• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Posts Tagged :

Accountability

Onnistuminen ei ole sattuma

1024 314 DOOR

Tuhannet organisaatiot ympäri maailman ovat onnistuneet kestävällä tavalla parantamaan suorituskykyä muuttamalla yksilöiden tapaa ajatella, johtaa itseään ja toimia yhdessä. Muutos on viety läpi koko organisaation sen kaikilla tasoilla.

Miten se on tehty? Organisaatioon on juurrutettu Aloitteellisen vastuunoton kulttuuri (Accountability). Se on perusta kaikessa käyttäytymisessä, toiminnassa ja päätöksissä.

Vastuunoton kulttuuri on auttanut nousemaan uudelle tasolle: saavuttamaan tavoitteet vuodesta toiseen, kasvattamaan liikevaihtoa, pienentämään kustannuksia ja lisäämään omistaja-arvoa.

Kulttuurimuutos on erikoisalamme. Accountablity-kulttuurin johtava toimija ja menetelmäkehittäjä Partners In Leadership on yli 30 vuoden aikana tutkinut ja tunnistanut, mikä kulttuurissa erottaa menestyjät keskiverrosta sekä kehittänyt menetelmän kulttuurin muuttamiseen ja sen johtamiseen.

Tee tästä linkistä arvio oman organisaatiosi kulttuurin suorituskyvystä.

 • Tulos vertaa toimintakulttuurianne korkean suorituskyvyn organisaatioihin
 • Vastaamiseen menee aikaa vain muutamia minuutteja
 • Lähetämme raportin sähköpostilla

Hele Lonka               040 753 7788

Mika Nurmesniemi   0400 855 844

Sähköposti  finland@doornordic.com

Tutustu aihetta käsitteleviin artikkeleihin täältä.

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Aloitteellinen Vastuunotto®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea, oivalluttava ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva.

Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

DOOR on Accountablity-alueen johtavan toimijan  Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti.

Paranna suorituskykyä vastuunoton kulttuurilla, ti 29.8.2017 Tapahtumahotelli Huone

1024 314 DOOR

Accountability BuilderTM

Rakenna Aloitteellisen vastuunoton kulttuuri

Open DOOR – avoin valmennus tiistaina 29.8.2017 klo 8-16, Tapahtumahotelli Huone

( valmennus toistuu syksyn aikana vielä 3 kertaa: ti 19.9., ti 24.10., ti 21.11. )

Johtajan yksi tärkeimpiä johdettavia asioita on kulttuuri

 • Johtajalla tässä tarkoitetaan henkilöä, jolla on tarve saada asiat tapahtumaan
 • Vastuunoton kulttuurin puuttuuessa tulosten saavuttaminen on vaikeaa

Suosittelemme valmennusta, mikäli

 • Koet haluttujen tulosten saavuttamisen haasteelliseksi
 • Muutoksia ja projekteja on liikaa eivätkä ne mene halutusti maaliin
 • Haluat kasvattaa innostusta, rohkeutta, innovatiivisuutta ja sitoutumista organisaatiossa

Valmennuksen tuloksena osallistuja

 • Ymmärtää, mitä positiivinen näkemys vastuunottoon tarkoittaa
 • Hallitsee Aloitteellisen vastuunoton työkalut ja menetelmät
 • Osaa lukea ympäristöään sekä tunnistaa ja ratkaista ne haasteet, joissa juurisyy on Aloitteellisen vastuunoton puute

Osallistujat ovat erityisesti pitäneet

 • Valmennuksen konkretiasta ja kytkennästä omaan työhön
 • Kokemusoppimisen oivalluttavista harjoituksista
 • Itse tekemisestä ja vuorovaikutuksesta

Ohjelma

1. Ennen valmennusta

 • Esilukemisena lyhennelmä Oz Principle menestysteoksesta (suomennettu executive summary)
 • Vastuunoton kulttuurin oma-arvio omasta organisaatiosta (linkki web-kyselyyn)
  • Mikäli osallistuja haluaa, hän voi jakaa web-linkin haluamilleen kollegoille laajemman kuvan saamiseksi
 • Tunnin coaching-tapaaminen (puhelin/web/F2F), jossa käydään läpi oma-arvion tulokset ja keskustellaan
  1. Osallistujan tilanne ja hänen kokemansa haasteet
  2. Organisaation tavoitteet – kirkastus
  3. Millainen on muutos, jonka halutaan tapahtuvan

2. Valmennus klo 8-16

 • Vuorovaikutteinen työpaja, jossa opitaan mm.
  • Selittelypeli ja sen välttäminen
  • Vastuunoton askeleet ja niihin liittyvät 16 parasta käytäntöä
  • Näe, Omista, Ratkaise ja Toimi – askeleet

3. Valmennuksen jälkeen

 • Ohjattu verkko-opiskelu, yhteensä n 6 tuntia (kieli: englanti)
  • Loppukoe ja sertifikaatti
 • Tunnin coaching tapaaminen (puhelin/web/F2F), jossa keskustellaan edistymisestä
  1. Onnistumiset
  2. Kohdatut haasteet ja niiden ratkaisujen ideointi
  3. Eteneminen ja jatkotoimet

Tulokset tuottava valmennus- ja konsultointimenetelmä

Accountability Builder on valmennus- ja konsultointimenetelmä, joka auttaa juurruttamaan positiivisen Aloitteellisen vastuunoton kulttuurin läpi koko organisaation.

