• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Posts Tagged :

Accountability

Vastuunoton kulttuurin auditointi

806 246 DOOR

Mikä on teidän potentiaalinne parantaa suorituskykyä vastuunoton kuttuuria kasvattamalla?

JOHTOTIIMIN TYÖPAJA – KAKSI TUNTIA

Accountability, Vastuunoton kulttuuri, on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa saavuttamaan tulokset

Vastuunoton ja sen johtamisen taitoja & kyvykkyyttä voi harjoitella ja oppia kuten muitakin taitoja

Työpaja auttaa johtoryhmää muodostamaan yhteisen ymmärryksen

 1. Organisaation toimintakulttuurin suorituskyvystä
 2. Vastuunoton kulttuurin (Accountability) kasvattamisen hyödystä
 3. Ratkaisusta suorituskyvyn parantamiseksi

Työpaja soveltuu organisaatiolle, jotka haluavat

 • Nopeuttaa tulosten saavuttamista
 • Kasvattaa sitoutumisen tasoa
 • Parantaa kommunikaatiota ja suorituskykyä, esim. asiakaskokemus, henkilöstökokemus, laatu, kasvu

Ennakkotehtävä tuo työpajaan konkretiaa ja faktoja keskusteluun. Johtoryhmän jäsenet tekevät online-arvioinnin, joka vie aikaa n. 10 minuuttia

Investointi 500€ (tutkimuksen kustannus)

Ota yhteyttä

Hele Lonka 040 753 7788  hele.lonka@doornordic.com 

Accountability Facilitator & CEO

www.doornordic.com    www.partnersinleadership.com

 

Johda ja kasvata vastuunottoa

884 274 DOOR

Millainen on moderni ja tulokset tuottava johtamiskulttuuri?

Se mahdollistaa tiimien ja yksilöiden itsensä johtamisen. Itsensä johtamisen edellytyksenä on luottamuksellinen vastuunoton kulttuuri, Accountability. Positiivinen ja ennakoiva vastuunotto on jokaisen henkilökohtainen valinta ajatella ja toimia siten, että onnistutaan yhdessä. Modernissa johtamiskulttuurissa ihmisillä on selkeä yhteinen suunta ja sen mukaisesti asetetut odotukset. Käskyttämisen sijasta johtamisella varmistetaan, että organisaatiolla on kyky, motivaatio ja energia odotusten toteuttamiseen.

Tiesitkö, että 80% työntekijöistä ei tiedä, mitkä ovat yrityksen tavoitteet ja miten oma työ on niihin kytköksissä? 50% esimiehistä ei tiedä,  kuinka johtaa sellaisella tavalla, joka johtaa tuloksiin. 52% työntekijöistä kokee, että organisaatioista puuttuu vastuunoton rakentamiseen tarvittavat johtamismallit.

Esimiehille suunnattu Leadership Builder ® -prosessi  (OthersTRACK® – How to hold others accountable) tarjoaa testatun prosessin ja menetelmän vastuunoton ja suorituksen johtamisen kyvykkyyksien rakentamiselle. Yhteinen malli ja sanoitus tuottavat yhtenäisen johtamiskulttuurin. Se on tapa varmistaa esimiesten strategian toimeenpanokyky.

Tehokas ja nopea Leadership Builder®  -prosessi sisältää oman johtamistyylin arvioinnin ja interaktiivisen OthersTRACK® -työpajan. Työpajapäivässä käydään läpi vastuunottoon johtava vaiheistettu johtamismalli käytännön harjoituksineen.

Työpajapäivän keskeiset sisällöt ovat:

 • Vastuunoton johtamismalli®
 • Strategisiin Avaintuloksiin kytkeytyvien Avainodotusten määrittely
 • Avainodotusten kommunikointi merkityksellisellä tavalla
 • Avainodotuksiin sitouttaminen ja yhteisen ymmärryksen luominen
 • Sovittu seuranta ja vastuunoton vajeen tunnistaminen
 • Vastuunoton coaching-malli® ja -keskustelun läpivienti

Työpajan jälkeen oppimisen tukena on 45 pv:n käyttöoikeus palkittuun web-pohjaiseen mobiilia käyttöä tukeva e-learning, palaute- ja arviointityökaluun (englanninkielinen).

Testaa ja tee tästä linkistä arvio oman johtamiskulttuurinne suorituskyvystä.

