• DOOR Training & Consulting Oy

  • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Vastuunoton kulttuurin auditointi

806 246 DOOR

Mikä on teidän potentiaalinne parantaa suorituskykyä vastuunoton kuttuuria kasvattamalla? JOHTOTIIMIN TYÖPAJA – KAKSI TUNTIA Accountability, Vastuunoton kulttuuri, on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa saavuttamaan tulokset Vastuunoton ja sen johtamisen taitoja & kyvykkyyttä voi harjoitella ja oppia kuten muitakin taitoja Työpaja auttaa johtoryhmää muodostamaan yhteisen ymmärryksen Organisaation toimintakulttuurin suorituskyvystä Vastuunoton kulttuurin (Accountability) kasvattamisen hyödystä Ratkaisusta suorituskyvyn…

read more

Accountability suomeksi – Vastuunoton kulttuuri

250 327 DOOR

Accountabilitylle ei ole virallista käännöstä suomeksi, kuten ei myöskään leadership- termille. Toimme Accountability menetemän Suomeen vuonna 2015 – ja lokalisoinnin ensimmäinen haaste oli se, miten tämä termi käännetään. Ensimmäinen vaihtoehto oli Proaktiivinen Vastuunotto. Tällä halusimme korostaa eroa perinteiseen käsitykseen vastuunotosta – kuka on vastuussa siitä, että halutua tulosta ei saavutettu. Kuitenkaan emme halunneet suomenkieliseen nimeen vierasperäistä…

read more

Kulttuuri vai käskytys?

705 327 DOOR

Onko organisaatiollanne kulttuuri? Jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa, kuten myös jokaisella perheellä.  Kulttuuri on sitä, miten ihmiset ajattelevat ja toimivat. Nykyiset tulokset ovat nykyisen kulttuurin tulos. Kulttuuri ei ota vapaapäiviä, se tekee työtä taukoamatta. Menestyvissä organisaatioissa kulttuuri on tavoitehakuisesti määritetty ja systemaattisesti johdettu. On myös organisaatioita, joissa kulttuurin johtamisen hyötyjä ei ymmärretä. Johtajuuden ansa Partners In Leadershipin bestseller-teoksessa Change The Culture Change the Game…

read more

Johda ja kasvata vastuunottoa

884 274 DOOR

Millainen on moderni ja tulokset tuottava johtamiskulttuuri? Se mahdollistaa tiimien ja yksilöiden itsensä johtamisen. Itsensä johtamisen edellytyksenä on luottamuksellinen vastuunoton kulttuuri, Accountability. Positiivinen ja ennakoiva vastuunotto on jokaisen henkilökohtainen valinta ajatella ja toimia siten, että onnistutaan yhdessä. Modernissa johtamiskulttuurissa ihmisillä on selkeä yhteinen suunta ja sen mukaisesti asetetut odotukset. Käskyttämisen sijasta johtamisella varmistetaan, että organisaatiolla on kyky, motivaatio ja energia odotusten toteuttamiseen. Tiesitkö,…

read more

Vastuunotto – oikeus vai velvollisuus

1024 379 DOOR

Miten varmistan strategian onnistumisen ja tulokset? Videolla Avoidance of Accontability Nordic Business Forumin tähtipuhuja Patrick Lencioni kertoo, että epäonnistumisen merkittävin juurisyy on vastuunoton välttely. Vastuunoton kulttuuri, Accountability, on jokaisen henkilökohtainen valinta ajatella ja toimia siten, että onnistutaan yhdessä. Odota ja toivo – vai pyydä ja anna palautetta? Vastuunoton kulttuurin keskeinen työväline on fokusoitu palaute, joka auttaa…

read more

Onnistuminen ei ole sattuma

1024 314 DOOR

Tuhannet organisaatiot ympäri maailman ovat onnistuneet kestävällä tavalla parantamaan suorituskykyä muuttamalla yksilöiden tapaa ajatella, johtaa itseään ja toimia yhdessä. Muutos on viety läpi koko organisaation sen kaikilla tasoilla. Miten se on tehty? Organisaatioon on juurrutettu Aloitteellisen vastuunoton kulttuuri (Accountability). Se on perusta kaikessa käyttäytymisessä, toiminnassa ja päätöksissä. Vastuunoton kulttuuri on nostanut onnistumisen uudelle tasolle: saavuttamaan tavoitteet vuodesta toiseen sekä kasvattamaan niin omistaja-arvoa kuin henkilöstön ja asiakkaiden…

read more

Voimaa vastuunoton kulttuurista

1024 314 DOOR

Kuinka usein kuulet alla olevia kommentteja? ”Se ei kuulu meille” ”Kyllä me tehtäis, mutta pääkonttori/asiakas/… jne estää” ”Ei voi odottaa tuloksia enne kuin x ja y on käytössä” ”Järjestelmät vaan on niin huonot ja tieto ei kulje” Syyttely ja selittely ovat suorituskyvyn hautausmaa. Tätä voimistaa perinteinen käsitys vastuunotosta: Sitä tarvitaan silloin, kun jotain menee pieleen. Mitä vääränlaisesta vastuunoton…

read more

Johdatko yrityskulttuuria?

844 325 DOOR

Organisaation kulttuuri on sitä, miten ihmiset ajattelevat, puhuvat ja toimivat. Miten kulttuuri vaikuttaa suorituskykyyn? Kulttuuri määrittää sen, miten yksilöt toimivat, miten toimitaan tiiminä ja yli organisaatiorajojen sekä miten ja millaista asiakas- ja henkilöstökokemusta tuotetaan. Kulttuuri määrittää, ollaanko innovatiivisia ja onko rohkeutta jatkuvasti kehittyä – vai toimitaanko niin kuin on aina ennenkin toimittu. Nykyinen toiminta tuottaa nykyiset tulokset. Uudet tulokset…

read more

Mikä ohjelma esimiespäivään?

1024 684 DOOR

Millainen esimiespäivä tuottaa tulokset? Kokemuksemme mukaan kolme tärkeintä kriteeriä ovat Päivän aihe on tärkeä: Kuinka onnistua ja saavuttaa halutut tulokset Päivä on osallistava ja osallistujia aktivoiva Kollegoiden kanssa syntyy uusia ajatuksia, oivalluksia ja työkaluja arkeen Lisäksi osallistujat arvostavat rentoa ja mutkatonta ilmapiiriä. Esimiespäivässä voi olla myös hauskaa! Mikäli olet samaa mieltä kriteereistä ja haluat varmistaa tulosten saavuttamisen, Aloitteellisen vastuunoton työpaja (Accountability) on varma valinta esimiespäivän ohjelmaksi.…

read more

Lean, Agile vai Accountability?

709 273 DOOR

Lean-filosofia ja -tekniikat jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen ovat monen menestyvän organisaation taustalla: Prosessien parantaminen, asiakasarvon tuottaminen, prosessien vakiointi ja hukan poisto. Tuloksia mitataan ja seurataan visuaalisesti ja läpinäkyvästi. Leania on kehitetty edelleen mm. toimitusketjun johtamisen alueelle. Tämä vaatii sekä yhteiset tavoitteet että yhteistoimintaa yli organisaatiorajojen. Agile – Ketteryys muuttuvissa olosuhteissa on avainasemassa – ja se tuottaa asiakkaalle arvoa. Tunnistatko oman organisaatiosi käyttäytymisen hukat? Tämä on Accountabilityn…

read more