• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Posts Tagged :

leadership

Paranna suorituskykyä vastuunoton kulttuurilla, ti 29.8.2017 Tapahtumahotelli Huone

1024 314 DOOR

Accountability BuilderTM

Rakenna Aloitteellisen vastuunoton kulttuuri

Open DOOR – avoin valmennus tiistaina 29.8.2017 klo 8-16, Tapahtumahotelli Huone

( valmennus toistuu syksyn aikana vielä 3 kertaa: ti 19.9., ti 24.10., ti 21.11. )

Johtajan yksi tärkeimpiä johdettavia asioita on kulttuuri

 • Johtajalla tässä tarkoitetaan henkilöä, jolla on tarve saada asiat tapahtumaan
 • Vastuunoton kulttuurin puuttuuessa tulosten saavuttaminen on vaikeaa

Suosittelemme valmennusta, mikäli

 • Koet haluttujen tulosten saavuttamisen haasteelliseksi
 • Muutoksia ja projekteja on liikaa eivätkä ne mene halutusti maaliin
 • Haluat kasvattaa innostusta, rohkeutta, innovatiivisuutta ja sitoutumista organisaatiossa

Valmennuksen tuloksena osallistuja

 • Ymmärtää, mitä positiivinen näkemys vastuunottoon tarkoittaa
 • Hallitsee Aloitteellisen vastuunoton työkalut ja menetelmät
 • Osaa lukea ympäristöään sekä tunnistaa ja ratkaista ne haasteet, joissa juurisyy on Aloitteellisen vastuunoton puute

Osallistujat ovat erityisesti pitäneet

 • Valmennuksen konkretiasta ja kytkennästä omaan työhön
 • Kokemusoppimisen oivalluttavista harjoituksista
 • Itse tekemisestä ja vuorovaikutuksesta

Ohjelma

1. Ennen valmennusta

 • Esilukemisena lyhennelmä Oz Principle menestysteoksesta (suomennettu executive summary)
 • Vastuunoton kulttuurin oma-arvio omasta organisaatiosta (linkki web-kyselyyn)
  • Mikäli osallistuja haluaa, hän voi jakaa web-linkin haluamilleen kollegoille laajemman kuvan saamiseksi
 • Tunnin coaching-tapaaminen (puhelin/web/F2F), jossa käydään läpi oma-arvion tulokset ja keskustellaan
  1. Osallistujan tilanne ja hänen kokemansa haasteet
  2. Organisaation tavoitteet – kirkastus
  3. Millainen on muutos, jonka halutaan tapahtuvan

2. Valmennus klo 8-16

 • Vuorovaikutteinen työpaja, jossa opitaan mm.
  • Selittelypeli ja sen välttäminen
  • Vastuunoton askeleet ja niihin liittyvät 16 parasta käytäntöä
  • Näe, Omista, Ratkaise ja Toimi – askeleet

3. Valmennuksen jälkeen

 • Ohjattu verkko-opiskelu, yhteensä n 6 tuntia (kieli: englanti)
  • Loppukoe ja sertifikaatti
 • Tunnin coaching tapaaminen (puhelin/web/F2F), jossa keskustellaan edistymisestä
  1. Onnistumiset
  2. Kohdatut haasteet ja niiden ratkaisujen ideointi
  3. Eteneminen ja jatkotoimet

Tulokset tuottava valmennus- ja konsultointimenetelmä

Accountability Builder on valmennus- ja konsultointimenetelmä, joka auttaa juurruttamaan positiivisen Aloitteellisen vastuunoton kulttuurin läpi koko organisaation.

Valmennus sopii johtoryhmille, tiimeille ja yksittäisille henkilöille antamaan varmuutta omaan johtamiseen.

Accountability on Partners In Leadershipin lähes 30 vuoden aikana kehittämä menestyskonsepti, jolla tuhannet high-performance organisaatiot ovat parantaneet suorituskykyään.