 • Tulos vertaa johtamiskulttuurianne korkean suorituskyvyn organisaatioihin
 • Vastaamiseen menee aikaa vain muutamia minuutteja
 • Lähetämme raportin sähköpostilla

Varmista ensi vuoden tulosten onnistumisen edellytykset!

Vaihtoehtoisia etenemistapoja ovat avoimet Leadership Builder® työpajat ja yrityskohtaiset toteutukset.

Lisätietoja Päivi Ainasoja 044-5166199, paivi.ainasoja@doornordic.com

Kulttuurimuutos on erikoisalamme. Accountablity-kyvykkyyden johtava kehittäjä Partners In Leadership on yli 30 vuoden aikana tutkinut ja tunnistanut, mikä kulttuurissa erottaa menestyjät keskiverrosta sekä kehittänyt menetelmän kulttuurin muuttamiseen ja sen johtamiseen.

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Aloitteellinen Vastuunotto®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea, oivalluttava ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva.

Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Kasvu, kustannukset, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuus… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

DOOR on Accountablity-alueen johtavan toimijan Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti.

 on ketterä kansainvälinen kehittämiskumppani, jolla on käytössä kansainväliset testatut ja tuotteistetut menetelmät. Ne sopivat organisaatioille yrityskoosta riippumatta ja loistavasti myös julkiselle sektorille.

Onnistuminen ei ole sattuma

1024 314 DOOR

Tuhannet organisaatiot ympäri maailman ovat onnistuneet kestävällä tavalla parantamaan suorituskykyä muuttamalla yksilöiden tapaa ajatella, johtaa itseään ja toimia yhdessä. Muutos on viety läpi koko organisaation sen kaikilla tasoilla.

Miten se on tehty? Organisaatioon on juurrutettu Aloitteellisen vastuunoton kulttuuri (Accountability). Se on perusta kaikessa käyttäytymisessä, toiminnassa ja päätöksissä.

Vastuunoton kulttuuri on nostanut onnistumisen uudelle tasolle: saavuttamaan tavoitteet vuodesta toiseen sekä kasvattamaan niin omistaja-arvoa kuin henkilöstön ja asiakkaiden innostusta.

Kulttuurimuutos on erikoisalamme. Accountablity-kulttuurin johtava toimija ja menetelmäkehittäjä Partners In Leadership on yli 30 vuoden aikana tutkinut ja tunnistanut, mikä kulttuurissa erottaa menestyjät keskiverrosta sekä kehittänyt menetelmän kulttuurin muuttamiseen ja sen johtamiseen.

Tee tästä linkistä arvio oman organisaatiosi kulttuurin suorituskyvystä.

 • Tulos vertaa toimintakulttuurianne korkean suorituskyvyn organisaatioihin
 • Vastaamiseen menee aikaa vain muutamia minuutteja
 • Lähetämme raportin sähköpostilla

Hele Lonka               040 753 7788

Mika Nurmesniemi   0400 855 844

Sähköposti  finland@doornordic.com

Tutustu aihetta käsitteleviin artikkeleihin täältä.

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Aloitteellinen Vastuunotto®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea, oivalluttava ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva.

Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

DOOR on Accountablity-alueen johtavan toimijan  Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti.

 on ketterä kansainvälinen kehittämiskumppani, jolla on käytössä kansainväliset testatut ja tuotteistetut menetelmät. Ne sopivat organisaatioille yrityskoosta riippumatta ja loistavasti myös julkiselle sektorille.

Yhteystiedot: DOOR Training & Consulting Oy, Espoo. Puhelin +358 40 753 77 88,  www.doornordic.com

Lean, Agile vai Accountability?

709 273 DOOR

Lean-filosofia ja -tekniikat jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen ovat monen menestyvän organisaation taustalla: Prosessien parantaminen, asiakasarvon tuottaminen, prosessien vakiointi ja hukan poisto. Tuloksia mitataan ja seurataan visuaalisesti ja läpinäkyvästi.

Leania on kehitetty edelleen mm. toimitusketjun johtamisen alueelle. Tämä vaatii sekä yhteiset tavoitteet että yhteistoimintaa yli organisaatiorajojen. Agile – Ketteryys muuttuvissa olosuhteissa on avainasemassa – ja se tuottaa asiakkaalle arvoa.

Tunnistatko oman organisaatiosi käyttäytymisen hukat?

Tämä on Accountabilityn kysymys. Toimiiko organisaationne siten, että hyödynnätte täyden potentiaalinne?