Valmennus sopii johtoryhmille, tiimeille ja yksittäisille henkilöille antamaan varmuutta omaan johtamiseen.

Accountability on Partners In Leadershipin lähes 30 vuoden aikana kehittämä menestyskonsepti, jolla tuhannet high-performance organisaatiot ovat parantaneet suorituskykyään.

Ilmoittautuminen ja investointi

 • Ilmottautumiset sähköpostilla mailto:finland@doornordic.com
 • Investointi  930€/osallistuja
  • Hinta sisältää
   • Esitehtävät ja coaching 1 tunti henkilökohtainen coaching ennen valmennusta
   • Valmennuspäivän tapahtumahotelli Huoneen korkeatasoisin tarjoiluin
   • Verkkokoulun käytön 45 päivää
   • 1 tunti henkilökohtainen coaching valmennuksen jälkeen
 • Samasta organisaatiosta 2 henkilöä 1 henkilön hinnalla
  • 3. henkilö ja siitä eteenpän  alennus 50% – hinta 465€/henkilö
 • Maksu laskutetaan viikkoa ennen valmennuspäivää, maksuehto 14pv netto

Mikäli kyseessä on johtoryhmä,tiimi tai koko organisaatio, kysy asiakaskohtaista toteutusta!

Tervetuloa!

Peruutusehdot 

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta valmennukseen ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun.

 

Onko kulttuuri johtotiimin agendalla?

844 325 DOOR

Organisaation kulttuuri on sitä, miten ihmiset ajattelevat, puhuvat ja toimivat.

Miten kulttuuri vaikuttaa suorituskykyyn?

Kulttuuri määrittää sen, miten yksilöt toimivat, miten toimitaan tiiminä ja yli organisaatiorajojen sekä miten ja millaista asiakas- ja henkilöstökokemusta tuotetaan.

Kulttuuri määrittää, ollaanko innovatiivisia ja onko rohkeutta jatkuvasti kehittyä – vai toimitaanko niin kuin on aina ennenkin toimittu. Nykyinen toiminta tuottaa nykyiset tulokset. Uudet tulokset vaativat uuden toiminnan. Onnistuakseen se vaatii pohjalle uuden ajattelun.

Onko kulttuurin johtaminen tärkeää? 

Kulttuuri määrittää, kuinka organisaation voimavarat ja kehittymismahdollisuudet hyödynnetään. ”Kulttuuri syö strategian aamupalaksi” on monelle tuttu kantapään kautta.

Usein kulttuuria yritetään muuttaa esimerkin avulla, kouluttamalla uusi johtamistapa tai vaikkapa määrittämällä uudet yhteiset arvot. Mikäli kulttuuria ei tietoisesti johdeta, sen muuttaminen on hidasta ja sattumanvaraista.

Miksi kulttuuria ei sitten johdeta?

Kulttuurin johtaminen koetaan vaikeana ja epämääräisenä. Puuttuu mallit, menetelmät, yhteinen kieli ja mittarit. Johtamisen edellytys on, että tiedetään missä ollaan ja minne halutaan mennä. Mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa.

Onko tähän olemassa ratkaisu?

Kumppanimme Partners In Leadership, ”The Culture Change Company”, on 27 vuoden aikana kehittänyt tähän toistettavan ja tehokkaan täsmämenetelmän. Accountability, jonka olemme suomentaneet nimelle Aloitteellinen vastuunotto, on tuhansien high-performance organisaatioiden strateginen valinta.

Miten liikkeelle?

Jos sinulla on käytettävissä 5 minuuttia, tee tästä arvio Aloitteellisen vastuunoton kulttuurin tilasta ja sen vaikutuksesta oman organisaatiosi suorituskykyyn.

 • Lähetämme raportin sähköpostilla.

Mikäli sinulla on käytettävissä 3 tuntia, ota yhteyttä ja sovi johto- tai avainhenkilötiimille 3 tunnin työpaja.

 • Työpaja auttaa muodostamaan yhteisen näkemyksen toimintakulttuurin nykytilasta, potentiaalista ja huolenaiheista – avaten samalla, mistä Aloitteellisen vastuunoton kulttuurissa on kyse ja mitä se vaatii.
 • Mikäli työpaja toteutetaan kesäkuukausien aikana, se on teille veloitukseton.

 

Ota yhteyttä

Hele Lonka             040 753 7788

Mika Nurmesniemi 0400 855 844

Sähköposti  finland(at)doornordic.com

Johtamista vai muutosjohtamista?

636 283 DOOR

Jatkuva suorituskyvyn parantaminen on menestymisen edellytys

Nykyinen toiminta tuottaa nykyiset tulokset. Mitkä ovat vaihtoehdot uusien tulosten saavuttamiseen?

 1. Toiveajattelu, ulkopuoliset olosuhteet, joku muu tai hyvä onni auttaa tuloksiin
 2. Juosta kovempaa – tämä on usein henkilökunnan ensimmäinen tunne uusista tuloksista puhuttaessa
 3. Tunnistaa tarvittavat muutokset kaikilla tasoilla ja toteuttaa ne. Tämä on kaksisuuntainen prosessi ja vaatii johtamista – muutosjohtamista. Tätä ei johto voi tehdä yksin. Se vaatii johtamista kaikilla tasoilla – minimissään itsensä johtamista.

