• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Suoritus- ja uudistamiskykyinen toimintakulttuuri

Työelämä on käy läpi voimakasta murrosta. Työtä tehdään eri toimipisteissä, joustavasti etätyönä tai osana asiakkaan/toimittajan organisaatiota. Tarvitaan erikoistunutta osaamista, jossa työn tekijällä on korkeampi kompetenssi kuin esimiehellä. Millainen johtamismalli toimii tässä ympäristössä ja mitä se vaatii organisaation toiminta- ja johtamiskulttuurilta?

Missä määrin seuraavat toteamukset kuvaavat teidän tahtotilaanne?

 • Haluatte henkilöstön ottavan vastuun tuloksista, (esim. asiakaskokemus, henkilöstökokemus, myynti, kannattavuus …) , ei vain tehtävistä ja työhön käytetystä ajasta
 • Haluatte lisätä henkilöstön aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja innovatiivisuutta
 • Haluatte organisaatiolle yhteisen suunnan ja kirkkaat prioriteetit
 • Haluatte positiivisen ratkaisuhakuisen ilmapiirin, jossa turhaan syyttelyyn ja selityksiin ei tuhlata energiaa
 • Haluatte lisätä henkilöstön yhteistyötä, luottamusta ja rohkeutta kohdata ja ylittää haasteita ja onnistua

2016 2015 Awards e learninglearning in practise2016 2015 Awards Winner

 

Aloitteellinen vastuunotto (Accountability) on tuhansien menestyjien testaama, tuotteistettu ja moninkertaisesti palkittu täsmäratkaisu toimintakulttuurin suorituskyvyn kehittämiseen.

Toimintakulttuurin kehittämisessä tärkeinta on koko organisaation yhteinen maali, joka on kaikille kirkkaana.

Yhteisen maalin kirkastamisen lisäksi menetelmämme sisältää seuraavat elementit:

 1. Mallinnus ja kieli  – helposti omaksuttavat ja ymmärrettävät perusmallit
 2. Mittaus – mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa
 3. Menetelmä toimintakulttuurin kehittämiseen – valmennus, osallistuttavat ja oivalluttavat työpajat

Aloitteellinen vastuunotto auttaa onnistumaan: toteuttamaan strategian ja saavuttamaan tulokset. Se on nopea ja ketterä menetelmä toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämiseen positiivisella tavalla. 

Investoi 5 minuuttia ja arvioi yrityskulttuurinne suorituskyky

Aloitteellisen vastuunoton tutkittu malli kuvaa menestyksellisen toimintakulttuurin vastuunoton askeleilla Näe-Omista-Ratkaise-Toimi. Näihin kuhunkin liittyy 4 parasta käytäntöä, jotka tutkitusti korreloivat yrityksen menestymiseen. Tulokset tuottavat käyttäytymismallit  ja korrelaatio suorituskykyyn on tulos menetelmän kehittäjän Partners In Leadershipin tekemästä yli 40 000 henkilön laajasta tutkimuksesta.

Tee tästä organisaatiosi itsearviointi 16 parhaan käytännön tasosta ja vertaa, mikä on tasonne suorituskyvyn parantamiseen

 • alle 120 pistettä:    Tulosten parantaminen on vaikeaa
 • 120 – 135 pistettä:  Organisaatiolla on kyky viedä läpi muutoksia
 • 136 – 151 pistetttä: Organanisaatiolla on kyky jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen
 • 152 – 160 pistettä:  Organisaatio on korkean suorituskyvyn organisaatio

Kolme tehokasta työpajaa

Self Track® työpaja  henkilökohtaiseen vastuunottoon luo perustan menestykselliselle johtamis- ja organisaatiokulttuurille.

 

 

 

 

 

Others Track®  –työpaja valmentaa johtamismallin toisten johtamiseen vastuunottoon. Malli on yksinkertainen mutta tehokas. Se keskittyy yksilöiden sitouttamiseen ja johtamiseen, ei hallinnolliseen esimiestyöhön.

 

 

 

 

 

 

Culture Track® -työpaja kääntää suuretkin laivat nopeasti. Mikäli edessä on täyskäännöksen tarve suuressa organisaatiossa, tämä työpaja on työväline oikealle uralle.

Työpajojen lopputuloksena on aikaan sidottu toimintasuunnitelma. Sen toteutuksen tukemiseksi tarjoamme coaching ohjelmia ja/tai valmennamme asiakkaan omat henkilöt tukemaan uusien toimintatapojen juurrutusta käytäntöön. Työpajoihin liittyy johdon konsultaatiot ennen ja jälkeen työpajan. Tarjoamme myös seuranta- ja tukipalveluja vastuunottokulttuurin juurruttamiseen.

Mikäli haluat tutustua työpajaan avoimessa yhden päivän valmennuksessa, katso avointen valmennusten aikataulu täältä

Ota yhteyttä ja sovi teidän tilanteenne kartoituksesta

Ota yhteys tiimiimme ja sovi tunnin tapaaminen. Kartoitamme yhdessä organisaationne toimintakulttuurin tilan.  Arvioimme, kuinka Tuloksellinen Vastuunotto voi auttaa teitä saavuttamaan haluamanne tulokset ja kuinka paljon jatkuva suorituskyvyn parantaminen auttaa teitä parantamaan kilpailukykyänne.

Menetelmän taustalla on yli 20 vuoden kehitys- ja tuotteistustyö, tuhansien yritysten ja 40 000 vastaajan tutkimus työelämän vastuunotosta. Käynnistimme Aloitteellinen vastuunotto – valmennusten toimitukset Suomessa vuoden 2015 alussa. Valmennuksia vetävät kuusi vaativan sertifioinnin suorittanutta valmentajaa.

Aloitteellisen vastuunoton ohjelmilla pääset hyvään seuraan. Tuhannet menestyjäyritykset yli 100 maassa ovat vieneet läpi muutoksia – jopa täyskäännöksiä, parantaneet suorituskykyään ja saavuttaneet huipputuloksia Partners In Leadershipin Aloitteellisen Vastuunoton (Accountability) ohjelmien avulla. Listalla ovat mm. maailman 13 suurinta lääkeyritystä ja puolet Fortune 50 -listan suurimmista yrityksistä.

Oheisista linkeistä löytyy Partners In Leadershipin kolmen Leadership-menestysteoksen Executive summaryt enlanninkielisenä. Kirjat sisältävät mallien esittelyn ja esimerkkejä onnistumisista ja epäonnistumisista.

The_Oz_Principle

How_Did_That_Happen

Change_the_Culture_Change_the_Game