Kasvussa ja suorituskyvyn jatkuvassa parantamisessa kyky kohdata haasteita ja ratkaista/estää ongelmia on keskeinen. Käyttäytymisestä johtuvaa hukkaatoimintakulttuurissa ovat esimerkiksi

 • Tuottamaton aika, jota tuhlataan nk. ”Linjan alapuolella”, olosuhteiden uhrina syytellen ja selitellen, kykenemättä nousta hakemaan ratkaisuja sieltä, mihin voidaan vaikuttaa
 • Puuttuva aloitteellisuuden kulttuuri, joka johtaa inhimillisten voimavarojen vajaakäyttöön, nk. ”Aivot narikassa”-efektiin
 • Puuttuva yhteistyö yli organisaatiorajojen, ml. asiakkaat ja toimittajat. Voidaanko prosesseja yksinkertaistaa, tehdä niistä varmempia ja tuottaa enemmän asiakasarvoa? Tiedetäänkö organisaation jokaisessa pisteessä, mitä tärkeimmät asiakkaat yksilöllisesti arvostavat?
 • Epäselvät tavoitteet ja prioriteetit voivat aiheuttaa yli- tai alisuorittamista – toimitaan niin kuin ennenkin. Aika ei koskaan riitä kaikkeen. Jokaisen täytyy pystyä tekemään päätöksiä ja priorisoimaan.
 • Riittämätön sitoutuminen ja vastuunotto tuo johtamiseen hukkaa. Tulosten saavuttaminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja puuttumista – eikä silloin saavuteta niitä tuloksia, jotka voitaisiin saavuttaa.
 • Puuttuva palaute- kannustuskulttuuri, joka tutkitusti vaikuttaa sekä uudistumiskykyyn että henkilöstö motivaatioon

Investoi 5 minuuttia aikaasi ja arvioi oman organisaatiosi potentiaali toimintakulttuurin hukan poistamiseen

Arviointiin käytetään 16 tutkittua väittämää, joilla toimintakulttuuria verrataan high performance-organisaatioiden toimintakulttuuriin. Lähetämme raportin sähköpostilla. Käsittelemme vastaukset luottamuksellisesti.

Accountability, jonka olemme suomentaneet nimelle ’Aloitteellinen vastuunotto’, on tuhansien kansainvälisten menestyjäorganisaatioiden käyttämä menetelmä toimintakulttuurin suorituskyvyn parantamiseen.

Se perustuu laajaan tutkimukseen ja yli 25 vuoden systemaattiseen kehittämistyöhön. Siinä ei ole niinkään kysymys tekniikoista vaan ajattelutavasta, jota työstetään kokemusoppimisen menetelmien avulla yhden päivän työpajassa.

Ota yhteyttä

Hele Lonka             040 754 7788

Mika Nurmesniemi 0400 855 844

Sähköposti  finland(at)doornordic.com

Aivot narikassa?

529 640 DOOR

Mikä on vastuunoton ja oma-aloitteisuuden taso?

Kumpi ääripää paremmin kuvastaa työyhteisönne kulttuuria: Itseohjautuvuus vai jatkuva puuttumisen tarve? Mikä on työyhteisönne vastuunoton ja aloitteellisuden taso asteikolla 1-10?

Tuntuuko siltä, että työyhteisössä ei osata tai haluta ratkaista eteen tulevia tilanteita itsenäisesti? Tuodaanko esiin pikemminkin ongelmia kuin ratkaisuja?

Mikä on vastuunoton vajeen hintalappu?

Onko tämä johdon ja esimiesten ajankäytön kannalta optimaalinen tilanne? Riittääkö aika tärkeisiin suunnitelmiin ja päätöksiin? Valuuko työyhteisön osaamista ja kykyjä hukkaan? Miten se näkyy organisaation työtyytyväisyydessä, innostuksessa ja tuloksissa?

Mitä minä itse johtajana tai esimiehenä voin tehdä?

Olenko minä itse ehkä osa ongelmaa? Onko tämä se kokemus, jota haluan työyhteisössä edelleen vahvistaa? Onko itselläni uskomus, että työyhteisön toimintaa ei voi muuttaa? Onko uskomus oikea ja onko se hyödyllinen? Mitä asian korjaamiseksi on tehty?

Onko tähän olemassa ratkaisu?

Aiheesta puhutaan paljon, mutta meillä on siihen myös ratkaisu. Toimme kaksi vuotta sitten Suomeen Aloitteellisen vastuunoton menestysohjelman. Kymmenien asiakkaiden kanssa toimiessamme olemme todenneet, että ratkaisu tähän monimutkaiselta tuntuvaan ongelmaan on yleensä yksinkertainen. Se on myös riittävän yksinkertainen oivalluttaa niin johdolle kuin koko työyhteisölle.