Toteutamme työpajoja, joiden tarkoitus on varmistaa haluttujen tulosten saavuttaminen

Työpajoissa näemme tulosten saavuttamiselle yksinkertaisia esteitä, joiden poistamiseen meillä on ratkaisu.

 • Yhteinen maali ja prioriteetit eivät ole henkilökunnalla kirkkaina tiedossa 
 • Tavoitteita ei koeta merkityksellisiksi, ymmärrys ja sitoutuminen puuttuvat
 • Luottamus puuttuu ja koetaan vastakkainasettelua
 • Ajatellaan, että tavoitteet ovat epärealistisia johdon tavoitteita, joihin ei omassa roolissa ole mahdollista vaikuttaa
 • Toimitaan yksilöinä eikä tiiminä, puuttuu rohkeutta, uskallusta ja ajatustenvaihtoa
 • Vastuun ottamisen ja antamisen kulttuuri puuttuu

Vastuunoton kulttuuri – Accountability on yksinkertainen ratkaisu varmistamaan tulosten saavuttaminen. Se ei vaadi suuria investointeja eikä pohjattomasti aikaa.

Investoi 5 minuuttia aikaasi ja tee tästä organisaatiosi nykyisen toimintakulttuurin tilan arvionti

Arviointiin käytetään 16 tutkittua väittämää, joilla toimintakulttuuria verrataan high performance-organisaatioiden toimintakulttuuriin. Lähetämme raportin sähköpostilla. Käsittelemme vastaukset luottamuksellisesti.

Ota yhteyttä

Hele Lonka             040 754 7788

Mika Nurmesniemi 0400 855 844

Sähköposti  finland@doornordic.com

Tutustu Aloitteellisen vastuunoton (Accountablity) menetelmään suomenkielisillä sivuillamme

Tutustu menetelmän kehittäjän Partners In Leadershipin sivuihin

Avoin webinaari 8.6. klo 20:00 – 21:00 Johtaminen vastuunottoon (Accountability)

402 263 DOOR

Maailman johtava Accountablity-alueen toimija Partners In Leadership järjestää webinaarin

The Holding Others Accountable

Webinaarin vetää Partners In Leadershipin perustaja ja menestyskirjailija Roger Connors. Webinaari käsittelee samaa asiaa kuin menestysteos

How Did That Happen? Holding People Accountable for Results the Positive, Principled Way.

Kaksi_yhden_paivan_tyopajaa

Ilmoittaudu webinaariin tältä sivulta

Webinaarissa esitellään Vastuunoton johtamismalli: Kuinka johtaa positiivisella ja arvostavalla tavalla, joka tuottaa tulokset.

Samalla voit verrata organisaatiosi johtamiskulttuurin tilaa laajan Workplace Accountability Study-tutkimuksen tuloksiin.

 

Aloitteellisen Vastuunoton johtaminen, ke 6.4.2015, Helsinki, BANK

597 281 DOOR

Open DOOR seminaari ke 6.4.2016 klo 8:00 – 16:00

Aloitteellisen Vastuunoton johtaminen – Others Track-  Accountablity (Leadership)

Johda toisia vastuunottoon myönteisellä ja arvostavalla tavalla – joka tuottaa tulokset…

– ja tuottaa samalla innostuneen ilmapiirin.

Tiesittekö, että 80% työntekijöistä ei tiedä, mitkä ovat yrityksen tavoitteet ja miten oma työ on niihin kytköksissä? Vain 18% johtajista on sitä mieltä, että he onnistuvat työssään. 50% esimiehistä ei tiedä,  kuinka johtaa sellaisella tavalla, joka johtaa tuloksiin.

Maailman huippuyritykset parantavat jatkuvasti suorituskykyään Accountability-menetelmän avulla!

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto – on Suomessa uusi ja tehokas valmennusohjelma organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen. Sillä varmistetaan avaintulosten saavuttaminen ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

Others Track valmennus: Johda toisia aloitteelliseen vastuunottoon

Others Track®  –valmennuksessa esitellään ja harjoitellaan Aloitteellisen Vastuunoton johtamismalli ja yksinkertaiset työkalut. Kyseessä on tehokas ja helposti mieleenpainuva henkilöjohtamisen menetelmä. 

Tervetuloa johtamisen tehovalmennukseen!

Paikka: Tapahtumatalo BANK, Unioninkatu 20,  Helsinki

Aika:    Ke 6.4.2016 klo 8:00 – 16:00

Hinta:   495 eur + alv 24%   

Ilmoittaudu tästä – tervetuloa!

Mukaan mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta.

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus jatkaa keskusteluja DOORin sertifioitujen Accountablity-valmentajien kanssa siitä, kuinka voitte edetä vastuunoton ja aloitteellisen kulttuurin rakentamisessa koko yrityksessänne.

Katso tilaisuuden ohjelma tästä

Lisäsuositus Others Track osallistujille:

Perustan johtamiselle luo jokaisen henkilökohtaisen vastuunoton kulttuuri koko organisaatiossa. Suosittelemme osallistumaan myös Aloitteellisen Vastuunoton Self Track valmennukseen. Valmennusten ajankohdat käyvät ilmi tapahtumakalenterista.

