• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Tuottavuuden kehittämisohjelma

Roadblocks & Workarounds

 

Tuottavuuden kehittämisen kautta organisaatio saavuttaa nopeasti sekä säästöjä että tulosta. Tarjoamme tehokkaan ja kansainvälisesti testatun valmennusohjelman uutuutena nyt myös Suomessa. Ohjelma perustuu The Ryan Groupin yhdessä Dallasin yliopiston kanssa kehittämään Roadblocks and Workarounds -metodiin, minkä avulla jo tuhannet yritykset ovat onnistuneet muuttamaan toimintaansa – pysyvästi.

Ryan Group

R&W auttaa avainpelaajianne DOOR-fasilitaattorin ohjaamana, oivalluttamalla, tunnistamaan tuottavuusvajeen, sen aiheuttajan, laajuuden sekä tunnistamaan ja priorisoimaan oikeat keinot oikeaan paikkaan oikeaan aikaan sen korjaamiseksi. Puhumme takaisinmaksun pituudessa muutamista kuukauksista ja ROI on aina moninkertainen.

Systemaattinen, testattu menetelmä

R&W tuottavuusohjelma on uusi dynaaminen, tutkiva menetelmä, jonka avulla poistetaan organisaation tuottamattomuutta ja tehostetaan toimintatapoja. Tuottavuutta voidaan parantaa aikaansaamalla tietty tuotos vähemmillä resursseilla – tai saamalla enemmän aikaiseksi samoilla resursseilla. Näin voidaan varmistaa kestävä suoritus- ja kilpailukyky ja vastata asiakkaiden yhä kasvaviin odotuksiin.

Tiedämme liiankin hyvin että tuottamattomuus ja tehottomuus johtavat stressiin, turhautumisiin ja työtyytymättömyyteen. Samalla burn-out tapaukset lisääntyvät. Tästä aiheutuvat kustannukset eivät ole suoraan siirrettävissä asiakkaille, ilman että se näkyy kasvavana asiakaspoistumana.

Miten ohjelma toimii?

Menetelmällä tunnistetaan tuottavuusvajeita ja tehottomuutta ja löydetään mitattavaan hyötyyn perustuvia ​​ratkaisuja niiden poistamiseen tai siirtämiseen. Se perustuu tutkittuun toimintatapaan, jolla voidaan tunnistaa tuottavuusvajeiden ja tehottomuuden lähteet ja kehittää niihin sopivia yksilöllisiä ratkaisuja.

Prosessi on tutkimukseen ja kokemukseen perustuva dynaaminen kehitysohjelma, joka sisältää toisiinsa kytkeytyviä harjoituksia ja ohjattuja aktiviteetteja.

Toteutus ei ole sanelevaa vaan osallistavaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että ongelmat ja ratkaisut eivät tule valmiiksi annettuina, vaan ne ovat osallistujien itsensä tunnistamia ja kehittämiä. Siksi ainutlaatuisia. Tämä erottaa Roadblocks & Workarounds -kehitysohjelman muista.

Toteutustapa antaa mahdollisuuden tunnistaa asiakaskohtaisia ongelmia ja niihin sopivia asiakkaan tunnistamia ratkaisuja. Omistajuus organisaation kehittämistoimenpiteille syntyy luonnostaan.

Tulos on kattava, mitattaviin hyötyihin perustuva tiekartta onnistuneiden kehityshankkeiden toteuttamiseksi.

Hyöty. Tuotoksina nähdään välittömästi työntekijöiden ajankäytön tehostuminen, sitoutumisen kasvaminen, arvojen suuntautuminen sekä lisääntynyt asiakasuskollisuus ja suosittelu.

Soveltuvuus. R & W soveltuu kaikenkokoisille yrityksille – ja yhtä hyvin suurten yritysten yksiköille ja julkishallinnon organisaatioille.

Tuottavuuspotentiaalin 10 osa-aluetta

 1. Työmenetelmät
 2. Prosessit ja käytännöt
 3. Ohjeistukset ja johtaminen
 4. Henkilöstön sitoutuminen
 5. Tuottavuuden standardit – mittarit
 6. Kulttuuri, toimintatavat
 7. Taidot, pätevyys
 8. Asenteet ja uskomukset
 9. Henkilöstökäytännöt
 10. Yhteistyön tehokkuus

Emme pakota ihmisiä juoksemaan kovempaa

Autamme poistamaan esteitä

Roadblocks & Workarounds auttaa tutkittujen menetelmien avulla tunnistamaan tuottavuusvajeet, kuinka suuria ne ovat, mistä ne johtuvat ja miten ne saadaan kuntoon.

Tuottavuuskonsulttimme

 • Björn Backman, tuottavuustiimimme vetäjä   050 363 6630
 • Jukka Maijala  040 507 9563
 • Tuukka Heinonen 044 345 4755
 • Mika Nurmesniemi  0400 855 844

Roadblocks and workarounds