• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Posts Tagged :

accountablity

Kulttuuri vai käskytys?

150 150 DOOR

Onko organisaatiollanne kulttuuri?

Jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa, kuten myös jokaisella perheellä.  Kulttuuri on sitä, miten ihmiset ajattelevat ja toimivat. Nykyiset tulokset ovat nykyisen kulttuurin tulos. Kulttuuri ei ota vapaapäiviä, se tekee työtä taukoamatta.

Menestyvissä organisaatioissa kulttuuri on tavoitehakuisesti määritetty ja systemaattisesti johdettu. On myös organisaatioita, joissa kulttuurin johtamisen hyötyjä ei ymmärretä.

Johtajuuden ansa

Partners In Leadershipin bestseller-teoksessa Change The Culture Change the Game esitetään kulttuurimuutoksen ja johtamisen metodi, jota käytämme.

Tulospyramidi® (yläkuva) esittää Johtajuuden ansan®. Toiminta tuottaa tulokset. Toimintaa ohjaa ajattelu, uskomukset siitä, mikä toimii, mikä on mahdollista ja miksi. Ajattelua ohjaavat kokemukset.

Mikäli johdetaan vain pyramidin kahdelta ylimmältä tasolta ja jätetään kaksi alinta tasoa huomioimatta, organisaation ajattelu jää vanhan kulttuurin tasolle. 

Tästä seuraa, että omistajuutta yhteisiin tuloksiin ja yhteistä suuntaa ei muodostu. Tällöin vaikutus-keinoksi jää vain käskyttävä johtaminen. Syntyy vastakkainasettelua ja siiloja, sitoutuminen on heikkoa ja vastuunotto entisestäänkin vähenee. Tuloksien saavuttaminen hidastuu. Organisaatio ja yksilöt eivät kehity.

Käytännönläheinen menetelmä kulttuurin johtamiseen

Erikoisaluemme on auttaa johtajia ja organisaatiota kulttuurin suorituskyvyn kehittämisessä: Kulttuurimuotoilu, kulttuurin johtaminen ja Vastuunoton toimintakultuuri Accountablity.

Asiakkaamme arvostavat selkeyttä, koeteltua prosessia ja strukturoitua etenemistä. Lähdemme poikkeuksetta liikkeelle organisaation nk. Avaintuloksista®, jotka ovat organisaation 3-4 tärkeimmiksi priorisoitua tulosta. Asiakkaan tarpeen mukaan valitsemme etenemisen 3 eri vaihtoehtoisen prosessin mukaan.

Mikä on sinun kokemuksesi muutoksen johtamisen eri keinojen tuloksellisuudesta? Vastaa nopeaan mielipidekyselyyn. Koostamme vastuksista yhteenvedon ja lähetämme sen vastaajille, jotka ovat kertoneet sähköpostiosoitteensa. Voit myös vastata anonyymisti.

Hele Lonka               040 753 7788

Päivi Ainasoja           044 516 6199

Sähköposti  finland@doornordic.com

Tutustu aihetta käsitteleviin artikkeleihin täältä.

Kulttuurimuutos on erikoisalamme. Accountablity-kulttuurin johtava toimija ja menetelmän kehittäjä Partners In Leadership on yli 30 vuoden aikana tutkinut ja tunnistanut, mikä kulttuurissa erottaa menestyjät keskiverrosta sekä kehittänyt menetelmän kulttuurin muuttamiseen ja sen johtamiseen.

Vastuunoton toimintakulttuuri Accountability on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Accountability®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea, oivalluttava ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva.

Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

DOOR on Accountablity-alueen johtavan toimijan ja kyvykkyyksien kehittäjän Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti.

 on ketterä kansainvälinen kehittämiskumppani, jolla on käytössä kansainväliset testatut ja tuotteistetut menetelmät. Ne sopivat organisaatioille yrityskoosta riippumatta ja loistavasti myös julkiselle sektorille.

Yhteystiedot: DOOR Training & Consulting Oy, Espoo. Puhelin +358 40 753 77 88,  www.doornordic.com

 

 

 

 

Onko muutos hidasta, eikö strategia jalkaudu?

942 606 DOOR

Olemme  tehneet johtotiimin analyysejä Work Of Leaders ”WOL”-menetelmällä. Menetelmä perustuu laajaan tutkimukseen, jossa johtaminen on mallinnettu kolmeen osaan:

 1. Vision luominen
 2. Sitouttaminen
 3. Toimeenpano

Kuhunkin näistä on tunnistettu 6 parasta käytäntöä, jotka yhdessä muodostavat johtamisen 18 parasta käytäntöä.

Saamamme tulokset ovat hämmästyttävän yhdensuuntaisia:

 • Vision luomisessa johtotiimit ovat vahvoja
 • Sitouttaminen ja toimeenpano ontuu.

Samaa tukee johtotiimien oma kommentointi. Johtotiimeihin valikoituu henkilöitä, joilla on vauhti päällä, jotka itse ovat äärimmäisen sitoutuneita, ja joita kiehtovat kasvu ja uudet mahdollisuudet. Tämä on erittäin arvokasta. Mutta meneekö tämä vahvuus hukkaan, mikäli sitouttamisen ja toimeenpanon kyky puuttuu? Onko vaara, että johtotiimi tiedostamattaan ’pudottaa kapulan’, kun on aika siirtyä toteutuksen vaiheeseen?

Mitä johtopäätöksiä tästä pitää vetää? Mikä on tavoitetila ja millä tämä voidaan ratkaista?

Meidän ehdotuksemme tähän on kaksivaiheinen:

Johtotiimin analyysi – Work of Leaders

 • Tämä on nopea web-kysely (tutkittuun ja kymmenillä tuhansilla ihmisillä validoituun kyselyyn pohjautuen), johon aikaa menee n 15 minuuttia
 • Puolen päivän workshop johtotiimille, jossa keskustellaan johtotiimin ja jäsenten henkilökohtaiset profiilit. Mitkä ovat vahvuudet ja mitkä ovat sudenkuopat. Miten ja missä voidaan toimia tehokkaammin, tehdä parempia päätöksiä nopeammin, hyötyä yhteistyöstä ja viedä asiat käytäntöön.

Yrityskulttuurin tutkimus – Accountability

 • Yrityskulttuurin vaikutus varsinkin sitouttamiseen ja toimeenpanoon on ratkaiseva, vrt. ”yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi”
 • Sillä on myös vaikutuksia vision luomiseen – mikäli saadaan organisaatiossa kaikki mukaan yhteisten tavoitteiden taakse ja näkemään asioita eri tavalla omasta positiostaan
 • Meillä on tarjolla helposti ymmärrettävä ja yksinkertainen menetelmä yrityskulttuurin kuvaamiseen, mittaamiseen ja kehittämiseen tuloksia tuottavaksi vastuunoton kulttuuriksi
 • Alkuun pääsette seuraavasti: Johtotiimin jäsenille ja halutuille muille avainhenkilöille n 10 min web-kysely 4×4 parhaan vastuunoton käytännön tilasta
 • Raportti ja kahden tunnin veloitukseton workshop, jossa keskustellaan tulokset ja ratkaisuvaihtoehdot
 • Ota yhteyttä ja sovi tutkimuksen tekemisestä

Kiitos artikkelin lukemisesta!