• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Accountability Builder – Aloitteellinen vastuunotto

Miten kasvatan aloitteellisuutta ja vastuunottoa organisaatiossamme?

Miten saatte ihmiset ymmärtämään yhteiset tavoitteet ja päämäärät ja sitoutumaan niihin? Miten saatte ihmiset ylittämään esteet ja hakemaan ratkaisut – kysymään ”Mitä muuta minä vielä voin tehdä?” Miten murratte siilot ja luotte ”yhteen hiileen puhaltavan” toimintakulttuurin? 

Accountability Builder -prosessin työpaja organisaation tuloksellisen toimintakulttuurin kehittämiseen

Accountability Builder®  – Aloitteellinen Vastuunotto on tarkoitettu kaikille organisaatiossa, niin johdolle, esimiehille kuin tiimeille – ”Vastuunotto ja vastuunottokulttuuri alkaa minusta”. Jokainen valmennusmoduli esittää mallit, menetelmät, työkalut ja käytännöt, joilla saavutetaan korkeampi vastuunotto tuloksista yksilön, ryhmän ja organisaation tasolla. Valmennus on myönteinen, aktivoiva ja vuorovaikutteinen. Siinä käytetään runsaasti kokemusoppimisen oivalluttavia menetelmiä.

Esimiehille ja esimiehiksi aikoville suosittelemme jatkoksi Leadership Builder®  valmennusta vastuunoton johtamiseen.

Ennen työpajaa

Ennen valmennusta osallistujille lähetetään web-kysely organisaation toimintakulttuurin vastuunoton arvioimiseksi. Yrityskohtaisessa toteutuksessa toimintakulttuurin arvioinnin yhteenveto:  Löydökset, johtopäätökset ja suositukset, käsitellään yhdessä johdon kanssa. Samalla valmistetaan organisaation vetäjä omaan rooliinsa työpajassa.

Open DOOR – Avoimessa seminaarissa esitellään ja keskustellaan osanottajien yhteenveto lyhyesti.

Työpaja (n. 8 tuntia)

Läpi työpajan käydään läpi ja harjoitellaan taitoja, asenteita ja työkaluja askeleisiin Näe, Omista, Ratkaise ja Toteuta. Self Track-valmennus on vuorovaikutteinen työpaja, joka auttaa osallistuja luomaan ja muotoilemaan Vastuunoton kulttuurin jossa yksilöt välttävät Syyttelypelin, keskittyvät tulosten saavuttamiseen ja jatkuvasti kysyvät ”Mitä muuta minä vielä voin tehdä?” pitääkseen aikataulut, voittaakseen esteet ja saavuttaakseen tulokset.

Modulit

 • Vastuunoton kulttuurin luominen
 • Askeleet vastuunottoon
 • Näe® Askel
 • Omista® Askel
 • Ratkaise® Askel
 • Toteuta® Askel
 • Käytäntöön jalkautus

Käsiteltävät aiheet

 • Johtaja esittelee avaintulokset mallia Miksi-Mitä-Milloin soveltaen
 • Henkilökohtaiset testit ja arvioinnit
 • Mallien esittely ja harjoittelu
  • Tulospyramidi®
  • Syyttelypeli®
  • Linjan® ala-/yläpuolella, uhri vai vastuunottaja
  • Täsmäpalaute®
  • Neljä askelta vastuullisuuteen®
 • „Mitä minä vielä voin tehdä?” harjoitus Avaintulosten saavuttamiseen
 • NORT Vastuunottotyökalun käytäntöön jalkautukseen®

Työpajan välittömät tulokset osallistujalle

 • Organisaation avaintulosten kirkastaminen ja päivittäisen työn tavoitteiden linjaaminen yhdensuuntaiseksi Avaintulosten kanssa
 • Positiivinen lähestyminen siihen, miten luodaan korkeampi vastuunotto läpi koko organisaation
 • Korkeampi omistautuminen Avaintuloksien saavuttamiseen, Askeleet Vastuunottoon®
 • Mallit, kieli, työkalut ja menetelmät, jotka edistävät korkeampaa vastuunottoa sekä henkilökohtaisesti että organisaation tasolla
 • Seuraavat askeleet ja  Vastuunoton Suunnitelma Vastuunoton Kulttuurin® luomiseksi ja haluttujen tulosten saavuttamiseksi.

Työpajan aineistot

Accountability Builder® osallistujan työkirja suomenkielisenä

 • Tehokas visualisointi tärkeimmistä oppimistavoitteista
 • Ainutlaatuiset vastuunoton menetelmät ja työkalut
 • Soveltamistehtävät, lähtein oman työn tavoitteista
 • Partners In Leadership tutkimustietoa
 • Esimerkkejä valmennuksen vaikutuksista
 • Referenssikuvauksia
 • Motivaatiojulisteita

PILtools.com verkkopalvelun käyttöoikeus 45 pv (englanninkielinen)

 • PILtools.com on dynaaminen työkalu itsenäiseen valmennuksen juurruttamiseen ja syventämiseen. Palvelu on tarjolla ainoastaan  Self Track – osallistujille. Palvelu on tarkoitettu valmennuksen juurruttamiseen ja syventämiseen.
 • Verkkopalvelun sisällöstäPILtools
  • Modulaariset ohjatut jaksot
  • Itse- ja 360 arviointeja
  • Vahvat Ratkaise- ja Palaute-työkalut
  • Helppokäyttöinen navigointi
  • Akreditointi – kun kaikki moduulit on käytynä ja loppukoe hyväksytysti suoritettuna

Työpajan jälkeen

Yrityskohtaiseen toteutukseen sisältyy kahden tunnin tapaaminen organisaation johdon kanssa. Tapaamisessa käydään läpi työpajan tulokset: Löydökset, johtopäätökset ja suositukset sekä sovitaan seurannasta ja seuraavista askelista.