu Aloitteellisen vastuunoton kulttuuri (Accountability). Se on perusta kaikessa käyttäytymisessä, toiminnassa ja päätöksissä.

Vastuunoton kulttuuri on auttanut nousemaan uudelle tasolle: saavuttamaan tavoitteet vuodesta toiseen, kasvattamaan liikevaihtoa, pienentämään kustannuksia ja lisäämään omistaja-arvoa.

Kulttuurimuutos on erikoisalamme. Accountablity-kulttuurin johtava toimija ja menetelmäkehittäjä Partners In Leadership on yli 30 vuoden aikana tutkinut ja tunnistanut, mikä kulttuurissa erottaa menestyjät keskiverrosta sekä kehittänyt menetelmän kulttuurin muuttamiseen ja sen johtamiseen.

Tee tästä linkistä arvio oman organisaatiosi kulttuurin suorituskyvystä.

 • Tulos vertaa toimintakulttuurianne korkean suorituskyvyn organisaatioihin
 • Vastaamiseen menee aikaa vain muutamia minuutteja
 • Lähetämme raportin sähköpostilla

Hele Lonka               040 753 7788

Mika Nurmesniemi   0400 855 844

Sähköposti  finland@doornordic.com

Tutustu aihetta käsitteleviin artikkeleihin täältä.

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Aloitteellinen Vastuunotto®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea, oivalluttava ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva.

Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

DOOR on Accountablity-alueen johtavan toimijan  Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti.

Voimaa vastuunoton kulttuurista

1024 314 DOOR

Kuinka usein kuulet alla olevia kommentteja?

 • ”Se ei kuulu meille”
 • ”Kyllä me tehtäis, mutta pääkonttori/asiakas/… jne estää”
 • ”Ei voi odottaa tuloksia enne kuin x ja y on käytössä”
 • ”Järjestelmät vaan on niin huonot ja tieto ei kulje”

Syyttely ja selittely ovat suorituskyvyn hautausmaa. Tätä voimistaa perinteinen käsitys vastuunotosta: Sitä tarvitaan silloin, kun jotain menee pieleen.

Mitä vääränlaisesta vastuunoton kulttuurista seuraa?

Usein johto koettaa poistaa esteet esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Käynnistetään liuta projekteja ja hankkeita, joiden avulla esteet pyritään yksi kerrallaan poistamaan
 • Muutetaan organisaatiota tai lisätään resursseja
 • Päätetään siirtää aikataulua

Mikäli ongelma on toimintakulttuurissa, toimet eivät välttämättä tuota tulosta.

 • Menevätkö hankkeet maaliin vai tuleeko esiin uusia esteitä?
 • Tyhjeneekö esteiden lista entisten poistuttua?
 • Muuttuuko ajattelu ja toiminta uuden organisaation myötä?

Tee tästä linkistä arvio oman organisaatiosi vastuunoton kulttuurin tilasta.

 • Tulos vertaa toimintakulttuurianne korkean suorituskyvyn organisaatioihin
 • Vastaamiseen menee aikaa vain muutamia minuutteja
 • Lähetämme raportin sähköpostilla

Menestystä alkavaan syyskauteen!

Hele Lonka               040 753 7788

Mika Nurmesniemi   0400 855 844

Sähköposti  finland@doornordic.com

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Aloitteellinen Vastuunotto®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea, oivalluttava ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva.

Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

Olemme Accountablity-alueen johtavan toimijan  Partners In Leadershipinmenestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti.

DOOR on ketterä kansainvälinen kehittämiskumppani, jolla on käytössä kansainväliset testatut ja tuotteistetut menetelmät. Ne sopivat organisaatioille yrityskoosta riippumatta ja loistavasti myös julkiselle sektorille.

Vastuunoton kulttuurin tilannearvio

401 338 DOOR

DOOR on Partners In Leadershipin, maailman johtavan Accountability-alan toimijan ja menetelmäkehittäjän kumppani. Menestysohjelma on tehokas, loppuun asti mietitty  ja yksinkertainen. Se perustuu laajaan tutkimukseen ja 25 vuoden kehitystyöhön.  Se on auttanut tuhansia yrityksiä viemään läpi muutoksia, lisäämään ketteryyttä ja jatkuvasti kehittämään suorituskykyä.

