• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Posts Tagged :

aloitteellinen vastuunotto

Paranna suorituskykyä vastuunoton kulttuurilla, ti 29.8.2017 Tapahtumahotelli Huone

1024 314 DOOR

Accountability BuilderTM

Rakenna Aloitteellisen vastuunoton kulttuuri

Open DOOR – avoin valmennus tiistaina 29.8.2017 klo 8-16, Tapahtumahotelli Huone

( valmennus toistuu syksyn aikana vielä 3 kertaa: ti 19.9., ti 24.10., ti 21.11. )

Johtajan yksi tärkeimpiä johdettavia asioita on kulttuuri

 • Johtajalla tässä tarkoitetaan henkilöä, jolla on tarve saada asiat tapahtumaan
 • Vastuunoton kulttuurin puuttuuessa tulosten saavuttaminen on vaikeaa

Suosittelemme valmennusta, mikäli

 • Koet haluttujen tulosten saavuttamisen haasteelliseksi
 • Muutoksia ja projekteja on liikaa eivätkä ne mene halutusti maaliin
 • Haluat kasvattaa innostusta, rohkeutta, innovatiivisuutta ja sitoutumista organisaatiossa

Valmennuksen tuloksena osallistuja

 • Ymmärtää, mitä positiivinen näkemys vastuunottoon tarkoittaa
 • Hallitsee Aloitteellisen vastuunoton työkalut ja menetelmät
 • Osaa lukea ympäristöään sekä tunnistaa ja ratkaista ne haasteet, joissa juurisyy on Aloitteellisen vastuunoton puute

Osallistujat ovat erityisesti pitäneet

 • Valmennuksen konkretiasta ja kytkennästä omaan työhön
 • Kokemusoppimisen oivalluttavista harjoituksista
 • Itse tekemisestä ja vuorovaikutuksesta

Ohjelma

1. Ennen valmennusta

 • Esilukemisena lyhennelmä Oz Principle menestysteoksesta (suomennettu executive summary)
 • Vastuunoton kulttuurin oma-arvio omasta organisaatiosta (linkki web-kyselyyn)
  • Mikäli osallistuja haluaa, hän voi jakaa web-linkin haluamilleen kollegoille laajemman kuvan saamiseksi
 • Tunnin coaching-tapaaminen (puhelin/web/F2F), jossa käydään läpi oma-arvion tulokset ja keskustellaan
  1. Osallistujan tilanne ja hänen kokemansa haasteet
  2. Organisaation tavoitteet – kirkastus
  3. Millainen on muutos, jonka halutaan tapahtuvan

2. Valmennus klo 8-16

 • Vuorovaikutteinen työpaja, jossa opitaan mm.
  • Selittelypeli ja sen välttäminen
  • Vastuunoton askeleet ja niihin liittyvät 16 parasta käytäntöä
  • Näe, Omista, Ratkaise ja Toimi – askeleet

3. Valmennuksen jälkeen

 • Ohjattu verkko-opiskelu, yhteensä n 6 tuntia (kieli: englanti)
  • Loppukoe ja sertifikaatti
 • Tunnin coaching tapaaminen (puhelin/web/F2F), jossa keskustellaan edistymisestä
  1. Onnistumiset
  2. Kohdatut haasteet ja niiden ratkaisujen ideointi
  3. Eteneminen ja jatkotoimet

Tulokset tuottava valmennus- ja konsultointimenetelmä

Accountability Builder on valmennus- ja konsultointimenetelmä, joka auttaa juurruttamaan positiivisen Aloitteellisen vastuunoton kulttuurin läpi koko organisaation.

Valmennus sopii johtoryhmille, tiimeille ja yksittäisille henkilöille antamaan varmuutta omaan johtamiseen.

Accountability on Partners In Leadershipin lähes 30 vuoden aikana kehittämä menestyskonsepti, jolla tuhannet high-performance organisaatiot ovat parantaneet suorituskykyään.

Ilmoittautuminen ja investointi

 • Ilmottautumiset sähköpostilla mailto:finland@doornordic.com
 • Investointi  930€/osallistuja
  • Hinta sisältää
   • Esitehtävät ja coaching 1 tunti henkilökohtainen coaching ennen valmennusta
   • Valmennuspäivän tapahtumahotelli Huoneen korkeatasoisin tarjoiluin
   • Verkkokoulun käytön 45 päivää
   • 1 tunti henkilökohtainen coaching valmennuksen jälkeen
 • Samasta organisaatiosta 2 henkilöä 1 henkilön hinnalla
  • 3. henkilö ja siitä eteenpän  alennus 50% – hinta 465€/henkilö
 • Maksu laskutetaan viikkoa ennen valmennuspäivää, maksuehto 14pv netto

Mikäli kyseessä on johtoryhmä,tiimi tai koko organisaatio, kysy asiakaskohtaista toteutusta!

Tervetuloa!

Peruutusehdot 

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta valmennukseen ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun.

 

Onko kulttuuri johtotiimin agendalla?

844 325 DOOR

Organisaation kulttuuri on sitä, miten ihmiset ajattelevat, puhuvat ja toimivat.