Ilmoittautuminen ja investointi

 • Ilmottautumiset sähköpostilla mailto:finland@doornordic.com
 • Investointi  930€/osallistuja
  • Hinta sisältää
   • Esitehtävät ja coaching 1 tunti henkilökohtainen coaching ennen valmennusta
   • Valmennuspäivän tapahtumahotelli Huoneen korkeatasoisin tarjoiluin
   • Verkkokoulun käytön 45 päivää
   • 1 tunti henkilökohtainen coaching valmennuksen jälkeen
 • Samasta organisaatiosta 2 henkilöä 1 henkilön hinnalla
  • 3. henkilö ja siitä eteenpän  alennus 50% – hinta 465€/henkilö
 • Maksu laskutetaan viikkoa ennen valmennuspäivää, maksuehto 14pv netto

Mikäli kyseessä on johtoryhmä,tiimi tai koko organisaatio, kysy asiakaskohtaista toteutusta!

Tervetuloa!

Peruutusehdot 

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta valmennukseen ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun.

 

Onko kulttuuri johtotiimin agendalla?

844 325 DOOR

Organisaation kulttuuri on sitä, miten ihmiset ajattelevat, puhuvat ja toimivat.

Miten kulttuuri vaikuttaa suorituskykyyn?

Kulttuuri määrittää sen, miten yksilöt toimivat, miten toimitaan tiiminä ja yli organisaatiorajojen sekä miten ja millaista asiakas- ja henkilöstökokemusta tuotetaan.

Kulttuuri määrittää, ollaanko innovatiivisia ja onko rohkeutta jatkuvasti kehittyä – vai toimitaanko niin kuin on aina ennenkin toimittu. Nykyinen toiminta tuottaa nykyiset tulokset. Uudet tulokset vaativat uuden toiminnan. Onnistuakseen se vaatii pohjalle uuden ajattelun.

Onko kulttuurin johtaminen tärkeää? 

Kulttuuri määrittää, kuinka organisaation voimavarat ja kehittymismahdollisuudet hyödynnetään. ”Kulttuuri syö strategian aamupalaksi” on monelle tuttu kantapään kautta.

Usein kulttuuria yritetään muuttaa esimerkin avulla, kouluttamalla uusi johtamistapa tai vaikkapa määrittämällä uudet yhteiset arvot. Mikäli kulttuuria ei tietoisesti johdeta, sen muuttaminen on hidasta ja sattumanvaraista.

Miksi kulttuuria ei sitten johdeta?

Kulttuurin johtaminen koetaan vaikeana ja epämääräisenä. Puuttuu mallit, menetelmät, yhteinen kieli ja mittarit. Johtamisen edellytys on, että tiedetään missä ollaan ja minne halutaan mennä. Mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa.

Onko tähän olemassa ratkaisu?

Kumppanimme Partners In Leadership, ”The Culture Change Company”, on 27 vuoden aikana kehittänyt tähän toistettavan ja tehokkaan täsmämenetelmän. Accountability, jonka olemme suomentaneet nimelle Aloitteellinen vastuunotto, on tuhansien high-performance organisaatioiden strateginen valinta.

Miten liikkeelle?

Jos sinulla on käytettävissä 5 minuuttia, tee tästä arvio Aloitteellisen vastuunoton kulttuurin tilasta ja sen vaikutuksesta oman organisaatiosi suorituskykyyn.

 • Lähetämme raportin sähköpostilla.

Mikäli sinulla on käytettävissä 3 tuntia, ota yhteyttä ja sovi johto- tai avainhenkilötiimille 3 tunnin työpaja.

 • Työpaja auttaa muodostamaan yhteisen näkemyksen toimintakulttuurin nykytilasta, potentiaalista ja huolenaiheista – avaten samalla, mistä Aloitteellisen vastuunoton kulttuurissa on kyse ja mitä se vaatii.
 • Mikäli työpaja toteutetaan kesäkuukausien aikana, se on teille veloitukseton.

 

Ota yhteyttä

Hele Lonka             040 753 7788

Mika Nurmesniemi 0400 855 844

Sähköposti  finland(at)doornordic.com

Johtamista vai muutosjohtamista?