Mikäli haluat parantaa suorituskykyä vastuunoton ja oma-aloitteisuuden nostolla, investoi pikku hetki aikaa potentiaalinne analysointiin.

1. Onko yhteinen maali kaikille selvillä?

Strutsi

Koskeeko muutos minua?

 • Tietävätkö kaikki, mitkä ovat tärkeimmät tulokset, jotka meidän täytyy saada aikaan  ja miten minun työni siihen liittyy?
 • Millainen toimintasuunnitelma tulosten saavuttamiseksi on tehty?
 • Ovatko kaikki sitoutuneita ja uskotaanko onnistumiseen?
 • Mitä tapahtuu, mikäli tuloksia ei saavuteta?
 • Mitä seuraa siitä, että tulokset saavutetaan?

Testaa, kuinka hyvin prioriteetit ovat selvillä.

Pyydä henkilöitä omassa organisaatiossasi nimeämään kolme tärkeintä Avaintulosta – priorisoitua tavoitetta, joista olette päättäneet, että epäonnistuminen ei ole vaihtoehto.

2. Millaista ajattelun muutosta tulosten saavuttaminen vaatii?

lamppu

 • Nykyinen ajattelu tuottaa nykyiset tulokset
 • Mitä työyhteisön jäsenten on syytä ymmärtää/tajuta, jotta onnistutaan?
 • Mitkä ovat seuraukset, mikäli sitä ei ymmärretä?

Tunnistatko vallitsevia ”vanhan” toimintakulttuurin uskomuksia, jotka estävät tulosten saavuttamisen?

 • Mieti, mitä kuulet ihmisten puhuvan. Tunnista kolme sellaista uskomusta, jotka mielestäsi haittaavat matkaa kohti haluttuja tuloksia – onnistumista.

 

 

3. Tukeeko yhteinen toimintakulttuurinne onnistumista?

kaikki_mukaan

 • Millainen on tulokset tuottava toimintakulttuuri?
 • Miten sitä voidaan mitata?
 • Mitkä ovat nykyiset vahvuutemme ja mitä pitää parantaa?

Tee tästä vastuunoton kulttuurinne testi arvioimalla 16 tutkitusti parhaan käytännön tasoa työyhteisössänne.

Vertailukohtana on korkean suorituskyvyn organisaatiot. Huomaat, että tutkitusti parhaat käytännöt eivät ole rakettitiedettä.

Saat raportin sähköpostiisi.

 

4. Ratkaiseeko joku muu meidän ongelmamme?Tonttulakki

 • Uskallammeko tavoitella onnistumista vai suoritammeko vain tehtäviä?
 • Ovatko ongelmamme niin suuria, että niitä ei voi ratkaista?
 • Valitammeko me liikaa?

Tee tästä organisaatiosi arviointi 10 kysymyksen avulla. Lopputulos kertoo, missä määrin tuhlaatte energiaanne nk. ”Linjan” alapuolella, etsien selityksiä syiden ja ratkaisujen sijaan.

Saat raportin sähköpostiisi.

 

5. Miten johdamme onnistumista?

Leijona

 • Onko johtaminen vain esimiesten tehtävä?
 • Lisääkö johtamistyyli vastuunottoa?
 • Uskallammeko johtaa?
 • Onko meillä yhteinen kieli ja menetelmä johtamiseen?
 • Ymmärtävätkö ihmiset, mitä heiltä odotetaan?

Arvoi tästä 14 kysymyksen avulla organisaatiosi johtamiskulttuuri. Vertailukohta on Aloitteellisen vastuuoton tutkitusti parhaat johtamiskäytännöt.

Saat raportin sähköpostiisi.

 

6. Voiko ratkaisu olla yksinkertainen ja toistettavissa?

palapeli

Onko teidän alanne ja tilanteenne niin erikoinen, että siinä eivät tavanomaiset lainalaisuudet toimi?