DOORin kansainvälisen kumppanin, Accountabilty alueen johtavan toimijan,  Partners In Leadershipin, kehittämä Accountability-valmennus on auttanut maailman huippuyhtiöitä (mm. puolet Fortune 50 yrityksistä,  maailman 13 menestyneintä lääkeyhtiötä):

 • Kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan kannattavuutta
 • Lisäämään kyvykkyyttä pysyvään suorituskyvyn parantamiseen
 • Kehittämään toimintakulttuuria ja viemään läpi muutoksia 
 • Lisäämään työhyvinvointia ja henkilöstön vastuunottoa

Menetelmä Accountabilityyn, Aloitteelliseen Vastuunottoon, toimii ainutlaatuisen tehokkaasti yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Taustalla on 20 vuoden kehitystyö, kolme johtamisen bestselliriä ja yli 40.000 henkilön tutkimus.

Aloitteellinen vastuunotto, Ti 5.4.2016 Helsinki, BANK, Unioninkatu 20

1024 379 DOOR

Open DOOR seminaari ti 5.4.2016 klo 8:00 – 16:00 

Aloitteellinen Vastuunotto – Accountablity (Leadership) 

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri – miten varmistan tavoitteiden saavuttamisen?

Miten saatte ihmiset ymmärtämään yhteiset tavoitteet ja päämäärät ja sitoutumaan niihin? Miten saatte ihmiset ylittämään esteet ja hakemaan ratkaisut – kysymään ”Mitä muuta minä vielä voin tehdä?” Miten murratte siilot ja luotte ”yhteen hiileen puhaltavan” toimintakulttuurin? Meillä on siihen vastaus.

Maailman huippuyritykset parantavat jatkuvasti suorituskykyään Accountability-menetelmän avulla!

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto – on nyt Suomessa! Se on tehokas valmennusohjelma organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen myönteisellä tavalla. Sillä varmistetaan avaintulosten saavuttaminen ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

Menetelmän avulla luodaan tuloksellinen toimintakulttuuri, jota kuvaa neljä vastuunoton askelta – NÄE, OMISTA, RATKAISE, TOIMI ja niihin liittyvät tutkitusti parhaat käytännöt. Tavoitteiden priorisointi ja niiden kirkastaminen jokaiselle on lähtökohta vastuunotolle.

Accountablity on uusi ja erilainen organisaation toimintakulttuurin johtamisen oppi, joka vapauttaa yksilöiden ja organisaation täyden potentiaalin.

Tervetuloa Aloitteellisen Vastuunoton -työpajaan!

Tämä työpaja on Self Track® -valmennus, yhden päivän ohjelma henkilökohtaiseen vastuunottoon ja vastuunoton kulttuurin luomiseen.

Moninkertaisesti palkitussa valmennuksessa käytetään paljon kokemusoppimisen menetelmiä. Kotiinviemisinä on oivalluksia, korkeatasoinen työkirja ja oma toimintasuunnitelma.
Lisäksi osallistujalla on 45 päivän käyttöoikeus PILTools.com palveluun (englanninkielinen), jossa on mahdollista syventää oppimista ja suorittaa sertifikaati.

Osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Esteen sattuessa tilalle voi lähettää toisen henkilön.

Paikka: Tapahtumatalo BANK,  Unioninkatu 20, Helsinki

Aika:    Ti 5.4.2016 klo 8:00 – 16:00  

Hinta:   495 eur + alv 24%  

Hintaan sisältyy tarjoilut, korkeatasoiset materiaalit ja PILtools.com palvelun käyttöoikeus 45 päivän ajaksi valmennuksen juurrutukseen.

Ilmoittaudu tästä – tervetuloa!

Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Katso tilaisuuden ohjelma tästä

DOORin kansainvälisen kumppanin, Partners In Leadershipin, kehittämä Accountability-valmennus on auttanut maailman huippuyhtiöitä (mm. puolet Fortune 50 yrityksistä ja maailman 13 suurinta lääkeyhtiötä):

 • Kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan kannattavuutta
 • Lisäämään kyvykkyyttä pysyvään suorituskyvyn parantamiseen
 • Kehittämään toimintakulttuuria ja viemään läpi muutoksia
 • Lisäämään työhyvinvointia ja henkilöstön vastuunottoa

Menetelmä Accountabilityyn, Aloitteelliseen Vastuunottoon, toimii ainutlaatuisen tehokkaasti yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Taustalla on 25 vuoden kehitystyö, yli 40.000 henkilön tutkimus ja miljoonia osallistujia.

 

Aloitteellinen vastuunotto, Ti 1.3.2016 Helsinki, BANK, Unioninkatu 20

1024 379 DOOR

Open DOOR seminaari ti 1.3.2016 klo 8:00 – 16:00

Aloitteellinen Vastuunotto – Accountablity (Leadership)  

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri – miten varmistan tavoitteiden saavuttamisen?

Miten saatte ihmiset ymmärtämään yhteiset tavoitteet ja päämäärät ja sitoutumaan niihin? Miten saatte ihmiset ylittämään esteet ja hakemaan ratkaisut – kysymään ”Mitä muuta minä vielä voin tehdä?” Miten murratte siilot ja luotte ”yhteen hiileen puhaltavan” toimintakulttuurin? Meillä on siihen vastaus.

Maailman huippuyritykset parantavat jatkuvasti suorituskykyään Accountability-menetelmän avulla!

