• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Asiakaskeskeinen arvon myynti

Customer Centered Selling

Tunnistatteko alla lueteltuja ongelmia?

 • Organisaatiollamme ei ole yhtenäistä myynnin toimintamallia.  
 • Malli löytyy, mutta se ei ole aidosti asiakaskeskeinen, asiakkaan päätökseenteon vaiheisiin perustuva.
 • Myynnin johtamiskulttuuri ontuu
 • Mietimme, miksi perinteinen tuotekeskeinen myyntimalli ei toimi. 
 • Emme ole varmoja, miten myydä todellista arvoa tuotteiden tai palveluiden myymisen sijaan.

CCS asiakas ja myyjäAsiakaskeskeisen arvon myynnin (Customer Centered Selling) myyntimalli perustuu tutkittuihin asiakkaan päätöksenteon vaiheisiin, jotka toistuvat samanlaisina toimialasta ja kaupan koosta riippumatta, niin B2B- kuin B2C-kaupassakin. Menetelmän taustalla on 50.000 myyjän tutkimus ja 20 vuoden kehitystyö.

Sekä kuluttaja- että yritysten välisessä liiketoiminnassa ihminen ostaa aina ihmiseltä – h2h. Asiakaskeskeinen myynti, Customer Centered Selling, on tehokas toimintamalli ja valmennus henkilökohtaisen myyntityön kehittämiseen.

Toimintamallin kehittäjä on huippuvalmentaja ja menestyskirjailija Robert L. Jolles.

DOOR on yksinoikeudella kansainvälisen Jolles Associatesin edustaja.

Tutkimusten mukaan asiakas käy läpi kahdeksan vaihetta päätöksentekoprosessissaan.  Asiakkaan ohjaaminen vaiheiden läpi kuhunkin vaiheeseen sopivilla kysymystekniikoilla on huippuluokan myyjän tie tuloksiin. Metodi on opittavissa nopeasti, toistettavissa ja tulokset ennakoitavissa.

Menetelmän edut

 • Tällä menetelmällä puhuttelet myös niitä asiakkaita, jotka eivät ole aktiivisesti hakemassa toimittajaa – fasilitointi luo myös kysyntää.
 • Myyntisykli nopeutuu ja hit-rate paranee.
 • Asiakkaat ostavat enemmän ja maksavat enemmmän.

Tulemme mielellämme keskustelemaan myyntinne haasteista ja niiden ratkaisemisesta. Ota yhteyttä tiimiimme. Myynnin menetelmän lisäksi myös allaolevat aiheet ovat osa kokonaiskuvaa:

 • Asiakaskokemuksen johtaminen. Oletteko systemaattisesti selvittäneet kannattavimpien asiakkaidenne tulevaisuuden odotukset ja luoneet niihin ratkaisut?
 • Myyntistrategia ja viestin kirkastus.
 • Myyntijoukkueenne tila – oikeat ihmiset, oikeilla paikoilla ja oikealla osaamisella.
 • Asiakkuuksien kokonaisvaltainen johtaminen.
 • Myynnin johtaminen, tehokas esimiestyö.
 • Myynnin esteet ja niiden poisto
 • Digitaalinen markkinointiviestintä osana kontaktoinnin kanava-arsenaalia, siis soittojen ja myyntikäyntien luontevana lisänä.