• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Others Track – Johda toisia vastuunottoon

Johda toisia vastuunottoon myönteisellä ja arvostavalla tavalla – jotka tuottaa tulokset …

– ja saa heidät päivän päätteeksi hyvälle mielelle.

Others Track®  valmennus on tarkoitettu esimiestehtävissä toimiville tai niihin aikoville. Valmennuksessa esitellään ja harjoitellaan Aloitteellisen Vastuunoton johtamismalli ja yksinkertaiset valmentavan johtamisen työkalut. Others Track on tehokas ja helposti mieleenpainuva henkilöjohtamisen menetelmä.  Valmennus on vuorovaikutteinen ja siinä käytetään runsaasti oivalluttavia kokemusoppimisen menetelmiä. 

Others Track® – Johda Toisia Aloitteelliseen Vastuunottoon perustuu Partners In Leadershipin How Did That Happen? johtamisen menestysteoksessa esitettyyn filosofiaan ja menettelytapoihin. Valmennuksessa esitetään käytännönläheinen ja helposti omaksuttava malli siihen, kuinka henkilöitä johdetaan vastuunottoon tuloksista myönteisellä ja arvostavalla tavalla.

PIL-Gold-Award-Winner.png

 

 

 

 

Suositus

Suosittelemme Self-Track työpajaan osallistumista (1 päivä) ennen Others Track – johtamistyöpajaa.

Ennen työpajaa

Ennen valmennusta osallistujille lähetetään web-kysely organisaation johtamiskulttuurin vastuunoton arvioimiseksi. Yrityskohtaisessa toteutuksessa johtamiskulttuurin arvioinnin yhteenveto:  Löydökset, johtopäätökset ja suositukset, käsitellään yhdessä johdon kanssa Open DOOR – Avoimessa seminaarissa esitellään ja keskustellaan osanottajien yhteenveto lyhyesti.

Others Track työpaja (n. 8 tuntia)

Moduulit

 • Moduuli 1: Johda toisia Aloitteelliseen Vastuunottoon
 • Moduuli 2: Johtamistyylit & Aloitteellisen Vastuunoton Johtamismalli
 • Moduuli 3: Määritä Odotukset (OSTA – tarkistuslista)
 • Moduuli 4: Kommunikoi Odotukset
 • Moduuli 5: Sitouta Odotukset
 • Moduuli 6: Tarkasta/Suoritusvajeiden korjaaminen/Vastuunoton Keskustelu

Käsiteltävät aiheet

 • Oman johtamistyylin arviointi
 • Aloitteellisen Vastuunoton Johtamismalli ja sen harjoittelu
  • Aloitteellisen Vastuunoton Johtamismalli®
  • Määritä Odotukset (OSTA – tarkistuslista)
  • Kommunikoi Odotukset
  • Sitouta Odotukset
  • Tarkasta / Varmista tulosten saavuttaminen
  • Vastuunoton Coaching-malli® & Vastuunoton keskustelu

Työpajan välittömät tulokset osallistujalle

 • Yksilöllisten ja organisaation Avainodotusten saavuttaminen Aloitteellisen Vastuunoton Johtamismallia käyttämällä
 • Oman johtamistyylin optimointi maksimoimalla kummankin johtamisen äärityylin vahvuudet ja minimoimalla niiden heikkoudet
 • Ulkokehän työkalut Odotusten asettamiseen, mm. iskulausemainen esitys (Odotus=mitä johdettavalta odotetaan. Avainodotus on odotus, jonka saavuttamisessa epäonnistuminen ei ole vaihtoehtoa)
 • Taito navigoida Sisäkehällä ja korjata vajeet
 • Harjaantuminen Vastuunoton Coaching-mallin® ja Vastuunoton Keskustelun® käyttöön. Nämä auttavat nopeasti tunnistamaan vajeen syyt ja ratkaisut haluttujen tulosten saavuttamiseksi
 • Kyky johtaa toisia vastuunottoon tavalla, joka motivoi ja tuottaa halutut tulokset.

Others trackOthers Track Osallistujan työkirja suomenkielisenä

Korkeatasoinen ja havainnollinen osallistujan työkirja.

 • Vahvistaa tärkeimmät oppimissisällöt visuaalisesti
 • Ainutlaatuiset metodit ja työkalut
 • Soveltavat tehtävät linkittyvät päivittäisen työn tavoitteisiin
 • Partners In Leadershipin tutkimustietoa
 • Referenssikertomuksia valmennuksen vaikutuksesta
 • Menestystarinoita
 • Motivaattori-julisteita
 • Ulko- ja Sisäkehän työkalut

PILtools.com verkkopalvelun käyttöoikeus 45 pv (englanninkielinen)

PILtools.com on dynaaminen työkalu itsenäiseen valmennuksen juurruttamiseen ja syventämiseen. Palvelu on tarjolla ainoastaan Others Track osallistujille. Palvelu tarjoaa johtajille mahdollisuuden yhteistyöhön ja keskinäiseen tukeen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.PILtools

 • Modulaariset ohjatut jaksot
 • Itse- ja 360 arviointeja
 • Vahvat Ratkaise- ja Palaute-työkalut
 • Helppokäyttöinen navigointi
 • Akreditointi – kun kaikki moduulit on käytynä ja loppukoe hyväksytysti suoritettuna

Työpajan jälkeen

Yrityskohtaiseen toteutukseen sisältyy kahden tunnin tapaaminen organisaation johdon kanssa. Tapaamisessa käydään läpi työpajan tulokset: Löydökset, johtopäätökset ja suositukset sekä sovitaan seurannasta ja seuraavista askelista.