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto – on nyt Suomessa! Se on tehokas valmennusohjelma organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen myönteisellä tavalla. Sillä varmistetaan avaintulosten saavuttaminen ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

Menetelmän avulla luodaan tuloksellinen toimintakulttuuri, jota kuvaa neljä vastuunoton askelta – NÄE, OMISTA, RATKAISE, TOIMI ja niihin liittyvät tutkitusti parhaat käytännöt. Tavoitteiden priorisointi ja niiden kirkastaminen jokaiselle on lähtökohta vastuunotolle.

Accountablity on uusi ja erilainen organisaation toimintakulttuurin johtamisen oppi, joka vapauttaa yksilöiden ja organisaation täyden potentiaalin.

Tervetuloa Aloitteellisen Vastuunoton -työpajaan!

Tämä työpaja on Self Track® -valmennus, yhden päivän ohjelma henkilökohtaiseen vastuunottoon ja vastuunoton kulttuurin luomiseen.

Moninkertaisesti palkitussa valmennuksessa käytetään paljon kokemusoppimisen menetelmiä. Kotiinviemisinä on oivalluksia, korkeatasoinen työkirja ja oma toimintasuunnitelma.
Lisäksi osallistujalla on 45 päivän käyttöoikeus PILTools.com palveluun (englanninkielinen), jossa on mahdollista syventää oppimista ja suorittaa sertifikaati.

Osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Esteen sattuessa tilalle voi lähettää toisen henkilön.

Paikka: Tapahtumatalo BANK,  Unioninkatu 20, Helsinki

Aika:    Ti 1.3.2016 klo 8:00 – 16:00  

Hinta:   495 eur + alv 24%  

Hintaan sisältyy tarjoilut, korkeatasoiset materiaalit ja PILtools.com palvelun käyttöoikeus 45 päivän ajaksi valmennuksen juurrutukseen.

Ilmoittaudu tästä – tervetuloa!

Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Katso tilaisuuden ohjelma tästä

DOORin kansainvälisen kumppanin, Partners In Leadershipin, kehittämä Accountability-valmennus on auttanut maailman huippuyhtiöitä (mm. puolet Fortune 50 yrityksistä ja maailman 13 suurinta lääkeyhtiötä):

 • Kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan kannattavuutta
 • Lisäämään kyvykkyyttä pysyvään suorituskyvyn parantamiseen
 • Kehittämään toimintakulttuuria ja viemään läpi muutoksia
 • Lisäämään työhyvinvointia ja henkilöstön vastuunottoa

Menetelmä Accountabilityyn, Aloitteelliseen Vastuunottoon, toimii ainutlaatuisen tehokkaasti yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Taustalla on 25 vuoden kehitystyö, yli 40.000 henkilön tutkimus ja miljoonia osallistujia. 

 

Voiko yrityskulttuuria johtaa ja mitä hyötyä siitä on?

1024 768 DOOR

Matti Alahuhta tuoreessa kirjassaan toteaa yrityskulttuurin tärkeyden: ”Yrityskulttuurin rooli kilpailukyvyn edellytysten rakentamisessa on tärkeä, mutta itsessään yrityskulttuuri ei voi olla kilpailutekijä”, Alahuhta sanoi kirjansa julkistustilaisuudessa. Myös Deloitten tuoreessa kansainvälisessä tutkimuksessa yrityskulttuuri ja sitoutuminen on kuumin HR-trendi tällä hetkellä.

Hyvä yrityskulttuurin määritelmä on, millaisen vastuun ihmiset ottavat ajatella, puhua ja toimia siten, että halutut tulokset saavutetaan.

 • Mikä on seuraus, mikäli yrityskulttuuria ei tietoisesti johdeta?
 • Onko se liian ’höttöä’, voiko sitä johtaa?
 • Onko se vaikeaa, meneekö siihen paljon aikaa?
 • Ketä se koskee ja miten laajalti se vaikuttaa?
 • Millainen johtamistyyli toimii haasteellisissa olosuhteissa, tukee yksilöiden jatkuvaa kehittymistä ja auttaa jatkuvasti parantamaan kilpailukykyä ja asiakaskokemusta?
 • Mitä edellytyksiä valmentava johtamistyyli vaatii johdettavalta organisaatiolta?

Tunnistatko tarpeen tehokkaampaan yrityskulttuuriin?

Mikäli tunnet jotkut seuraavista väittämistä omaksesi, tämän artikkelin lukemisesta saattaa olla hyötyä:

 • Tunnet, että organisaatiollasi on potentiaalia nykyistä parempaan suorituskykyyn
 • Haluat varmistaa uuden strategian nopean jalkautuksen ja muutosten nopean läpiviennin
 • Sitoutuminen ja asioiden vienti päätökseen ontuu
 • Haluttuja tuloksia ei saavuteta tai aikaa kuluu ”tulipalojen sammutukseen”
 • Tunnet, että ihmisiltä puuttuu fokus, käytetään aikaa epäolennaisiin asioihin
 • Ongelmia tai haasteita kohdatessa odotetaan, että joku muu hoitaa asian
 • Syytellään toisia tai ulkopuolisia olosuhteita, kun kohdataan vastoinkäymisiä
 • Positiivinen vire, taistelutahto ja yhteen hiileen puhaltaminen puuttuvat
 • Vastuunoton taso on matala, aloittteellisuus, rohkeus ja innovatiivisuus puuttuvat
 • Esteet ohitetaan alittamalla ja jätetään juurisyyt korjaamatta
 • Vastuu otetaan pikemminkin työn tekemisestä kuin tuloksista

Nykyinen kulttuuri tuottaa nykyiset tulokset

2016_shutterstock_2016_334117667Vai tuottaako? Mikäli toimintaympäristössä tapahtuu rajuja muutoksia, ne harvoin ovat nykytoiminnalle suotuisia, yleisimmin päinvastoin.  Harva toimija on turvassa muutosvoimilta, kuten digitalisaatio, tarvittavan asiantuntemuksen pirstaloituminen, ja globaali kilpailu niin maailmalla kuin kotimarkkinoillakin.