636 283 DOOR

Jatkuva suorituskyvyn parantaminen on menestymisen edellytys

Nykyinen toiminta tuottaa nykyiset tulokset. Mitkä ovat vaihtoehdot uusien tulosten saavuttamiseen?

 1. Toiveajattelu, ulkopuoliset olosuhteet, joku muu tai hyvä onni auttaa tuloksiin
 2. Juosta kovempaa – tämä on usein henkilökunnan ensimmäinen tunne uusista tuloksista puhuttaessa
 3. Tunnistaa tarvittavat muutokset kaikilla tasoilla ja toteuttaa ne. Tämä on kaksisuuntainen prosessi ja vaatii johtamista – muutosjohtamista. Tätä ei johto voi tehdä yksin. Se vaatii johtamista kaikilla tasoilla – minimissään itsensä johtamista.

Toteutamme työpajoja, joiden tarkoitus on varmistaa haluttujen tulosten saavuttaminen

Työpajoissa näemme tulosten saavuttamiselle yksinkertaisia esteitä, joiden poistamiseen meillä on ratkaisu.

 • Yhteinen maali ja prioriteetit eivät ole henkilökunnalla kirkkaina tiedossa 
 • Tavoitteita ei koeta merkityksellisiksi, ymmärrys ja sitoutuminen puuttuvat
 • Luottamus puuttuu ja koetaan vastakkainasettelua
 • Ajatellaan, että tavoitteet ovat epärealistisia johdon tavoitteita, joihin ei omassa roolissa ole mahdollista vaikuttaa
 • Toimitaan yksilöinä eikä tiiminä, puuttuu rohkeutta, uskallusta ja ajatustenvaihtoa
 • Vastuun ottamisen ja antamisen kulttuuri puuttuu

Vastuunoton kulttuuri – Accountability on yksinkertainen ratkaisu varmistamaan tulosten saavuttaminen. Se ei vaadi suuria investointeja eikä pohjattomasti aikaa.

Investoi 5 minuuttia aikaasi ja tee tästä organisaatiosi nykyisen toimintakulttuurin tilan arvionti

Arviointiin käytetään 16 tutkittua väittämää, joilla toimintakulttuuria verrataan high performance-organisaatioiden toimintakulttuuriin. Lähetämme raportin sähköpostilla. Käsittelemme vastaukset luottamuksellisesti.

Ota yhteyttä

Hele Lonka             040 754 7788

Mika Nurmesniemi 0400 855 844

Sähköposti  finland@doornordic.com

Tutustu Aloitteellisen vastuunoton (Accountablity) menetelmään suomenkielisillä sivuillamme

Tutustu menetelmän kehittäjän Partners In Leadershipin sivuihin

Aloitteellisen Vastuunoton johtaminen, ke 6.4.2015, Helsinki, BANK

597 281 DOOR

Open DOOR seminaari ke 6.4.2016 klo 8:00 – 16:00

Aloitteellisen Vastuunoton johtaminen – Others Track-  Accountablity (Leadership)

Johda toisia vastuunottoon myönteisellä ja arvostavalla tavalla – joka tuottaa tulokset…

– ja tuottaa samalla innostuneen ilmapiirin.

Tiesittekö, että 80% työntekijöistä ei tiedä, mitkä ovat yrityksen tavoitteet ja miten oma työ on niihin kytköksissä? Vain 18% johtajista on sitä mieltä, että he onnistuvat työssään. 50% esimiehistä ei tiedä,  kuinka johtaa sellaisella tavalla, joka johtaa tuloksiin.

Maailman huippuyritykset parantavat jatkuvasti suorituskykyään Accountability-menetelmän avulla!

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto – on Suomessa uusi ja tehokas valmennusohjelma organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen. Sillä varmistetaan avaintulosten saavuttaminen ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

Others Track valmennus: Johda toisia aloitteelliseen vastuunottoon

Others Track®  –valmennuksessa esitellään ja harjoitellaan Aloitteellisen Vastuunoton johtamismalli ja yksinkertaiset työkalut. Kyseessä on tehokas ja helposti mieleenpainuva henkilöjohtamisen menetelmä. 