Voiko yksinkertaisella ja ketterällä ratkaisulla saada tuloksia aikaan?

Ongelmat voivat olla monimutakaisia, mutta ratkaisut eivät.

Aloitteellinen vastuunotto (Accountability) on tuhansien menestyjäorganisaatioiden käyttämä tutkittu ja testattu menetelmä, joka auttaa viemään  läpi muutoksia, parantamaan suorituskykyä ja onnisutmaan yhdessä.

7. Ota meihin yhteyttä ja sovi tutustumiskäynti

Mikäli tämä aihe herätti kiinnostusta, ota yhteyttä. Sovitaan tunnin tapaaminen, jossa tutustumme puolin ja toisin ja kartoitamme yhteistyön mahdollisuudet.

Kiitos!

Terveisin DOOR tiimi, psta

Hele Lonka   040 753 7788   hele.lonka@doornordic.com

Mika Nurmesniemi 0400 855 844  mika.nurmesniemi@doornordic.com

 

 

Paranna suorituskykyä vastuunoton kulttuurilla, ti 29.8.2017 Tapahtumahotelli Huone

1024 314 DOOR

Accountability BuilderTM

Rakenna Aloitteellisen vastuunoton kulttuuri

Open DOOR – avoin valmennus tiistaina 29.8.2017 klo 8-16, Tapahtumahotelli Huone

( valmennus toistuu syksyn aikana vielä 3 kertaa: ti 19.9., ti 24.10., ti 21.11. )

Johtajan yksi tärkeimpiä johdettavia asioita on kulttuuri

 • Johtajalla tässä tarkoitetaan henkilöä, jolla on tarve saada asiat tapahtumaan
 • Vastuunoton kulttuurin puuttuuessa tulosten saavuttaminen on vaikeaa

Suosittelemme valmennusta, mikäli

 • Koet haluttujen tulosten saavuttamisen haasteelliseksi
 • Muutoksia ja projekteja on liikaa eivätkä ne mene halutusti maaliin
 • Haluat kasvattaa innostusta, rohkeutta, innovatiivisuutta ja sitoutumista organisaatiossa

Valmennuksen tuloksena osallistuja

 • Ymmärtää, mitä positiivinen näkemys vastuunottoon tarkoittaa
 • Hallitsee Aloitteellisen vastuunoton työkalut ja menetelmät
 • Osaa lukea ympäristöään sekä tunnistaa ja ratkaista ne haasteet, joissa juurisyy on Aloitteellisen vastuunoton puute

Osallistujat ovat erityisesti pitäneet

 • Valmennuksen konkretiasta ja kytkennästä omaan työhön
 • Kokemusoppimisen oivalluttavista harjoituksista
 • Itse tekemisestä ja vuorovaikutuksesta

Ohjelma

1. Ennen valmennusta

 • Esilukemisena lyhennelmä Oz Principle menestysteoksesta (suomennettu executive summary)
 • Vastuunoton kulttuurin oma-arvio omasta organisaatiosta (linkki web-kyselyyn)
  • Mikäli osallistuja haluaa, hän voi jakaa web-linkin haluamilleen kollegoille laajemman kuvan saamiseksi
 • Tunnin coaching-tapaaminen (puhelin/web/F2F), jossa käydään läpi oma-arvion tulokset ja keskustellaan
  1. Osallistujan tilanne ja hänen kokemansa haasteet
  2. Organisaation tavoitteet – kirkastus
  3. Millainen on muutos, jonka halutaan tapahtuvan

2. Valmennus klo 8-16

 • Vuorovaikutteinen työpaja, jossa opitaan mm.
  • Selittelypeli ja sen välttäminen
  • Vastuunoton askeleet ja niihin liittyvät 16 parasta käytäntöä
  • Näe, Omista, Ratkaise ja Toimi – askeleet

3. Valmennuksen jälkeen

 • Ohjattu verkko-opiskelu, yhteensä n 6 tuntia (kieli: englanti)
  • Loppukoe ja sertifikaatti
 • Tunnin coaching tapaaminen (puhelin/web/F2F), jossa keskustellaan edistymisestä
  1. Onnistumiset
  2. Kohdatut haasteet ja niiden ratkaisujen ideointi
  3. Eteneminen ja jatkotoimet

Tulokset tuottava valmennus- ja konsultointimenetelmä

Accountability Builder on valmennus- ja konsultointimenetelmä, joka auttaa juurruttamaan positiivisen Aloitteellisen vastuunoton kulttuurin läpi koko organisaation.