Haluatko lisätietoa?

Mikäli haluat apua tarpeen kartoittamisessa tai tietoa ratkaisusta, ota meihin yhteyttä.

 • Sovi tapaaminen sähköpostilla tai 040 753 7788 / Hele Lonka
 • Pyydä sähköpostilla linkki hakukoneilta suojatulle sivulle, jossa on kuuden kohdan arviointi, joka auttaa asiassa eteenpäin

Kiitos!

terveisin DOOR-Tiimi

PS  Kevään avoimet valmennukset Kokoushotelli Huoneella on julkaistu kalenterissamme

 

Miten johdamme onnistumista?

1024 409 DOOR

Onko maali kaikille selvillä – vai toimitaanko niin kuin aina ennenkin on toimittu?

Johtoryhmien kanssa toimiessamme haluamme aina ensiksi tietää, mitä halutaan saavuttaa. Usein puheet ja todellisuus ovat kuitenkin yllättävän kaukana toisistaan. Maarika Mauryn väitöstutkimus vahvistaa kansainvälisen tutkimuksemme tulosten paikkansapitävyyden myös Suomessa: Vain 13% johtoryhmäläisistä pystyy kertomaan yrityksen suunnan.

Esimerkiksi asiakaskeskeisyys on miltei jokaisen johtoryhmän puheissa. Mutta usein johtoryhmäläiset eivät nimeä yhtäkään strategista mittaria, jossa esiintyisi edes asiakas-sana – asiakaskokemuksen tai -palautteen systemaattisesta seurannasta puhumattakaan. Ollaanko huomaamatta vanhan mittariston vankeja ja tuetaan paikallaan pysymistä?

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri auttaa onnistumaan

Aloitteellinen vastuunotto (Accountability) on yksinkertainen, osallistava ja ketterä toiminta- ja johtamiskultuturin kehittämisen työpaja ja prosessi, joka auttaa

 • Priorisoimaan, konkretisoimaan ja kommunikoimaan halutut tulokset
 • Oivaltamaan, miten organisaation ajattelun ja uskomusten täytyy tulosten saavuttamiseksi muuttua
 • Rakentamaan sitoutumisen ja vastuunoton kulttuurin – me ei olla ”vaan töissä täällä” vaan tekemässä merkityksellistä työtä, jonka tarkoitus on saavuttaa tulokset

Investoi 5 minuuttia ja vertaa oman organisaatiosi toimintakulttuuria high-performance yrityksiin

Tee tästä oman organisaatiosi toimintakulttuurin arviointi vastaamalla 16 väittämään. Vastaaminen vie aikaa alle 5 minuuttia. Lähetämme raporttisi 16 tutkitusti parhaan käytännön tilasta sähköpostilla. Vastaaminen on täysin turvallista: Käsittelemme vastauksenne luottamuksellisesti ja yhteys on suojattu salaustekniikalla.

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa ihmisiä onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Aloitteellinen Vastuunotto®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva. Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

Ota yhteyttä valmentajiimme

email:    finland@doornordic.com 

Puhelin:

 • 040 753 77 88  Hele Lonka
 • 0400 855 844   Mika Nurmesniemi
 • 040 507 9563   Jukka Maijala
 • 050 363 6630   Björn ”Nalle” Backman

 

Accountability® on kansainvälisesti palkittu organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmä ja prosessi.

Accountability® – Aloitteellinen Vastuunotto, on maailman huippufirmojen käyttämä testattu, tuotteistettu, toistettava ja tulokset tuottava menetelmä, jolla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen. Se on positiivinen keino ratkaista kommunikointi ja osallistaminen, siten, että kaikki ymmärtävät tavoitteet ja ottavat omakohtaisesti vastuun. Se antaa konkreettiset työkalut ja kielen organisaation toimintakulttuurin suorituskyvyn parantamiseen.

Sankareita piilossa?

1000 667 DOOR

Olemme auttaneet lukuisia organisaatioita analysoimaan organisaationsa kyvykkyyden suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen

Työkaluna käytämme yksinkertaista 16 tutkitusti parhaan käytännön kyselyä, jonka tulos korreloi innovatiivisuuteen, rohkeuteen, kykyyn viedä läpi muutoksia ja jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen.