Tervetuloa johtamisen tehovalmennukseen!

Paikka: Tapahtumatalo BANK, Unioninkatu 20,  Helsinki

Aika:    Ke 6.4.2016 klo 8:00 – 16:00

Hinta:   495 eur + alv 24%   

Ilmoittaudu tästä – tervetuloa!

Mukaan mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta.

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus jatkaa keskusteluja DOORin sertifioitujen Accountablity-valmentajien kanssa siitä, kuinka voitte edetä vastuunoton ja aloitteellisen kulttuurin rakentamisessa koko yrityksessänne.

Katso tilaisuuden ohjelma tästä

Lisäsuositus Others Track osallistujille:

Perustan johtamiselle luo jokaisen henkilökohtaisen vastuunoton kulttuuri koko organisaatiossa. Suosittelemme osallistumaan myös Aloitteellisen Vastuunoton Self Track valmennukseen. Valmennusten ajankohdat käyvät ilmi tapahtumakalenterista.

DOORin kansainvälisen kumppanin, Accountabilty alueen johtavan toimijan,  Partners In Leadershipin, kehittämä Accountability-valmennus on auttanut maailman huippuyhtiöitä (mm. puolet Fortune 50 yrityksistä,  maailman 13 menestyneintä lääkeyhtiötä):

 • Kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan kannattavuutta
 • Lisäämään kyvykkyyttä pysyvään suorituskyvyn parantamiseen
 • Kehittämään toimintakulttuuria ja viemään läpi muutoksia 
 • Lisäämään työhyvinvointia ja henkilöstön vastuunottoa

Menetelmä Accountabilityyn, Aloitteelliseen Vastuunottoon, toimii ainutlaatuisen tehokkaasti yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Taustalla on 20 vuoden kehitystyö, kolme johtamisen bestselliriä ja yli 40.000 henkilön tutkimus.

Aloitteellisen Vastuunoton johtaminen, ke 2.3.2015, Helsinki, BANK

597 281 DOOR

 Open DOOR seminaari ke 2.3.2016 klo 8:00 – 16:00

Aloitteellisen Vastuunoton johtaminen – Others Track-  Accountablity (Leadership)

Johda toisia vastuunottoon myönteisellä ja arvostavalla tavalla – joka tuottaa tulokset…

– ja tuottaa samalla innostuneen ilmapiirin.

Tiesittekö, että 80% työntekijöistä ei tiedä, mitkä ovat yrityksen tavoitteet ja miten oma työ on niihin kytköksissä? Vain 18% johtajista on sitä mieltä, että he onnistuvat työssään. 50% esimiehistä ei tiedä,  kuinka johtaa sellaisella tavalla, joka johtaa tuloksiin.

Maailman huippuyritykset parantavat jatkuvasti suorituskykyään Accountability-menetelmän avulla!

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto – on Suomessa uusi ja tehokas valmennusohjelma organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen. Sillä varmistetaan avaintulosten saavuttaminen ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

Others Track valmennus: Johda toisia aloitteelliseen vastuunottoon

Others Track®  –valmennuksessa esitellään ja harjoitellaan Aloitteellisen Vastuunoton johtamismalli ja yksinkertaiset työkalut. Kyseessä on tehokas ja helposti mieleenpainuva henkilöjohtamisen menetelmä. 

Tervetuloa johtamisen tehovalmennukseen!

Paikka:Tapahtumatalo BANK, Unioninkatu 20,  Helsinki

Aika:    Ke 2.3.2016 klo 8:00 – 16:00

Hinta:   495 eur + alv 24%   

Ilmoittaudu tästä – tervetuloa!

Mukaan mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta.

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus jatkaa keskusteluja DOORin sertifioitujen Accountablity-valmentajien kanssa siitä, kuinka voitte edetä vastuunoton ja aloitteellisen kulttuurin rakentamisessa koko yrityksessänne.

