• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Leadership Builder – Vastuunoton johtaminen

Johda toisia vastuunottoon myönteisellä ja arvostavalla tavalla – jotka tuottaa mitattavat tulokset

– ja saa heidät päivän päätteeksi hyvälle mielelle.

Leadership Builder® (ent. Others Track®) -prosessi on tarkoitettu johto- ja esimiestehtävissä toimiville tai niihin aikoville, projektipäälliköille sekä matriisiesimiehille. Valmennuksessa esitellään ja harjoitellaan Aloitteellisen Vastuunoton vaiheittainen johtamismalli ja yksinkertaiset valmentavan johtamisen työkalut. Leadership Builder® on tehokas ja helposti mieleenpainuva henkilöjohtamisen menetelmä.  Prosessiin liittyvä työpaja on vuorovaikutteinen ja siinä käytetään runsaasti oivalluttavia kokemusoppimisen menetelmiä ja omaan työhön liittyviä harjoituksia.

Leadership Builder® – Vastuunoton johtaminen perustuu Partners In Leadershipin How Did That Happen? johtamisen menestysteoksessa esitettyyn filosofiaan ja menettelytapoihin. Valmennuksessa esitetään käytännönläheinen ja helposti omaksuttava malli siihen, kuinka henkilöitä johdetaan vastuunottoon tuloksista myönteisellä ja arvostavalla tavalla.

 

Ennen työpajaa

Ennen valmennusta osallistujille lähetetään web-kysely vastuunoton johtamiskulttuurin arvioimiseksi. Yrityskohtaisessa toteutuksessa johtamiskulttuurin arvioinnin yhteenveto:  Löydökset, johtopäätökset ja suositukset, käsitellään yhdessä johdon kanssa. Open DOOR – Avoimessa seminaarissa esitellään ja keskustellaan osanottajien yhteenveto lyhyesti.

Työpaja (n. 8 tuntia)

Käsiteltävät aiheet

 • Oman johtamistyylin arviointi
 • Aloitteellisen Vastuunoton Johtamismalli ja sen harjoittelu
  • Aloitteellisen Vastuunoton Johtamismalli®
  • Avainodotusten määrittely mitattavaan muotoon (OSTA – tarkistuslista)
  • Sitouttaminen Avainodotuksiin
  • Avainodotusten linjaus (odotusketjun määrittely)
  • Avaintulosten saavuttamisen seuranta / varmistaminen ja vastuunoton vajeen ehkäiseminen
  • Vastuunoton Coaching-malli® & Vastuunoton keskustelu

Työpajan välittömät tulokset osallistujalle

 • Yksilöllisten ja organisaation Avainodotusten asettaminen vaiheittaista Vastuunoton Johtamismallia käyttämällä.
 • Oman johtamistyylin optimointi maksimoimalla johtamisen äärityylien vahvuudet ja minimoimalla niiden heikkoudet.
 • Taito navigoida johtamismallin Ulkokehällä ja asettaa avainodotukset mieleenpainuvalla ja sitouttavalla tavalla. Avainodotus on odotus, jonka saavuttamisessa epäonnistuminen ei ole vaihtoehto.
 • Taito navigoida johtamismallin Sisäkehällä ja korjata vastuunoton vajeet.
 • Harjaantuminen hankalien tilanteiden käsittelyyn Vastuunoton Coaching-mallin® ja Vastuunoton Keskustelun® avulla. Nämä auttavat nopeasti tunnistamaan vastuunoton vajeen syyt ja ratkaisut haluttujen tulosten saavuttamiseksi.
 • Kyky johtaa toisia vastuunottoon tavalla, joka motivoi ja tuottaa halutut tulokset.

Osallistujan työkirja suomenkielisenä

 • Korkeatasoinen ja havainnollinen osallistujan työkirja.
 • Vahvistaa tärkeimmät oppimissisällöt visuaalisesti
 • Ainutlaatuiset metodit ja työkalut
 • Soveltavat tehtävät linkittyvät päivittäisen työn tavoitteisiin
 • Partners In Leadershipin tutkimustietoa
 • Referenssikertomuksia valmennuksen vaikutuksesta
 • Menestystarinoita
 • Motivaattori-julisteita
 • Ulko- ja Sisäkehän työkalut

PILtools.com verkkopalvelun käyttöoikeus 45 pv (englanninkielinen)

PILtools.com on dynaaminen työkalu itsenäiseen valmennuksen juurruttamiseen ja syventämiseen. Palvelu on tarjolla ainoastaan Others Track osallistujille. Palvelu tarjoaa johtajille mahdollisuuden yhteistyöhön ja keskinäiseen tukeen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

 • Modulaariset ohjatut jaksot
 • Itse- ja 360 arviointeja
 • Vahvat Ratkaise- ja Palaute-työkalut
 • Helppokäyttöinen navigointi
 • Akreditointi – kun kaikki moduulit on käytynä ja loppukoe hyväksytysti suoritettuna

Työpajan jälkeen

Yrityskohtaiseen toteutukseen sisältyy kahden tunnin tapaaminen organisaation johdon kanssa. Tapaamisessa käydään läpi työpajan tulokset: Löydökset, johtopäätökset ja suositukset sekä sovitaan seurannasta ja seuraavista askelista.

Suositus

Suosittelemme Accountability Builder® -työpajaan osallistumista (1 päivä) ennen Leadership Builder® -johtamistyöpajaa. Tiimille suosittelemme joko 1/2 päivän tai 1 päivän Accountability Bilder® työpajaa riippuen käytettävissä olevasta ajasta.