• DOOR Training & Consulting Oy

  • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Jos et tiedä, mitä lähtisit yrityksessäsi kehittämään, tee diagnoosi johtamisen ja toimintakulttuurin tilasta

Johtotiimin analyysi – web kysely ja puolen päivän workshop

Johtotiimi on toimitusjohtajan tärkein instrumentti strategian jalkauttamiseen. Miten johtotiimi keskenään toimii, voiko johtotiimin keskinäistä vuorovaikutusta ja työtä parantaa? Miten tehdään parempia päätöksiä, nopeammin ja miten saadaan vielä tapahtumaan se, mitä pitää tapahtua?  Johtotiimin analyysi on tähän tutkittu, testattu ja nopea ratkaisu.

Yrityksen toiminta- ja johtamiskuttuurin tutkimus

”Yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi” on monelle tuttu ja jo kliseeksi muodostunut lause. Kun se on niin yksinkertaista, miksi sitten ei yrityskulttuuria vain muuteta?

Siinäpä se. Sen esittämiseen, mittaamiseen ja kehittämiseen tarvitaan työkalut. Nyt meillä on ilo kertoa, että DOOR on kumppani kulttuurimuutokseen.  Accountablity, Aloitteelinen Vastuunotton, auttaa rakentamaan vastuunoton toimintakulttuurin, joka tutkitusti on kaikkein tehokkain toimintakulttuuri, joka auttaa saavuttamaan tulokset ja jatkuvasti parantamaan suorituskykyä.

Tarjoamme teille ilman veloitusta tai sitoumusta johtotiimille organisaatio- ja toimintakulttuurin tutkimuksen nopealla 4×4 parhaan käytännön itsearvoinnilla. Pakettiin kuuluu raportin laatiminen ja kahden tunnin workshop tulosten keskusteluun ja ratkaisun ideointiin johtotiimin kanssa.

Ota yhteys tiimiimme tai lue lisää johtajuuden teemasta alla.

Lue tästä samaan asiaan liittyvä artikkeli

Millainen johtamiskulttuuri ja johtamistyypi vastaa tämän päivän haasteisiin?

Useiden tutkimusten mukaan hyvä esimies-alainen -suhde parantaa tuloksia, pidentää työuria, vähentää poissaoloja, lisää tuottavuutta ja on muutosten onnistumisen edellytys. Johtaminen ei ole luonteenpiirre vaan se on taito, jonka voi oppia. Hyväksi johtajaksi kasvaminen on oppimispolku, joka koostuu tiedosta, tietoisuuden lisäämisestä (palautteesta) ja kokemuksesta (käytännön harjoittelusta). Johtamista ei kuitenkaan kannata opetella pelkästään kantapään kautta, koska tässä tapauksessa menetelmään ”tekemällä oppiminen” sisältyy henkilöstöriskejä, jotka on syytä tunnistaa ja tiedostaa. Sen sijaan nopeampi ja tehokkaampi tapa on ottaa johtamistaidot haltuun valmennuksen avulla.

Koska johtaminen on sekä asioiden että ihmisten johtamista, tarvitaan jokaisella johtamistasolla molempia taitoja. Usein johtajaksi kasvetaan asiantuntijaroolista, jossa asioiden manageeraus on hallussa, mutta ihmisten manageeraus voi olla uutta. Leaderiksi kasvaminen alkaa oman itsensä tuntemisesta – usein sanotaan, että jos et osaa johtaa itseäsi, et osaa johtaa muita. Leadership on visionääristä, manageeraus enemmän johtamisen työkalujen hallintaa eli asioillakin on selkeä ero.

DOORin johtamispolku lähtee siitä, että ymmärtämällä omaa käyttäytymistämme paremmin ymmärrämme myös miten erilaisia ihmisiä johdetaan ja motivoidaan – kaikilla johtamisen tasolla.

DOORin testatut ja toimiviksi koetut valmennukset tukevat johtajuuden kehittymistä askel askeleelta. Olit sitten esimiestehtäviin valmistautuva asiantuntija tai jo kokenut liiketoimintayksikön vetäjä. Valmennuksemme sisältävät aina johtamisen teoriaa, parhaita käytäntöjä – sisällytettynä yrityksen omaan viitekehykseen ja käytännön harjoitteluun. Lisäksi ohjelmiimme kuuluu tehokkaita seurantatilaisuuksia opittujen asioiden juurruttamiseksi.

DOORin johtamispolku lyhyesti:

1. Johda itseäsi ja auta myös muita johtamaan itseään

Tutustu tulokselliseen vastuunottoon tästä

2. Johda muita – johda tiimiä.

Tutustu tästä Accountability – tuloksellinen vastuunotto ohjelmaan

3. Johda johtajia – jopa johtoryhmää.

Tee tästä johtoryhmätyöskentelyn arviointi tai tutustu Work of Leaders johtotiimin analyysiin

4. Johda kyvykkyyttä ja johda muutosta eli yrityksen kehittämistä.

DOOR tuottaa monenlaisia johtamisen valmennuksia eli ym. kaltaisten perustaitojen lisäksi koko organisaation strategista johtamista, asiakkuuden johtamista, myynnin johtamista ja tuloksellisen vastuunoton johtamista. Asiat liittyvät vahvasti toisiinsa ja voit aloittaa polkusi useasta kohtaa DOORia.

Kysy lisää: Päivi Ainasoja, 044 516 6199