Katso tilaisuuden ohjelma tästä

Lisäsuositus Others Track osallistujille:

Perustan johtamiselle luo jokaisen henkilökohtaisen vastuunoton kulttuuri koko organisaatiossa. Järjestämme seminaarin ”Miten kasvatan aloitteellisuutta ja vastuunottoa organisaatiossamme” Suosittelemme osallistumaan myös tähän seminaariin, jossa

DOORin kansainvälisen kumppanin, Accountabilty alueen johtavan toimijan,  Partners In Leadershipin, kehittämä Accountability-valmennus on auttanut maailman huippuyhtiöitä (mm. puolet Fortune 50 yrityksistä,  maailman 13 menestyneintä lääkeyhtiötä):

 • Kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan kannattavuutta
 • Lisäämään kyvykkyyttä pysyvään suorituskyvyn parantamiseen
 • Kehittämään toimintakulttuuria ja viemään läpi muutoksia 
 • Lisäämään työhyvinvointia ja henkilöstön vastuunottoa

Menetelmä Accountabilityyn, Aloitteelliseen Vastuunottoon, toimii ainutlaatuisen tehokkaasti yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Taustalla on 20 vuoden kehitystyö, kolme johtamisen bestselliriä ja yli 40.000 henkilön tutkimus.

Aloitteellinen vastuunotto, Ti 5.4.2016 Helsinki, BANK, Unioninkatu 20

1024 379 DOOR

Open DOOR seminaari ti 5.4.2016 klo 8:00 – 16:00 

Aloitteellinen Vastuunotto – Accountablity (Leadership) 

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri – miten varmistan tavoitteiden saavuttamisen?

Miten saatte ihmiset ymmärtämään yhteiset tavoitteet ja päämäärät ja sitoutumaan niihin? Miten saatte ihmiset ylittämään esteet ja hakemaan ratkaisut – kysymään ”Mitä muuta minä vielä voin tehdä?” Miten murratte siilot ja luotte ”yhteen hiileen puhaltavan” toimintakulttuurin? Meillä on siihen vastaus.

Maailman huippuyritykset parantavat jatkuvasti suorituskykyään Accountability-menetelmän avulla!

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto – on nyt Suomessa! Se on tehokas valmennusohjelma organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen myönteisellä tavalla. Sillä varmistetaan avaintulosten saavuttaminen ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

Menetelmän avulla luodaan tuloksellinen toimintakulttuuri, jota kuvaa neljä vastuunoton askelta – NÄE, OMISTA, RATKAISE, TOIMI ja niihin liittyvät tutkitusti parhaat käytännöt. Tavoitteiden priorisointi ja niiden kirkastaminen jokaiselle on lähtökohta vastuunotolle.

Accountablity on uusi ja erilainen organisaation toimintakulttuurin johtamisen oppi, joka vapauttaa yksilöiden ja organisaation täyden potentiaalin.

Tervetuloa Aloitteellisen Vastuunoton -työpajaan!

Tämä työpaja on Self Track® -valmennus, yhden päivän ohjelma henkilökohtaiseen vastuunottoon ja vastuunoton kulttuurin luomiseen.

Moninkertaisesti palkitussa valmennuksessa käytetään paljon kokemusoppimisen menetelmiä. Kotiinviemisinä on oivalluksia, korkeatasoinen työkirja ja oma toimintasuunnitelma.
Lisäksi osallistujalla on 45 päivän käyttöoikeus PILTools.com palveluun (englanninkielinen), jossa on mahdollista syventää oppimista ja suorittaa sertifikaati.

Osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Esteen sattuessa tilalle voi lähettää toisen henkilön.

Paikka: Tapahtumatalo BANK,  Unioninkatu 20, Helsinki

Aika:    Ti 5.4.2016 klo 8:00 – 16:00  

Hinta:   495 eur + alv 24%  

Hintaan sisältyy tarjoilut, korkeatasoiset materiaalit ja PILtools.com palvelun käyttöoikeus 45 päivän ajaksi valmennuksen juurrutukseen.