Miten kulttuuri vaikuttaa suorituskykyyn?

Kulttuuri määrittää sen, miten yksilöt toimivat, miten toimitaan tiiminä ja yli organisaatiorajojen sekä miten ja millaista asiakas- ja henkilöstökokemusta tuotetaan.

Kulttuuri määrittää, ollaanko innovatiivisia ja onko rohkeutta jatkuvasti kehittyä – vai toimitaanko niin kuin on aina ennenkin toimittu. Nykyinen toiminta tuottaa nykyiset tulokset. Uudet tulokset vaativat uuden toiminnan. Onnistuakseen se vaatii pohjalle uuden ajattelun.

Onko kulttuurin johtaminen tärkeää? 

Kulttuuri määrittää, kuinka organisaation voimavarat ja kehittymismahdollisuudet hyödynnetään. ”Kulttuuri syö strategian aamupalaksi” on monelle tuttu kantapään kautta.

Usein kulttuuria yritetään muuttaa esimerkin avulla, kouluttamalla uusi johtamistapa tai vaikkapa määrittämällä uudet yhteiset arvot. Mikäli kulttuuria ei tietoisesti johdeta, sen muuttaminen on hidasta ja sattumanvaraista.

Miksi kulttuuria ei sitten johdeta?

Kulttuurin johtaminen koetaan vaikeana ja epämääräisenä. Puuttuu mallit, menetelmät, yhteinen kieli ja mittarit. Johtamisen edellytys on, että tiedetään missä ollaan ja minne halutaan mennä. Mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa.

Onko tähän olemassa ratkaisu?

Kumppanimme Partners In Leadership, ”The Culture Change Company”, on 27 vuoden aikana kehittänyt tähän toistettavan ja tehokkaan täsmämenetelmän. Accountability, jonka olemme suomentaneet nimelle Aloitteellinen vastuunotto, on tuhansien high-performance organisaatioiden strateginen valinta.

Miten liikkeelle?

Jos sinulla on käytettävissä 5 minuuttia, tee tästä arvio Aloitteellisen vastuunoton kulttuurin tilasta ja sen vaikutuksesta oman organisaatiosi suorituskykyyn.

 • Lähetämme raportin sähköpostilla.

Mikäli sinulla on käytettävissä 3 tuntia, ota yhteyttä ja sovi johto- tai avainhenkilötiimille 3 tunnin työpaja.

 • Työpaja auttaa muodostamaan yhteisen näkemyksen toimintakulttuurin nykytilasta, potentiaalista ja huolenaiheista – avaten samalla, mistä Aloitteellisen vastuunoton kulttuurissa on kyse ja mitä se vaatii.
 • Mikäli työpaja toteutetaan kesäkuukausien aikana, se on teille veloitukseton.

 

Ota yhteyttä

Hele Lonka             040 753 7788

Mika Nurmesniemi 0400 855 844

Sähköposti  finland(at)doornordic.com

Millainen ohjelma esimiespäivään?

1024 442 DOOR

Millainen esimiespäivä tuottaa tulokset?

Kokemuksemme mukaan kolme tärkeintä kriteeriä ovat

 • Päivän aihe on tärkeä: Kuinka onnistua ja saavuttaa halutut tulokset
 • Päivä on osallistava ja osallistujia aktivoiva
 • Kollegoiden kanssa syntyy uusia ajatuksia, oivalluksia ja työkaluja arkeen

Lisäksi osallistujat arvostavat rentoa ja mutkatonta ilmapiiriä. Esimiespäivässä voi olla myös hauskaa!

Mikäli olet samaa mieltä kriteereistä ja haluat varmistaa tulosten saavuttamisen, Aloitteellisen vastuunoton työpaja (Accountability) on varma valinta esimiespäivän ohjelmaksi. Se soveltuu myös johtoryhmille sekä työyhteisö- tai tiimipäivän ohjelmaksi – edellyttäen, että osallistujilla on yhteinen maali.

Työpaja räätälöityy organisaation tavoitteiden ja tilanteen mukaan. Samalla se käytännön harjoitusten kautta perehdyttää osallistujat vastuunoton ajattelu- ja toimintakulttuuriin ja ongelmanratkaisuun.

Vastuunoton toimintakulttuuri (Accountablity) on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa saavuttamaan tulokset ja antaa eväät jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen.

Investoi 5 minuuttia aikaasi ja arvioi oman organisaatiosi nykyisen toimintakulttuurin suorituskyky

Arviointiin käytetään 16 tutkittua väittämää, joilla toimintakulttuuria verrataan high performance-organisaatioiden toimintakulttuuriin. Tulos korreloi kykyyn saavuttaa halutut tulokset ja kertoo kehittämisalueet. Lähetämme raportin sähköpostilla. Käsittelemme vastaukset luottamuksellisesti.

Accountability, jonka olemme suomentaneet nimelle ’Aloitteellinen vastuunotto’, on tuhansien kansainvälisten menestyjäorganisaatioiden käyttämä menetelmä suorituskyvyn parantamiseen.

Ota yhteyttä

Hele Lonka             040 754 7788

Mika Nurmesniemi 0400 855 844

Sähköposti  finland(at)doornordic.com