Paikallaan pysyminen on tunnetusti vaikeaa. Parhaat kilpailijat parantavat suorituskykyään jatkuvasti. Suorituskyky ymmärretään tässä laajasti, kaikilla niillä mittareilla, mitkä yritykselle ovat tärkeimmiksi priorisoituja. Näitä ovat tyypillisesti kasvu ja kannattavuus, mutta myös asiakas- ja työntekijäkokemus, laadun parantaminen, läpimeno- ja vasteaikojen lyhentäminen, pääoman kierron tehostaminen tai vaikkapa nollatoleranssi työtapaturmissa.

Onko muutos mahdollisuus vai tuleeko siitä tekosyy?

Muutokset avaavat uusia ja uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia niille, keillä on  kyky ja rohkeus ne nähdä ja hyödyntää. Käytetäänkö muutoksia joskus tekosyinä sille, että toimintaa ei kehitetä?

Valmistatko strategian yrityskulttuurin aamupalaksi – vai johdatko kulttuuria?

Vallitseva yrityskulttuuri usein toimii jarruvoimana. Se vesittää strategian, toimeenpano ontuu ja hidastuu. Rekrytointi yrityskulttuurin vaalimisen keinona toimii, mutta muuttamisen keinona se on vaikea – koko henkilökuntaa ei voi vaihtaa. Yksittäiset muutosairueet ovat vaarassa tulla leimatuksi sopeutumattomiksi.

Miksi yrityskulttuuria ei sitten johdeta? Väitämme, että syy on se, että ei tiedetä miten sitä voi johtaa eikä ole tarvittavia menetelmiä ja työvälineitä. Ongelma ulkoistetaan, eikä siitä oteta omakohtaista vastuuta. Tämä johtaa toisten syyttelyyn ilman, että asialle tehdään mitään.

Hyvä uutinen: Jarruvoimat ovat meidän omassa vaikutuspiirissämme!

Emme useinkaan voi vaikuttaa ulkoisiin olosuhteisiin, mutta meillä on täysi valta vaikuttaa yrityksen sisäiseen toimintaan – yrityskulttuuriin – miten ihmiset ajattelevat, puhuvat ja toimivat. Tarvitaan  vain halu, osaaminen ja työvälineet yrityskulttuurin johtamiseen, sen

 • Mallintamiseen
 • Mittaamiseen
 • Kehittämiseen

Accountability – ketterä ja tehokas menetelmä yrityskulttuurin johtamiseen

bulls-eye-600x400Accountability on tunnettu kansainvälisten huippuyritysten käyttämä ketterä menetelmä suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen kestävällä tavalla, joka tuottaa tulokset. Meillä Suomessa menetelmä on vielä tuntemattomampi. Moninkertaisesti palkitun menetelmän kehittäjä Partners In Leadership on tutkinut ja kehittänyt sitä 25 vuoden ajan. Tulos on tutkittu, tuotteistettu, toistettava, skaalautuva, nopea ja tehokas menetelmä, joka tuottaa halutut tulokset.  Menetelmää käyttävät mm. kaikki maailman 13 suurinta lääkeyhtiötä ja puolet Fortune 50 yhtiöistä – jotka kiistatta ovat high-performance-organisaatioita.

Vastuunoton yrityskulttuuri on tutkitusti tehokkain kulttuuri suorityskyvyn jatkuvaan parantamiseen

Sen peruspilarit ovat:

 1. Kirkas suunta, joka on jokaiselle merkityksellinen ja yhteisesti omistettu.
  • Jokainen tietää, miksi olen töissä täällä,  miten minun oma tehtäväni liittyy yhteiseen tavoitteeseen ja miksi se on tärkeä
  • Urheilutermein voidaan sanoa ”Katse palloon!”
 2. Jokaisen henkilökohtainen vastuunotto sekä jaettu vastuunotto läpi koko ketjun
 3. Yksilöiden kehittymistä kannustava, luottamusta kasvattava ja tulokset tuottava johtamiskulttuuri
  • Organisaation vastuunotto on perusedellytys, joka mahdollistaa modernin valmentavan johtamistavan käyttämisen ja yksilöiden kehittymisen.

Lue lisää tai ota meihin yhteyttä

Seuraavassa avataan Accountablityn menetelmää. Mikäli artikkelin lukemisen sijaan haluat mielummin keskustella tilanteestanne ja tavoitteestanne (mistä-mihin)  Accountablity-ohjaajamme kanssa,  sovi tunnin tapaaminen joko puhelimitse 040 753 7788/Hele Lonka tai jätä yhteydenottopyyntö sähköpostilla finland@doornordic.com. Avaamme mielellämme, mistä Accountabilityssä on kyse.  Keskustellaan yhdessä, mikä on juuri teidän tilanteeseenne parhaiten sopiva etenemistapa. Kiitos!

