• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Posts Tagged :

motivaatio

Onko muutos hidasta, eikö strategia jalkaudu?

942 606 DOOR

Olemme  tehneet johtotiimin analyysejä Work Of Leaders ”WOL”-menetelmällä. Menetelmä perustuu laajaan tutkimukseen, jossa johtaminen on mallinnettu kolmeen osaan:

 1. Vision luominen
 2. Sitouttaminen
 3. Toimeenpano

Kuhunkin näistä on tunnistettu 6 parasta käytäntöä, jotka yhdessä muodostavat johtamisen 18 parasta käytäntöä.

Saamamme tulokset ovat hämmästyttävän yhdensuuntaisia:

 • Vision luomisessa johtotiimit ovat vahvoja
 • Sitouttaminen ja toimeenpano ontuu.

Samaa tukee johtotiimien oma kommentointi. Johtotiimeihin valikoituu henkilöitä, joilla on vauhti päällä, jotka itse ovat äärimmäisen sitoutuneita, ja joita kiehtovat kasvu ja uudet mahdollisuudet. Tämä on erittäin arvokasta. Mutta meneekö tämä vahvuus hukkaan, mikäli sitouttamisen ja toimeenpanon kyky puuttuu? Onko vaara, että johtotiimi tiedostamattaan ’pudottaa kapulan’, kun on aika siirtyä toteutuksen vaiheeseen?

Mitä johtopäätöksiä tästä pitää vetää? Mikä on tavoitetila ja millä tämä voidaan ratkaista?

Meidän ehdotuksemme tähän on kaksivaiheinen:

Johtotiimin analyysi – Work of Leaders

 • Tämä on nopea web-kysely (tutkittuun ja kymmenillä tuhansilla ihmisillä validoituun kyselyyn pohjautuen), johon aikaa menee n 15 minuuttia
 • Puolen päivän workshop johtotiimille, jossa keskustellaan johtotiimin ja jäsenten henkilökohtaiset profiilit. Mitkä ovat vahvuudet ja mitkä ovat sudenkuopat. Miten ja missä voidaan toimia tehokkaammin, tehdä parempia päätöksiä nopeammin, hyötyä yhteistyöstä ja viedä asiat käytäntöön.

Yrityskulttuurin tutkimus – Accountability

 • Yrityskulttuurin vaikutus varsinkin sitouttamiseen ja toimeenpanoon on ratkaiseva, vrt. ”yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi”
 • Sillä on myös vaikutuksia vision luomiseen – mikäli saadaan organisaatiossa kaikki mukaan yhteisten tavoitteiden taakse ja näkemään asioita eri tavalla omasta positiostaan
 • Meillä on tarjolla helposti ymmärrettävä ja yksinkertainen menetelmä yrityskulttuurin kuvaamiseen, mittaamiseen ja kehittämiseen tuloksia tuottavaksi vastuunoton kulttuuriksi
 • Alkuun pääsette seuraavasti: Johtotiimin jäsenille ja halutuille muille avainhenkilöille n 10 min web-kysely 4×4 parhaan vastuunoton käytännön tilasta
 • Raportti ja kahden tunnin veloitukseton workshop, jossa keskustellaan tulokset ja ratkaisuvaihtoehdot
 • Ota yhteyttä ja sovi tutkimuksen tekemisestä

Kiitos artikkelin lukemisesta!

Tuottaako henkilöstön tyytyväisyyden mittaaminen tulokset?

1024 379 DOOR

Gallupin 80 000 henkilön haastattelututkimus 2014 kertoo, että vain 31.5% henkilöistä ovat   sitoutuneita ja innostuneita työstään. Aktiivisesti sitoutumattomien, niiden jotka laittavat ”kapuloita rattaisiin”, määrä on 17,5%.

Henkilöstötutkimuksessa tulee esiin ongelmia, kuten ilmapiiri, tiedonkulku ja palautteen anto, mutta tuottaako se ratkaisuja? Haetaanko henkilöstön tyytyväisyystutkimuksissa oikeaa lopputulosta? Mitä odotuksia tyytyväisyyskysely herättää? Toki kysytään tärkeitä kysymyksiä, mutta pitäisikö tyytyväisyyden sijaan mitata innostuneisuutta ja vastuunottoa?

Onko vaara, että tyytyväisyyskysely lisää tyytymättömyyttä ja vastakkainasettelua?  Asettaako se lisää paineita yksipuolisesti esimiehille, ja antaa muulle organisaatiolle syyn vapautua vastuusta? Entä mitä sitten pitää tehdä, kun täysi tyytyväisyys on saavutettu?

Accountablity, vastuunotto alkaa minusta?

Accountability on tuhansien menestyvien yritysten käyttämä ketterä menetelmä organisaation toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämiseen siten, että halutut tulokset saavutetaan ja suorituskykyä parannetaan jatkuvasti – kestävällä tavalla.

Tutustu vastuunoton toimintakulttuurin tutkittuihin 4×4 parhaaseen käytäntöön ja tee organisaatiosi itsearviointi tästä linkistä. Lähetämme vastauksen sähköpostilla. Tulos kertoo organisaatiosi kyvystä kehittää ja uudistua: Toimia yhteisten tavoitteiden suuntaisesti, tunnistaa tosiasiat, ylittää esteet, saada kaikki mukaan ja viedä asiat päätökseen.