Yksi asia tutkimuksen tuloksissa askarruttaa meitä säännöllisesti. Kun henkilöt arvoivat omaa toimintaansa, tulos on säännönmukaisesti merkittävästi parempi kuin koko organisaatiota arvioidessa. 

Mikä mahtaa olla tähän syynä? Osittan tietysti voi olla kyse ilmiöstä, jossa me enemmistönä olemme keskimääräistä parempia autonkuljettajia. Silti päätelmämme on, että yksittäiset henkilöt tunnistavat halunsa ja kykynsä suoriutua paremmin, mutta organisaation toiminta- ja johtamiskulttuuri estää sen.

Investoi 5 minuuttia oman organisaatiosi toimintakulttuurin piilevän potentiaalin arviointiin

Investoimme koneisiin, tiloihin ja järjestelmiin. Ihmiset kuitenkin tekevät tulevaisuuden. Missä määrin organisaationne toimintakulttuuri lisää edellytyksiä tulevaisuuden onnistumisille?

Tee tästä oman organisaatiosi toimintakulttuurin tilan ja kehittämiskohteiden arviointi vastaamalla 16 väittämään. Vastaaminen vie aikaa alle 5 minuuttia. Lähetämme raporttisi sähköpostilla. Vastaaminen on täysin turvallista: Käsittelemme vastauksenne luottamuksellisesti ja yhteys on suojattu salaustekniikalla.

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa ihmisiä onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Aloitteellinen Vastuunotto®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva. Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

Ota yhteyttä valmentajiimme

email:    finland@doornordic.com 

Puhelin:

 • 040 753 77 88  Hele Lonka
 • 0400 855 844   Mika Nurmesniemi
 • 040 507 9563   Jukka Maijala
 • 050 363 6630   Björn ”Nalle” Backman

Avoin webinaari 8.6. klo 20:00 – 21:00 Johtaminen vastuunottoon (Accountability)

402 263 DOOR

Maailman johtava Accountablity-alueen toimija Partners In Leadership järjestää webinaarin

The Holding Others Accountable

Webinaarin vetää Partners In Leadershipin perustaja ja menestyskirjailija Roger Connors. Webinaari käsittelee samaa asiaa kuin menestysteos

How Did That Happen? Holding People Accountable for Results the Positive, Principled Way.

Kaksi_yhden_paivan_tyopajaa

Ilmoittaudu webinaariin tältä sivulta

Webinaarissa esitellään Vastuunoton johtamismalli: Kuinka johtaa positiivisella ja arvostavalla tavalla, joka tuottaa tulokset.

Samalla voit verrata organisaatiosi johtamiskulttuurin tilaa laajan Workplace Accountability Study-tutkimuksen tuloksiin.

 

Tuottaako korkea henkilöstötyytyväisyys tulokset?

1024 379 DOOR

Gallupin 80 000 henkilön haastattelututkimus 2014 kertoo, että vain 31.5% henkilöistä ovat   sitoutuneita ja innostuneita työstään. Aktiivisesti sitoutumattomien, niiden jotka laittavat ”kapuloita rattaisiin”, määrä on 17,5%.  

Henkilöstötutkimuksissa tuodaan esiin ongelmia, kuten tiedonkulku ja palautteen anto, mutta tuottaako se ratkaisuja? Haetaanko henkilöstön tyytyväisyystutkimuksissa oikeaa lopputulosta? Tutkitteko innostuneisuutta ja vastuunottoa?

Onko vaara, että tyytyväisyyskysely lisää tyytymättömyyttä ja vastakkainasettelua, asettaa lisää paineita yksipuolisesti esimiehille, ja antaa muulle organisaatiolle syyn vapautua vastuusta? Mitä sitten pitää tehdä, kun täysi tyytyväisyys on saavutettu?

Accountability – Vastuunotto alkaa minusta

Accountability on tuhansien menestyvien yritysten käyttämä ketterä menetelmä organisaation toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämiseen siten, että halutut tulokset saavutetaan ja suorituskykyä parannetaan jatkuvasti – kestävällä tavalla.

Kaksi askelta Accountabilityyn – vastuunoton toimintakulttuuriin

Menetelmä koostuu kahdesta yhden päivän työpajasta.

 • Self Track- yhden päivän työpajalla luodaan vastuunoton toimintakulttuurin perusta.
 • Others Track- yhden päivän työpaja on tarkoitettu johtajille ja esimiehille, kuinka johdetaan toisia vastuunottoon positiivisella tavalla, joka tuottaa tulokset​

Haluatko arvioida Accountabilityn mahdollisuuksia lähemmin?