Valmennus sopii johtoryhmille, tiimeille ja yksittäisille henkilöille antamaan varmuutta omaan johtamiseen.

Accountability on Partners In Leadershipin lähes 30 vuoden aikana kehittämä menestyskonsepti, jolla tuhannet high-performance organisaatiot ovat parantaneet suorituskykyään.

Ilmoittautuminen ja investointi

 • Ilmottautumiset sähköpostilla mailto:finland@doornordic.com
 • Investointi  930€/osallistuja
  • Hinta sisältää
   • Esitehtävät ja coaching 1 tunti henkilökohtainen coaching ennen valmennusta
   • Valmennuspäivän tapahtumahotelli Huoneen korkeatasoisin tarjoiluin
   • Verkkokoulun käytön 45 päivää
   • 1 tunti henkilökohtainen coaching valmennuksen jälkeen
 • Samasta organisaatiosta 2 henkilöä 1 henkilön hinnalla
  • 3. henkilö ja siitä eteenpän  alennus 50% – hinta 465€/henkilö
 • Maksu laskutetaan viikkoa ennen valmennuspäivää, maksuehto 14pv netto

Mikäli kyseessä on johtoryhmä,tiimi tai koko organisaatio, kysy asiakaskohtaista toteutusta!

Tervetuloa!

Peruutusehdot 

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta valmennukseen ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun.

 

Nordea Life & DOOR Henryn oivallusverstaassa 7.6.2017

852 343 DOOR

Nordea Lifen henkilöstökokemuksesta vastaava johtaja Marja Widenius vieraili kertomassa Henryn jäsenille kokemuksia suorituskyvyn parantamisesta ja tuloksista Aloitteellisen vastuunoton menetelmällä.

DOORin Hele Lonka piti tilaisuudessa lyhyen esitelmän menetelmästä.

 

 

Onko kulttuuri johtotiimin agendalla?

844 325 DOOR

Organisaation kulttuuri on sitä, miten ihmiset ajattelevat, puhuvat ja toimivat.

Miten kulttuuri vaikuttaa suorituskykyyn?

Kulttuuri määrittää sen, miten yksilöt toimivat, miten toimitaan tiiminä ja yli organisaatiorajojen sekä miten ja millaista asiakas- ja henkilöstökokemusta tuotetaan.

Kulttuuri määrittää, ollaanko innovatiivisia ja onko rohkeutta jatkuvasti kehittyä – vai toimitaanko niin kuin on aina ennenkin toimittu. Nykyinen toiminta tuottaa nykyiset tulokset. Uudet tulokset vaativat uuden toiminnan. Onnistuakseen se vaatii pohjalle uuden ajattelun.

Onko kulttuurin johtaminen tärkeää? 

Kulttuuri määrittää, kuinka organisaation voimavarat ja kehittymismahdollisuudet hyödynnetään. ”Kulttuuri syö strategian aamupalaksi” on monelle tuttu kantapään kautta.

Usein kulttuuria yritetään muuttaa esimerkin avulla, kouluttamalla uusi johtamistapa tai vaikkapa määrittämällä uudet yhteiset arvot. Mikäli kulttuuria ei tietoisesti johdeta, sen muuttaminen on hidasta ja sattumanvaraista.

Miksi kulttuuria ei sitten johdeta?

Kulttuurin johtaminen koetaan vaikeana ja epämääräisenä. Puuttuu mallit, menetelmät, yhteinen kieli ja mittarit. Johtamisen edellytys on, että tiedetään missä ollaan ja minne halutaan mennä. Mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa.

Onko tähän olemassa ratkaisu?