Ilmoittaudu tästä – tervetuloa!

Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Katso tilaisuuden ohjelma tästä

DOORin kansainvälisen kumppanin, Partners In Leadershipin, kehittämä Accountability-valmennus on auttanut maailman huippuyhtiöitä (mm. puolet Fortune 50 yrityksistä ja maailman 13 suurinta lääkeyhtiötä):

 • Kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan kannattavuutta
 • Lisäämään kyvykkyyttä pysyvään suorituskyvyn parantamiseen
 • Kehittämään toimintakulttuuria ja viemään läpi muutoksia
 • Lisäämään työhyvinvointia ja henkilöstön vastuunottoa

Menetelmä Accountabilityyn, Aloitteelliseen Vastuunottoon, toimii ainutlaatuisen tehokkaasti yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Taustalla on 25 vuoden kehitystyö, yli 40.000 henkilön tutkimus ja miljoonia osallistujia.

 

Johtajuus – Kirkas suunta ja ihmisten voima

600 400 DOOR

Matti Alahuhta on julkaissut kirjan johtamisesta. Kirjan nimessä hän hienosti kiteyttää saman asian, mistä Accountabliltyssä on kyse.

Matti Alahuhdan haastattelu oli Arto Nybergin ohjelmassa eilen sunnuntaina 4.10.2015. Haastattelu on nähtävillä Yle Areenassa.

Löysin netistä vielä tällaisen tiivistelmän Matti Alahuhdan ajatuksista.

http://teroluoma.blogspot.fi/2010/11/matti-alahuhta-johtajuudesta.html

”Koneen toimitusjohtajana tunnetun Matti Alahuhdan mukaan arvot ja yrityskulttuuri luovat perustan kilpailukyvyn rakentamiseen.”

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/uutisarkisto/a/etusivun-uutiset/matti-alahuhta-nain-yrityksen-arvot-kannattaa-rakentaa

Lisää linkkejä asiasta:

http://www.iltasanomat.fi/tyoelama/art-1444094896419.html

 •  Hyvä vire, miten sitä johdetaan haasteellisina aikoina ja miten hyvinä aikoina

 

MItä tulee remontista ilman työkaluja?

600 400 DOOR

Remonttimies toteuttaa tilaajan toiveet. Työssään hän tarvitsee oman alansa asiantuntemuksen, mittarit ja työvälineet.

Olen viime aikoina saanut seurata monia tapauksia, joissa on yrityksellä on uusi strategia, mutta sen toimeenpano epäonnistuu tai viivästyy. Seurauksena on tilanne, että ”nyt meilläkin on YT:t päällä ja kaikki energiamme menee siihen”.

Miten tämä kierre saadaan katkaisua?

On tunnettu tosiasia, että yrityskulttuuri (johtamisen, toiminnan ja kanssakäymisen kulttuuri) tuottaa tulokset. Se on sitä, millaisen vastuun ihmiset ottavat ajatella ja toimia tulosten saavuttamiseksi. Sen kuvaamiseen, mittaamiseen ja sen tuloksellisuuden kehittämiseen on olemassa tehokkaat ja toimivaksi todetut työkalut.

Kannattaako näin  tärkeä asia jättää huomioimatta? Kannattaako sitä tehdä tee-se-itse menetelmällä, tehdä paljain käsin, ilman koeteltuja työkaluja? Miten arvokasta on varmistaa tavoitteiden saavuttaminen tai nopeuttaa niiden saavuttamisesta?

Päättyykö ylimmän johdon vastuu visioon ja strategiaan? Putoaako kapula tässä kohden – ja hyvin mietityn strategian toteutus ei enää olekaan ylimmän johdon vastuulla?

Onhan toki tietysti aina mahdollista löytää  syyt jostain ulkopuolelta. Yrityskulttuuri on ’höttöä’. Ulkomaalaisten kehittämät menetelmät eivät toimi meillä. Ongelmiimme on ulkopuolisia syitä, jotka ovat kaikkien tiedossa, vaikkapa euro, tuen puute tai jopa asiakkaat.