Mikä tapa seuraavista on sinulle sopivin?

 1. Lähetä meille yhteydenottopyyntö sähköpostilla tai soita 040 753 778. Nopea ja sinun aikaasi säästävä tapa on sopia tunnin tapaaminen, jossa yhdessä arvioimme Accountablityn mahdollisuudet juuri teidän tarpeisiinne.
 2. Tutustu 4×4 tutkitusti parhaaseen käytäntöön ja tee organisaatiosi vastuunoton toimintakulttuurin itsearviointi tämän sivun linkistä
 3. Tule itse avoimeen yhden päivän työpajaan kokemaan ja näkemään Accountability käytännössä – tai ota mukaan koko tiimisi
  1. Self Track – Vastuuoton toimintakulttuuri   ti 20.10. klo 8-16 Scandic Simonkenttä
  2. Others Track – Johda toisia vastuunottoon ti 17.11. klo 8-16 Sokos Hotel Presidentti

Tiedustelut, yhteydenotot ja ilmoittautumiset myös puhelimitse 040 753 7788/Hele Lonka.

Aloitteellisen Vastuunoton johtaminen, ke 6.4.2015, Helsinki, BANK

597 281 DOOR

Open DOOR seminaari ke 6.4.2016 klo 8:00 – 16:00

Aloitteellisen Vastuunoton johtaminen – Others Track-  Accountablity (Leadership)

Johda toisia vastuunottoon myönteisellä ja arvostavalla tavalla – joka tuottaa tulokset…

– ja tuottaa samalla innostuneen ilmapiirin.

Tiesittekö, että 80% työntekijöistä ei tiedä, mitkä ovat yrityksen tavoitteet ja miten oma työ on niihin kytköksissä? Vain 18% johtajista on sitä mieltä, että he onnistuvat työssään. 50% esimiehistä ei tiedä,  kuinka johtaa sellaisella tavalla, joka johtaa tuloksiin.

Maailman huippuyritykset parantavat jatkuvasti suorituskykyään Accountability-menetelmän avulla!

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto – on Suomessa uusi ja tehokas valmennusohjelma organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen. Sillä varmistetaan avaintulosten saavuttaminen ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

Others Track valmennus: Johda toisia aloitteelliseen vastuunottoon

Others Track®  –valmennuksessa esitellään ja harjoitellaan Aloitteellisen Vastuunoton johtamismalli ja yksinkertaiset työkalut. Kyseessä on tehokas ja helposti mieleenpainuva henkilöjohtamisen menetelmä. 

Tervetuloa johtamisen tehovalmennukseen!

Paikka: Tapahtumatalo BANK, Unioninkatu 20,  Helsinki

Aika:    Ke 6.4.2016 klo 8:00 – 16:00

Hinta:   495 eur + alv 24%   

Ilmoittaudu tästä – tervetuloa!

Mukaan mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta.

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus jatkaa keskusteluja DOORin sertifioitujen Accountablity-valmentajien kanssa siitä, kuinka voitte edetä vastuunoton ja aloitteellisen kulttuurin rakentamisessa koko yrityksessänne.

Katso tilaisuuden ohjelma tästä

Lisäsuositus Others Track osallistujille:

Perustan johtamiselle luo jokaisen henkilökohtaisen vastuunoton kulttuuri koko organisaatiossa. Suosittelemme osallistumaan myös Aloitteellisen Vastuunoton Self Track valmennukseen. Valmennusten ajankohdat käyvät ilmi tapahtumakalenterista.

DOORin kansainvälisen kumppanin, Accountabilty alueen johtavan toimijan,  Partners In Leadershipin, kehittämä Accountability-valmennus on auttanut maailman huippuyhtiöitä (mm. puolet Fortune 50 yrityksistä,  maailman 13 menestyneintä lääkeyhtiötä):

 • Kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan kannattavuutta
 • Lisäämään kyvykkyyttä pysyvään suorituskyvyn parantamiseen
 • Kehittämään toimintakulttuuria ja viemään läpi muutoksia 
 • Lisäämään työhyvinvointia ja henkilöstön vastuunottoa

Menetelmä Accountabilityyn, Aloitteelliseen Vastuunottoon, toimii ainutlaatuisen tehokkaasti yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Taustalla on 20 vuoden kehitystyö, kolme johtamisen bestselliriä ja yli 40.000 henkilön tutkimus.

 • 1
 • 2