Kumppanimme Partners In Leadership, ”The Culture Change Company”, on 27 vuoden aikana kehittänyt tähän toistettavan ja tehokkaan täsmämenetelmän. Accountability, jonka olemme suomentaneet nimelle Aloitteellinen vastuunotto, on tuhansien high-performance organisaatioiden strateginen valinta.

Miten liikkeelle?

Jos sinulla on käytettävissä 5 minuuttia, tee tästä arvio Aloitteellisen vastuunoton kulttuurin tilasta ja sen vaikutuksesta oman organisaatiosi suorituskykyyn.

 • Lähetämme raportin sähköpostilla.

Mikäli sinulla on käytettävissä 3 tuntia, ota yhteyttä ja sovi johto- tai avainhenkilötiimille 3 tunnin työpaja.

 • Työpaja auttaa muodostamaan yhteisen näkemyksen toimintakulttuurin nykytilasta, potentiaalista ja huolenaiheista – avaten samalla, mistä Aloitteellisen vastuunoton kulttuurissa on kyse ja mitä se vaatii.
 • Mikäli työpaja toteutetaan kesäkuukausien aikana, se on teille veloitukseton.

 

Ota yhteyttä

Hele Lonka             040 753 7788

Mika Nurmesniemi 0400 855 844

Sähköposti  finland(at)doornordic.com

Millainen ohjelma esimiespäivään?

1024 442 DOOR

Millainen esimiespäivä tuottaa tulokset?

Kokemuksemme mukaan kolme tärkeintä kriteeriä ovat

 • Päivän aihe on tärkeä: Kuinka onnistua ja saavuttaa halutut tulokset
 • Päivä on osallistava ja osallistujia aktivoiva
 • Kollegoiden kanssa syntyy uusia ajatuksia, oivalluksia ja työkaluja arkeen

Lisäksi osallistujat arvostavat rentoa ja mutkatonta ilmapiiriä. Esimiespäivässä voi olla myös hauskaa!

Mikäli olet samaa mieltä kriteereistä ja haluat varmistaa tulosten saavuttamisen, Aloitteellisen vastuunoton työpaja (Accountability) on varma valinta esimiespäivän ohjelmaksi. Se soveltuu myös johtoryhmille sekä työyhteisö- tai tiimipäivän ohjelmaksi – edellyttäen, että osallistujilla on yhteinen maali.

Työpaja räätälöityy organisaation tavoitteiden ja tilanteen mukaan. Samalla se käytännön harjoitusten kautta perehdyttää osallistujat vastuunoton ajattelu- ja toimintakulttuuriin ja ongelmanratkaisuun.

Vastuunoton toimintakulttuuri (Accountablity) on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa saavuttamaan tulokset ja antaa eväät jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen.

Investoi 5 minuuttia aikaasi ja arvioi oman organisaatiosi nykyisen toimintakulttuurin suorituskyky

Arviointiin käytetään 16 tutkittua väittämää, joilla toimintakulttuuria verrataan high performance-organisaatioiden toimintakulttuuriin. Tulos korreloi kykyyn saavuttaa halutut tulokset ja kertoo kehittämisalueet. Lähetämme raportin sähköpostilla. Käsittelemme vastaukset luottamuksellisesti.

Accountability, jonka olemme suomentaneet nimelle ’Aloitteellinen vastuunotto’, on tuhansien kansainvälisten menestyjäorganisaatioiden käyttämä menetelmä suorituskyvyn parantamiseen.

Ota yhteyttä

Hele Lonka             040 754 7788

Mika Nurmesniemi 0400 855 844

Sähköposti  finland(at)doornordic.com

Lean, Agile vai Accountability?

709 273 DOOR

Lean-filosofia ja -tekniikat jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen ovat monen menestyvän organisaation taustalla: Prosessien parantaminen, asiakasarvon tuottaminen, prosessien vakiointi ja hukan poisto. Tuloksia mitataan ja seurataan visuaalisesti ja läpinäkyvästi.

Leania on kehitetty edelleen mm. toimitusketjun johtamisen alueelle. Tämä vaatii sekä yhteiset tavoitteet että yhteistoimintaa yli organisaatiorajojen. Agile – Ketteryys muuttuvissa olosuhteissa on avainasemassa – ja se tuottaa asiakkaalle arvoa.

