• DOOR Training & Consulting Oy

  • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Onnistuminen ei ole sattuma

1024 314 DOOR

Tuhannet organisaatiot ympäri maailman ovat onnistuneet kestävällä tavalla parantamaan suorituskykyä muuttamalla yksilöiden tapaa ajatella, johtaa itseään ja toimia yhdessä. Muutos on viety läpi koko organisaation sen kaikilla tasoilla. Miten se on tehty? Organisaatioon on juurrutettu Aloitteellisen vastuunoton kulttuuri (Accountability). Se on perusta kaikessa käyttäytymisessä, toiminnassa ja päätöksissä. Vastuunoton kulttuuri on auttanut nousemaan uudelle tasolle: saavuttamaan tavoitteet vuodesta toiseen, kasvattamaan liikevaihtoa, pienentämään kustannuksia ja…

read more

Voimaa vastuunoton kulttuurista

1024 314 DOOR

Kuinka usein kuulet alla olevia kommentteja? ”Se ei kuulu meille” ”Kyllä me tehtäis, mutta pääkonttori/asiakas/… jne estää” ”Ei voi odottaa tuloksia enne kuin x ja y on käytössä” ”Järjestelmät vaan on niin huonot ja tieto ei kulje” Syyttely ja selittely ovat suorituskyvyn hautausmaa. Tätä voimistaa perinteinen käsitys vastuunotosta: Sitä tarvitaan silloin, kun jotain menee pieleen. Mitä vääränlaisesta vastuunoton…

read more

Vastuunoton kulttuurin tilannearvio

401 338 DOOR

DOOR on Partners In Leadershipin, maailman johtavan Accountability-alan toimijan ja menetelmäkehittäjän kumppani. Menestysohjelma on tehokas, loppuun asti mietitty  ja yksinkertainen. Se perustuu laajaan tutkimukseen ja 25 vuoden kehitystyöhön.  Se on auttanut tuhansia yrityksiä viemään läpi muutoksia, lisäämään ketteryyttä ja jatkuvasti kehittämään suorituskykyä. Mikäli haluat parantaa suorituskykyä vastuunoton ja oma-aloitteisuuden nostolla, investoi pikku hetki aikaa potentiaalinne…

read more

Nordea Life & DOOR Henryn oivallusverstaassa 7.6.2017

852 343 DOOR

Nordea Lifen henkilöstökokemuksesta vastaava johtaja Marja Widenius vieraili kertomassa Henryn jäsenille kokemuksia suorituskyvyn parantamisesta ja tuloksista Aloitteellisen vastuunoton menetelmällä. DOORin Hele Lonka piti tilaisuudessa lyhyen esitelmän menetelmästä.    

read more

Onko kulttuuri johtotiimin agendalla?

844 325 DOOR

Organisaation kulttuuri on sitä, miten ihmiset ajattelevat, puhuvat ja toimivat. Miten kulttuuri vaikuttaa suorituskykyyn? Kulttuuri määrittää sen, miten yksilöt toimivat, miten toimitaan tiiminä ja yli organisaatiorajojen sekä miten ja millaista asiakas- ja henkilöstökokemusta tuotetaan. Kulttuuri määrittää, ollaanko innovatiivisia ja onko rohkeutta jatkuvasti kehittyä – vai toimitaanko niin kuin on aina ennenkin toimittu. Nykyinen toiminta tuottaa nykyiset tulokset. Uudet tulokset…

read more

Millainen ohjelma esimiespäivään?

1024 442 DOOR

Millainen esimiespäivä tuottaa tulokset? Kokemuksemme mukaan kolme tärkeintä kriteeriä ovat Päivän aihe on tärkeä: Kuinka onnistua ja saavuttaa halutut tulokset Päivä on osallistava ja osallistujia aktivoiva Kollegoiden kanssa syntyy uusia ajatuksia, oivalluksia ja työkaluja arkeen Lisäksi osallistujat arvostavat rentoa ja mutkatonta ilmapiiriä. Esimiespäivässä voi olla myös hauskaa! Mikäli olet samaa mieltä kriteereistä ja haluat varmistaa tulosten saavuttamisen, Aloitteellisen vastuunoton työpaja (Accountability) on varma valinta esimiespäivän ohjelmaksi.…

read more

Lean, Agile vai Accountability?

709 273 DOOR

Lean-filosofia ja -tekniikat jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen ovat monen menestyvän organisaation taustalla: Prosessien parantaminen, asiakasarvon tuottaminen, prosessien vakiointi ja hukan poisto. Tuloksia mitataan ja seurataan visuaalisesti ja läpinäkyvästi. Leania on kehitetty edelleen mm. toimitusketjun johtamisen alueelle. Tämä vaatii sekä yhteiset tavoitteet että yhteistoimintaa yli organisaatiorajojen. Agile – Ketteryys muuttuvissa olosuhteissa on avainasemassa – ja se tuottaa asiakkaalle arvoa. Tunnistatko oman organisaatiosi käyttäytymisen hukat? Tämä on Accountabilityn…

read more

Johtamista vai muutosjohtamista?

636 283 DOOR

Jatkuva suorituskyvyn parantaminen on menestymisen edellytys Nykyinen toiminta tuottaa nykyiset tulokset. Mitkä ovat vaihtoehdot uusien tulosten saavuttamiseen? Toiveajattelu, ulkopuoliset olosuhteet, joku muu tai hyvä onni auttaa tuloksiin Juosta kovempaa – tämä on usein henkilökunnan ensimmäinen tunne uusista tuloksista puhuttaessa Tunnistaa tarvittavat muutokset kaikilla tasoilla ja toteuttaa ne. Tämä on kaksisuuntainen prosessi ja vaatii johtamista – muutosjohtamista. Tätä ei johto voi tehdä yksin. Se…

read more

Aivot narikassa?

1024 409 DOOR

Mikä on vastuunoton ja oma-aloitteisuuden taso? Kumpi ääripää paremmin kuvastaa työyhteisönne kulttuuria: Itseohjautuvuus vai jatkuva puuttumisen tarve? Mikä on työyhteisönne vastuunoton ja aloitteellisuden taso asteikolla 1-10? Tuntuuko siltä, että työyhteisössä ei osata tai haluta ratkaista eteen tulevia tilanteita itsenäisesti? Tuodaanko esiin pikemminkin ongelmia kuin ratkaisuja? Mikä on vastuunoton vajeen hintalappu? Onko tämä johdon ja esimiesten ajankäytön kannalta optimaalinen…

read more

Sankareita piilossa?

749 329 DOOR

Olemme auttaneet lukuisia organisaatioita analysoimaan organisaationsa kyvykkyyden suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen Työkaluna käytämme yksinkertaista 16 tutkitusti parhaan käytännön kyselyä, jonka tulos korreloi innovatiivisuuteen, rohkeuteen, kykyyn viedä läpi muutoksia ja jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen. Yksi asia tutkimuksen tuloksissa askarruttaa meitä säännöllisesti. Kun henkilöt arvoivat omaa toimintaansa, tulos on säännönmukaisesti merkittävästi parempi kuin koko organisaatiota arvioidessa.  Mikä mahtaa olla tähän syynä?…

read more