Olemme tänä vuonna tuoneet Suomeen testatun, tuotteistetun, toistettavan, tulokset tuottavan ja uskomattoman nopean menetelmän.  Sovi sitoumukseton tapaaminen, jossa keskustelemme teidän tilanteenne, esittelemme 25 vuoden aikana kehitetyt työkalut, joita maailman huippuyhtiöt käyttävät suorituskyvykkyytensä varmistamiseksi.

Terveisin DOOR tiimi palveluksessanne

finland(at)doornordic.com

 

Ei enää tekosyitä – valitammeko liikaa?

1024 379 DOOR

”Suomalaisyritykset valittavat liikaa” – totesi Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila äskettäin. Hän jopa arveli, että käytetäänkö pitkään jatkunutta talouden matalasuhdannetta tekosyynä sille, että toimintaa ja palveluja ei kehitetä kilpailukykyisemmäksi?

”Kuttuuri syö strategian aamupalaksi” – on jo kliseeksi muodostunut lause. Kokemuksesta useimmat voivat sanoa, että se pitää paikkansa. Mutta miten kulttuuri kuvataan? Miten sitä mitataan? Millainen on tuloksia tuottava toiminta- ja johtamiskulttuuri? Miten yrityksen johto voi sitä johtaa?

Millainen on toimintakulttuuri, joka johtaa suorituskyvyn jatkuvaan parantumiseen kestävällä tavalla? Millainen johtaminen (leadership) tuottaa tulokset, vapauttaa johtajan aikaa tulipalojen sammuttamiselta – ja lisäksi saa ihmiset hyvälle mielelle?

Accountability on toimintakulttuuri, joka tuottaa tulokset.

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto, joka on tuhansien alansa johtavien yritysten valitsema ratkaisu kestävään suorituskyvyn parantamiseen.  Olemme tuoneet Accountablityn Suomeen tänä vuonna. Tämän uuden konseptin olemme kääntäneet suomeksi nimellä  ’Aloitteellinen Vastuunotto’ – ja sille on syntynyt myös synonyymi ’Tuloksellinen Vastuunotto’. Accountablity on vastaus seuraaviin haasteisiin:

 • Miten saamme jokaisen ymmärtämään mitkä ovat yrityksen tärkeimmät priorisoidut tavoitteet? Miksi juuri nämä tavoitteet ovat tärkeitä? Mitä seuraa siitä, jos niitä ei saavuteta?  Onko epäonnistuminen vaihtoehto?
 • Miten saamme henkilökunnan sitoutumaan ja ylittämään väistämättä eteen tulevat esteet? Miten saamme heidät aina uudestaan ja uudestaan kysymään ”Mitä muuta minä vielä voin tehdä”?
 • Miten saamme jokaisen tunnistamaan syyt siten, että niihin haetaan ratkaisuja – eikä niistä tule selityksiä?

Tule itse kokemaan ja näkemaan Accountability käytännössä. Katso tästä syksyn avoimet  Accountality – seminaarit ja tule mukaan!

 

 

Tule itse kokemaan ja näkemään Accountability käytännössä!

1024 379 DOOR

Miten rakennan toiminta- ja johtamiskulttuurin, joka tuottaa tulokset?

”Suomalaisyritykset valittavat liikaa” – totesi Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila äskettäin. Hän jopa arveli, että käytetäänkö pitkään jatkunutta talouden matalasuhdannetta tekosyynä sille, että toimintaa ja palveluja ei kehitetä kilpailukykyisemmäksi?

”Kuttuuri syö strategian aamupalaksi” – on jo kliseeksi muodostunut lause. Kokemuksesta useimmat voivat sanoa, että se pitää paikkansa. Mutta miten kulttuuri kuvataan? Miten sitä mitataan? Millainen on tuloksia tuottava toiminta- ja johtamiskulttuuri? Miten yrityksen johto voi sitä johtaa?