Tunnistatko oman organisaatiosi käyttäytymisen hukat?

Tämä on Accountabilityn kysymys. Toimiiko organisaationne siten, että hyödynnätte täyden potentiaalinne?

Kasvussa ja suorituskyvyn jatkuvassa parantamisessa kyky kohdata haasteita ja ratkaista/estää ongelmia on keskeinen. Käyttäytymisestä johtuvaa hukkaa toimintakulttuurissa ovat esimerkiksi

 • Tuottamaton aika, jota tuhlataan nk. ”Linjan alapuolella”, olosuhteiden uhrina syytellen ja selitellen, kykenemättä nousta hakemaan ratkaisuja sieltä, mihin voidaan vaikuttaa
 • Puuttuva aloitteellisuuden kulttuuri, joka johtaa inhimillisten voimavarojen vajaakäyttöön, nk. ”Aivot narikassa”-efektiin
 • Puuttuva yhteistyö yli organisaatiorajojen, ml. asiakkaat ja toimittajat. Voidaanko prosesseja yksinkertaistaa, tehdä niistä varmempia ja tuottaa enemmän asiakasarvoa? Tiedetäänkö organisaation jokaisessa pisteessä, mitä tärkeimmät asiakkaat yksilöllisesti arvostavat?
 • Epäselvät tavoitteet ja prioriteetit voivat aiheuttaa yli- tai alisuorittamista – toimitaan niin kuin ennenkin. Aika ei koskaan riitä kaikkeen. Jokaisen täytyy pystyä tekemään päätöksiä ja priorisoimaan.
 • Riittämätön sitoutuminen ja vastuunotto tuo johtamiseen hukkaa. Tulosten saavuttaminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja puuttumista – eikä silloin saavuteta niitä tuloksia, jotka voitaisiin saavuttaa.
 • Puuttuva palaute- kannustuskulttuuri, joka tutkitusti vaikuttaa sekä uudistumiskykyyn että henkilöstö motivaatioon

Investoi 5 minuuttia aikaasi ja arvioi oman organisaatiosi potentiaali toimintakulttuurin hukan poistamiseen

Arviointiin käytetään 16 tutkittua väittämää, joilla toimintakulttuuria verrataan high performance-organisaatioiden toimintakulttuuriin. Lähetämme raportin sähköpostilla. Käsittelemme vastaukset luottamuksellisesti.

Accountability, jonka olemme suomentaneet nimelle ’Aloitteellinen vastuunotto’, on tuhansien kansainvälisten menestyjäorganisaatioiden käyttämä menetelmä toimintakulttuurin suorituskyvyn parantamiseen.

Se perustuu laajaan tutkimukseen ja yli 25 vuoden systemaattiseen kehittämistyöhön. Siinä ei ole niinkään kysymys tekniikoista vaan ajattelutavasta, jota työstetään kokemusoppimisen menetelmien avulla kahdessa yhden päivän työpajassa.

Ota yhteyttä

Hele Lonka             040 754 7788

Mika Nurmesniemi 0400 855 844

Sähköposti  finland(at)doornordic.com

Johtamista vai muutosjohtamista?

636 283 DOOR

Jatkuva suorituskyvyn parantaminen on menestymisen edellytys

Nykyinen toiminta tuottaa nykyiset tulokset. Mitkä ovat vaihtoehdot uusien tulosten saavuttamiseen?

 1. Toiveajattelu, ulkopuoliset olosuhteet, joku muu tai hyvä onni auttaa tuloksiin
 2. Juosta kovempaa – tämä on usein henkilökunnan ensimmäinen tunne uusista tuloksista puhuttaessa
 3. Tunnistaa tarvittavat muutokset kaikilla tasoilla ja toteuttaa ne. Tämä on kaksisuuntainen prosessi ja vaatii johtamista – muutosjohtamista. Tätä ei johto voi tehdä yksin. Se vaatii johtamista kaikilla tasoilla – minimissään itsensä johtamista.