——————————————————————————————————

Tulospyramidi® – yrityskulttuurin yksinkertainen mallinnus

ResultsPyramid2_Litho_Text_FIN

Accountabilityssä yrityskulttuuri mallinnetaan tulospyramidi-mallilla.

Tulokset

Toiminta tuottaa tulokset. Kun halutaan uusia tuloksia, toiminnan täytyy muuttua. Mutta usein toiminnan muuttaminen ei onnistu. Jokainen kokenut johtaja osaa kertoa esimerkkejä, joissa muutokset eivät ole onnistuneet. Usein yritysoston synergiaetujen realisoituminen hidastuu. Syyksi sanotaan yrityskulttuurien erilaisuus.

Uskomukset

Uskomukset ohjaavat toimintaamme. Ihmisten ajattelu ei välttämättä muutu, vaikka esimerkiksi organisaatiota muutetaan.  Tyypillisiä vanhan kulttuurin uskomuksia on esim. ”Asiakas ottaa yhteyttä silloin, kun hän jotakin tarvitsee” , ”Myynti on tyrkyttämistä” tai ”Kilpailija myy halvemmalla”. Tuore esimerkki on erään asiakkaamme nk. Red Flag-kampanja, jossa haluttiin henkilöstön aktiivisesti esittävän kehittämisehdotuksia. Kun johto ihmetteli, miksi niitä tulee niin vähän, vastaus oli, että ”ehdotukset pitäisi voida jättää anonyyymisti”. Mitähän uskomuksia tässä on taustalla? Onko kyse samasta ilmiöstä, jonka sanotaan olevan Volkswagenin katastrofin taustalla: Jos esitän mielipiteeni, minut leimataan hankalaksi ja saatan saada rangaistuksen? Vai uskotaanko, että ehdotusten tekeminen on turhaa, se ei kuitenkaan johda mihinkään?

Mistä uskomukset sitten syntyvät? Miten ne voi tunnistaa ja miten niitä voi muuttaa? Toista ei saa käskemällä ajattelemaan eri tavalla. Onko aivopesu ainoa toimiva tapa? Ensin on tärkeää tuntea tämä yksinkertainen tulospyramidi-malli  ja kyky tunnistaa haitalliset uskomukset. Kun jokainen tuntee yrityksen tärkeimmät priorisoidut tulokset ja sen, miten oma työ niihin linkittyy, niistä tulee merkityksellisiä. Silloin haitallisten uskomusten tunnistaminen helpottuu – ja työstetään uusi uskomus, joka vaikuttaa toimintaan hyödyllisesti. Tarvittavan uuden uskomuksen tunnistaminen on jo puoli voittoa, enää tarvitaan vain keino sen juurruttamiseen.

Kokemukset

Kokemukset synnyttävät ja juurruttavat tai poistavat uskomuksia. Aikuisen ajattelevan ihmisen ajatuksia voidaan muuttaa ainoastaan tekojen kautta: Tuottamalla ja kommunikoimalla kokemuksia, jotka tukevat uusien haluttujen uskomusten juurtumista. Keinot liittyvät kommunikointiin ja palauteenantokulttuuriin – miten ja mistä palautetta annetaan ja pyydetään. On mielenkiintoista, että nämä ovat tyypillisesti henkilöstötutkimusten esiin tuomia kehittämiskohteita.

Linjan alapuolella vai linjan yläpuolella?

UhrikehäVastuunoton toinen keskeinen malli koostuu Vastuunoton askeleista, Selitysten kehästä ja niitä erottavasta linjasta. 

Linjan yläpuolella huomio kohdistuu siihen, miten eteen tulevat esteet ja vaikeudet ratkaistaan ja tulokset saavutetaan.

Linjan alapuolella huomio kohdistuu syihin, miksi haluttuja tuloksia ei saavuteta. Sama syy voi vastuunoton tasosta riippuen johtaa joko linjan ylä- tai alapuolella.

Organisaatiolle on tärkeätä tunnistaa, missä määrin se käyttää aikaa ja energiaa selityksiin ja selustan varmistamiseen. Miten organisaatiossa kohdataan vastoinkäymiset ja haasteet? Tuleeko syistä selityksiä?
Selitysten kehälle, linjan alapuolelle, juuttuessaan ihminen on taipuvainen hakemaan selityksiä siihen, miksi tavoitetta ei saavuteta – syistä tulee selityksiä. Juuttuminen selitysten kehälle on usein tiedostamaton – se on inhimillistä – ja selitykset ovat usein totta. Syyt helposti ulkoistetaan ja niitä tiedostamattomasi käytetään tekosyinä sille, että tavoitetta ei voida saavuttaa.

Usein huomaamattamme esitämme uskomattomia syitä, esimerkiksi ”asiakaskunta ei osaa ostaa”, ”henkilökunta on liian vanhaa muuttamaan työtapaansa”, ”nuoret eivät ota vastuuta”, ”kilpailijan tuotteet ovat parempia”, ”tämä on jonkun toisen vastuulla” – ylipäänsä syyttelemme toisia, olosuhteita tai ajan puutetta epäonnistumisesta. Linjan alapuolella toiminta aiheuttaa turhautumista ja vie energiaa.