Millainen on toimintakulttuuri, joka johtaa suorituskyvyn jatkuvaan parantumiseen kestävällä tavalla? Millainen johtaminen (leadership) tuottaa tulokset, vapauttaa johtajan aikaa tulipalojen sammuttamiselta – ja lisäksi saa ihmiset hyvälle mielelle?

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto, on toimintakulttuuri, joka tuottaa tulokset.

Miten saamme jokaisen ymmärtämään mitkä ovat yrityksen tärkeimmät priorisoidut tavoitteet? Miksi juuri nämä tavoitteet ovat tärkeitä?  Mitä seuraa siitä, että ne saavutetaan? Entä mitä seuraa siitä, jos niitä ei saavuteta?  Onko epäonnistuminen vaihtoehto?

Miten saamme henkilökunnan sitoutumaan ja ylittämään väistämättä eteen tulevat esteet? Miten saamme heidät aina uudestaan ja uudestaan kysymään ”Mitä muuta minä vielä voin tehdä”?

Miten saamme jokaisen tunnistamaan syyt siten, että niihin haetaan ratkaisuja – eikä niistä tule selityksiä?

Mikä on teille sopiva tapa edetä?

 1. Tee tästä toimintakulttuurinne itsearviointi 16 tutkitusti parhaan käytännön tilasta.
  • Arvioinnin tulos antaa käsityksen toimintakulttuurinne kyvystä suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen kestävällä tavalla.
 2. Lähetä tästä yhteydenottopyyntö tiimillemme
  • Voimme sopia tapaamisen, jossa keskustelemme teidän tavoitteenne ja tilanteenne ja samalla esittelemme sen, mistä Accountablityssä on kyse
 3. Tule itse kokemaan ja näkemään Accountablity käytännössä avoimeen seminaariin

Tule itse kokemaan ja näkemään Accountability käytännössä!

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto, joka on tuhansien alansa johtavien yritysten valitsema ratkaisu kestävään suorituskyvyn parantamiseen. 

High performance- yritykset, mm. maailman 13 suurinta lääkeyhtiötä ja yli puolet Fortune 50 listan suurimmista yrityksistä käyttävät Partners In Leadershipin, maailman johtavan Accountablity-toimijan menetelmää.

DOOR on Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Suomeen toimme Accountablityn tänä vuonna.

Järjestämme Helsingissä kaksi avointa yhden päivän Accountability-seminaaria tänä syksynä:

I Millainen on Aloitteellisen Vastuunoton kulttuuri ja miten sen teen?   

Ajankohta: Ti 20.10.2015 klo 8:30-16:00  Scandic Simonkenttä

Katso seminaarin ohjelma ja ilmoittadu tästä

Hinta 395€/henkilö tai 4 henkilön ryhmä yhteensä 1000€+alv

II Millainen johtaminen (leadership) johtaa vastuunottoon ja aloitteellisuuteen?  

Ajankohta: Ti 17.11.2015 klo 8:30-16:00  Sokos Hotel Presidentti

Katso seminaarin ohjelma ja ilmoittaudu tästä

Hinta 395€/henkiö ai 4 henkilön ryhmä yhteensä 1000€+alv

Johto- ja esimiestehtävissä toimiville tai niihin aikoville suosittelemme molempia seminaareja.

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä ja keskustella oman yrityksen tilanteesta  DOORin sertifioitujen valmentajien kanssa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset myös sähköpostilla tai puhelimitse 040 753 7788/Hele Lonka.

Kiitos!

Tervetuloa!

terveisin DOOR-tiimi

DOOR on kansainvälinen valmennus- ja konsultointiorganisaatio, joka toimii yli 80 maassa. Erikoisosaamisalueitamme ovat myynti, asiakaskokemus, johtaminen ja suorituskyvyn parantaminen. v 2015 olemme tuoneet Suomeen 3 maailman huippuyritysten käyttämää ketterää ohjelmaa: Aloitteellinen vastuunotto (Accountability)  ja Asiakaskeskeinen myynti ja Tuottavuusohjelma Roadblocks & Workarounds

 • 1
 • 2