• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Nopea ja tehokas diagnoosi

Diagnoosi antaa faktat

Luulo ei ole tiedon väärti

Ensimmäinen vaihe toteuttamissamme hankkeissa on tyypillisesti diagnoosi, joka auttaa ymmärtämään lähtötilanteene, kirkastamaan tavoitteen ja ymmärryksen, miten sinne päästään. Usein jäävuoren huippu ei riitä kertomaan koko totuutta.

Esimerkkejä usein käytetyistä diagnooseistamme:

 

Parhaiden asiakkaiden tulevaisuuden odotustutkimus

Antaa oikean suunnan

Tällä laadullisella tutkimuksella saatte selkeän kuvan siitä, mitä parhaat asiakkaanne teiltä odottavat ja mitä he arvostavat. Toisin kuin asiakastyytyväisyystutkimus, tämä tutkimus keskittyy tulevaisuuteen, ei menneisyyteen.

Tulokset ovat syöte asiakaslähöiselle strategialle, asiakaskokemuksen johtamiselle ja palvelumuotoilulle ja niiden tuotteistukselle.

Hyödyt: Asiakkaat ostavat enemmän, maksavat enemmän ja suosittelevat enemmän. Kustannuksia säästyy, kun ei tehdä mitään turhaa vaan juuri sitä, mitä asiakkaat arvostavat. Lopputulos on lisää liikevaihtoa kannattavasti.

TAITO Myyntivoima-analyysi

Tehokas joukkue tuo lisää liikevaihtoa

Tämän tutkimuksen tuloksena voidaan varmistua siitä, että myyntijoukkueessa on oikeat ihmiset oikeilla paikoilla oikeilla osaamisilla ja he tuottavat oikeita tuloksia.

Myyntijoukkue profioidaan soveltuvuuden (Everything DISC-profiili), osaamisten, myynnin esteiden ja suoritustason mukaan.  Analyysi täydennetään henkilökohtaisella haastattelulla. Analyysiä voidaan käyttää myös rekrytointitarkoituksissa.

SAMBA – Strategisten asiakkuuksien johtamisen analyysi

Vertailu parhaisiin käytäntöihin

Tutkimme asiakkauuden johtamisen käytäntönne verraten niitä parhaisiin tutkittuihin käytäntöihin strategisten asiakkuuksien johtamisessa.

ASKO Asiakaskeskeisyyden analyysi

Auttaa määrittämään oikean suunnan

Analyysi kertoo kuinka asiakaskeskeisenä asiakkaamme meidät kokevat ja paljastaa yrityksen asiakaskeskeisen kulttuurin puutteen.

Tutkimus kertoo kuinka arjen toiminta ja asiakkaan kokemukset eroavat tahtotilasta, asiakkaan kertomana ja mittarein. Pystyt määrittämään seuraavat askeleet oikein.

Work of Leaders – Johtotiimin analyysi

Tehokkaampi johtotiimi

Tuotokset:

 1. Johtajan henkilökohtainen johtamisprofiili
 2. Johto ryhmän ryhmäprofiili
 3. Henkilökohtaiset johtamistyylin vahvuudet ja kehittämiskohteet
 4. Johtoryhmän johtamistyylin vahvuudet ja sudenkuopat

Tulokset

 1. Faktat oman johtamistyylin kehittämisen tueksi
 2. Kyky ymmärtää toisia paremmin ja toimia yhteistyössä
 3. Tehokkaammin toimiva johtotiimi

Analyysi perustuu Wileyn julkaisemaan The Work of Leaders- tutkimukseen, jossa on mallinnettu mitä on hyvä johtaminen. Kehitetty malli on varmistettu yli 40 000 henkilön tutkimuksella.

Johtaminen on mallinnettu kolmeen pääalueeseen

 • Vision luominen ’Tiekartta’
 • Sitouttaminen
 • Toimeenpano

Näihin kuhunkin liittyy 6 parasta käytäntöä, koko malli käsittää siis 18 parasta käytäntöä, joihin johtotiimin toimintaa verrataan.

 

Muita arviointeja ja tutkimuksia

Käytössämme on laaja valikoima testattuja ja tuotteistettuja tutkimustyökaluja eri tarkotuksiin. Tutkimuksen kohteena voivat olla niin yksilöt kuin organisaatiot. Osa työkaluistamme on tarkoitettu käytettäväksi itsenäisesti, osa taas sisältyy tiettyyn valmennusohjelmaan.