Linjan yläpuolella toimiessa mielenkiinto kohdistuu siihen, miten halutut tulokset saavutetaan. Toimitaan yhdessä yhteisten tulosten eteen. Tulosten saavuttaminen ja tulokset antavat energiaa. Linjan yläpuolella toimintaa kuvaavat  vastuunoton askeleet. Niihin littyvät kysymykset ovat

 1. Näe: Mitä meidän on nyt kaikkien tärkeintä tunnistaa?
 2. Omista: Mikä rooli minulla/meillä on ongelmassa/ratkaisussa?
 3. Ratkaise: Mitä muuta minä vielä voin tehdä?
 4. Toimi: Mistä otan vastuun ja mihin mennessä

Tee organisaatiosi toimintakulttuurin tilan itsearviointi

Alla on linkit kahteen eri arviointiin, joiden avulla voit arvioida organisaation toimintakulttuurin tilan. Ensimmäinen kertoo, viettääkö organisaationne pääsääntöisesti aikaa linjan ylä- vai alapuolella. Toinen arvointi kertoo, kuinka tehokkaasti toimitte toimiessanne linjan yläpuolella.

Kyselyt ovat lyhyitä ja kysymykset ovat helppoja.  Niihin vastaamiseen menee aikaa 5-10 minuuttia. Lähetämme vastukset sähköpostilla.

1. Toimitteko pääsääntöisesti linjan ala- vai yläpuolella?

Tee tästä organisaatiokulttuurin itsearviointi. Toimitamme raportin sähköpostilla.

2. Vastuunoton askeleiden 4×4 parasta käytäntöä

Vastuunoton askeliin on tutkitusti tunnistettu kuhunkin 4 parasta käytäntöä, jotka korreloivat yrityksen kykyyn vielä läpi muutoksia ja jatkuvasti parantaa suorituskykyä.

Tutustu tästä, mitkä nämä 4×4 parasta käytäntöä ovat ja tee oman toimintakulttuurisi itsearviointi.

Kumppaninne kulttuurin muuttamiseen

Accountability-menetelmän kehittäjä ja jo 25 vuotta toiminut johtava toimija  Partners In Leadership on kansainvälisen DOORin strateginen kumppani vuodesta 2012 lähtien. Asiakkaamme ovat hyötyneet yhteistyöstä ja menetelmästä suoritus- ja kilpailukykynsä jatkuvaan parantamiseen ja se on luonnollisesti näkynyt molempien yhteistyökumppaneiden menestyksessä.  Tällä hetkellä DOOR toimii yli 80 maassa palvellen asiakkaita kaikkialla, missä asiakkaatkin toimivat.

Suomeen toimme DOORin syyskuussa 2014. Accountability-toimitukset aloitimme vuoden 2015 alussa. Tiimissämme on tällä hetkellä 6 sertifioitunutta Accountalbity-työpajojen suomalaista ohjaajaa DOORin kansainvälisen verkoston lisäksi.

Ota yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse p. 040 753 7788 .

Sovi tunnin tapaaminen, jossa muodostamme yhteisen käsityksen teidän tilanteestanne ja tarpeistanne. Samalla voimme käytännössä avata, mistä Accountabilityssä on kyse, millaisia kokemuksia kulttuurin muutoshankkeista on ja millainen on tapa edetä.

Kiitos!

Tuottaako henkilöstön tyytyväisyyden mittaaminen tulokset?

1024 379 DOOR

Gallupin 80 000 henkilön haastattelututkimus 2014 kertoo, että vain 31.5% henkilöistä ovat   sitoutuneita ja innostuneita työstään. Aktiivisesti sitoutumattomien, niiden jotka laittavat ”kapuloita rattaisiin”, määrä on 17,5%.

Henkilöstötutkimuksessa tulee esiin ongelmia, kuten ilmapiiri, tiedonkulku ja palautteen anto, mutta tuottaako se ratkaisuja? Haetaanko henkilöstön tyytyväisyystutkimuksissa oikeaa lopputulosta? Mitä odotuksia tyytyväisyyskysely herättää? Toki kysytään tärkeitä kysymyksiä, mutta pitäisikö tyytyväisyyden sijaan mitata innostuneisuutta ja vastuunottoa?

Onko vaara, että tyytyväisyyskysely lisää tyytymättömyyttä ja vastakkainasettelua?  Asettaako se lisää paineita yksipuolisesti esimiehille, ja antaa muulle organisaatiolle syyn vapautua vastuusta? Entä mitä sitten pitää tehdä, kun täysi tyytyväisyys on saavutettu?

Accountablity, vastuunotto alkaa minusta?

Accountability on tuhansien menestyvien yritysten käyttämä ketterä menetelmä organisaation toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämiseen siten, että halutut tulokset saavutetaan ja suorituskykyä parannetaan jatkuvasti – kestävällä tavalla.

Tutustu vastuunoton toimintakulttuurin tutkittuihin 4×4 parhaaseen käytäntöön ja tee organisaatiosi itsearviointi tästä linkistä. Lähetämme vastauksen sähköpostilla. Tulos kertoo organisaatiosi kyvystä kehittää ja uudistua: Toimia yhteisten tavoitteiden suuntaisesti, tunnistaa tosiasiat, ylittää esteet, saada kaikki mukaan ja viedä asiat päätökseen.

 • 1
 • 2