Toteutamme työpajoja, joiden tarkoitus on varmistaa haluttujen tulosten saavuttaminen

Työpajoissa näemme tulosten saavuttamiselle yksinkertaisia esteitä, joiden poistamiseen meillä on ratkaisu.

 • Yhteinen maali ja prioriteetit eivät ole henkilökunnalla kirkkaina tiedossa 
 • Tavoitteita ei koeta merkityksellisiksi, ymmärrys ja sitoutuminen puuttuvat
 • Luottamus puuttuu ja koetaan vastakkainasettelua
 • Ajatellaan, että tavoitteet ovat epärealistisia johdon tavoitteita, joihin ei omassa roolissa ole mahdollista vaikuttaa
 • Toimitaan yksilöinä eikä tiiminä, puuttuu rohkeutta, uskallusta ja ajatustenvaihtoa
 • Vastuun ottamisen ja antamisen kulttuuri puuttuu

Vastuunoton kulttuuri – Accountability on yksinkertainen ratkaisu varmistamaan tulosten saavuttaminen. Se ei vaadi suuria investointeja eikä pohjattomasti aikaa.

Investoi 5 minuuttia aikaasi ja tee tästä organisaatiosi nykyisen toimintakulttuurin tilan arvionti

Arviointiin käytetään 16 tutkittua väittämää, joilla toimintakulttuuria verrataan high performance-organisaatioiden toimintakulttuuriin. Lähetämme raportin sähköpostilla. Käsittelemme vastaukset luottamuksellisesti.

Ota yhteyttä

Hele Lonka             040 754 7788

Mika Nurmesniemi 0400 855 844

Sähköposti  finland@doornordic.com

Tutustu Aloitteellisen vastuunoton (Accountablity) menetelmään suomenkielisillä sivuillamme

Tutustu menetelmän kehittäjän Partners In Leadershipin sivuihin

Aivot narikassa?

1024 409 DOOR

Mikä on vastuunoton ja oma-aloitteisuuden taso?

Kumpi ääripää paremmin kuvastaa työyhteisönne kulttuuria: Itseohjautuvuus vai jatkuva puuttumisen tarve? Mikä on työyhteisönne vastuunoton ja aloitteellisuden taso asteikolla 1-10?

Tuntuuko siltä, että työyhteisössä ei osata tai haluta ratkaista eteen tulevia tilanteita itsenäisesti? Tuodaanko esiin pikemminkin ongelmia kuin ratkaisuja?

Mikä on vastuunoton vajeen hintalappu?

Onko tämä johdon ja esimiesten ajankäytön kannalta optimaalinen tilanne? Riittääkö aika tärkeisiin suunnitelmiin ja päätöksiin? Valuuko työyhteisön osaamista ja kykyjä hukkaan? Miten se näkyy organisaation työtyytyväisyydessä, innostuksessa ja tuloksissa?

Mitä minä itse voin tehdä?

Olenko minä itse ehkä osa ongelmaa? Onko tämä se kokemus, jota haluan työyhteisössä edelleen vahvistaa? Onko itselläni uskomus, että työyhteisön toimintaa ei voi muuttaa? Onko uskomus oikea ja onko se hyödyllinen? Mitä asian korjaamiseksi on tehty?

Onko tähän olemassa ratkaisu?

Me emme ainoastaan puhu aiheesta – meillä on tähän testattu, toimiva ja moninkertaisesti palkittu ratkaisu.

Toimme kaksi vuotta sitten Suomeen Aloitteellisen vastuunoton menestysohjelman. Kymmenien asiakkaiden kanssa toimiessamme olemme todenneet, että ratkaisu tähän monimutkaiselta tuntuvaan ongelmaan on yleensä yksinkertainen. Se on myös riittävän yksinkertainen oivalluttaa niin johdolle kuin koko työyhteisölle.

Haluatko lisätietoa?

Mikäli haluat apua tarpeen kartoittamisessa tai tietoa ratkaisusta, ota meihin yhteyttä.

Kiitos!

terveisin DOOR-Tiimi

PS  Kevään avoimet valmennukset Kokoushotelli Huoneella on julkaistu kalenterissamme