• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Posts Tagged :

organisaatiokulttuuri

Kulttuuri vai käskytys?

150 150 DOOR

Onko organisaatiollanne kulttuuri?

Jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa, kuten myös jokaisella perheellä.  Kulttuuri on sitä, miten ihmiset ajattelevat ja toimivat. Nykyiset tulokset ovat nykyisen kulttuurin tulos. Kulttuuri ei ota vapaapäiviä, se tekee työtä taukoamatta.

Menestyvissä organisaatioissa kulttuuri on tavoitehakuisesti määritetty ja systemaattisesti johdettu. On myös organisaatioita, joissa kulttuurin johtamisen hyötyjä ei ymmärretä.

Johtajuuden ansa

Partners In Leadershipin bestseller-teoksessa Change The Culture Change the Game esitetään kulttuurimuutoksen ja johtamisen metodi, jota käytämme.

Tulospyramidi® (yläkuva) esittää Johtajuuden ansan®. Toiminta tuottaa tulokset. Toimintaa ohjaa ajattelu, uskomukset siitä, mikä toimii, mikä on mahdollista ja miksi. Ajattelua ohjaavat kokemukset.

Mikäli johdetaan vain pyramidin kahdelta ylimmältä tasolta ja jätetään kaksi alinta tasoa huomioimatta, organisaation ajattelu jää vanhan kulttuurin tasolle. 

Tästä seuraa, että omistajuutta yhteisiin tuloksiin ja yhteistä suuntaa ei muodostu. Tällöin vaikutus-keinoksi jää vain käskyttävä johtaminen. Syntyy vastakkainasettelua ja siiloja, sitoutuminen on heikkoa ja vastuunotto entisestäänkin vähenee. Tuloksien saavuttaminen hidastuu. Organisaatio ja yksilöt eivät kehity.

Käytännönläheinen menetelmä kulttuurin johtamiseen

Erikoisaluemme on auttaa johtajia ja organisaatiota kulttuurin suorituskyvyn kehittämisessä: Kulttuurimuotoilu, kulttuurin johtaminen ja Vastuunoton toimintakultuuri Accountablity.

Asiakkaamme arvostavat selkeyttä, koeteltua prosessia ja strukturoitua etenemistä. Lähdemme poikkeuksetta liikkeelle organisaation nk. Avaintuloksista®, jotka ovat organisaation 3-4 tärkeimmiksi priorisoitua tulosta. Asiakkaan tarpeen mukaan valitsemme etenemisen 3 eri vaihtoehtoisen prosessin mukaan.

Mikä on sinun kokemuksesi muutoksen johtamisen eri keinojen tuloksellisuudesta? Vastaa nopeaan mielipidekyselyyn. Koostamme vastuksista yhteenvedon ja lähetämme sen vastaajille, jotka ovat kertoneet sähköpostiosoitteensa. Voit myös vastata anonyymisti.

Hele Lonka               040 753 7788

Päivi Ainasoja           044 516 6199

Sähköposti  finland@doornordic.com

Tutustu aihetta käsitteleviin artikkeleihin täältä.

Kulttuurimuutos on erikoisalamme. Accountablity-kulttuurin johtava toimija ja menetelmän kehittäjä Partners In Leadership on yli 30 vuoden aikana tutkinut ja tunnistanut, mikä kulttuurissa erottaa menestyjät keskiverrosta sekä kehittänyt menetelmän kulttuurin muuttamiseen ja sen johtamiseen.

Vastuunoton toimintakulttuuri Accountability on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Accountability®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea, oivalluttava ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva.

Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

DOOR on Accountablity-alueen johtavan toimijan ja kyvykkyyksien kehittäjän Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti.

 on ketterä kansainvälinen kehittämiskumppani, jolla on käytössä kansainväliset testatut ja tuotteistetut menetelmät. Ne sopivat organisaatioille yrityskoosta riippumatta ja loistavasti myös julkiselle sektorille.

Yhteystiedot: DOOR Training & Consulting Oy, Espoo. Puhelin +358 40 753 77 88,  www.doornordic.com

 

 

 

 

Onnistuminen ei ole sattuma

1024 314 DOOR

Tuhannet organisaatiot ympäri maailman ovat onnistuneet kestävällä tavalla parantamaan suorituskykyä muuttamalla yksilöiden tapaa ajatella, johtaa itseään ja toimia yhdessä. Muutos on viety läpi koko organisaation sen kaikilla tasoilla.

Miten se on tehty? Organisaatioon on juurrutettu Aloitteellisen vastuunoton kulttuuri (Accountability). Se on perusta kaikessa käyttäytymisessä, toiminnassa ja päätöksissä.

Vastuunoton kulttuuri on nostanut onnistumisen uudelle tasolle: saavuttamaan tavoitteet vuodesta toiseen sekä kasvattamaan niin omistaja-arvoa kuin henkilöstön ja asiakkaiden innostusta.

Kulttuurimuutos on erikoisalamme. Accountablity-kulttuurin johtava toimija ja menetelmäkehittäjä Partners In Leadership on yli 30 vuoden aikana tutkinut ja tunnistanut, mikä kulttuurissa erottaa menestyjät keskiverrosta sekä kehittänyt menetelmän kulttuurin muuttamiseen ja sen johtamiseen.

Tee tästä linkistä arvio oman organisaatiosi kulttuurin suorituskyvystä.

 • Tulos vertaa toimintakulttuurianne korkean suorituskyvyn organisaatioihin
 • Vastaamiseen menee aikaa vain muutamia minuutteja
 • Lähetämme raportin sähköpostilla

Hele Lonka               040 753 7788

Mika Nurmesniemi   0400 855 844

Sähköposti  finland@doornordic.com

Tutustu aihetta käsitteleviin artikkeleihin täältä.

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Aloitteellinen Vastuunotto®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea, oivalluttava ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva.

Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

DOOR on Accountablity-alueen johtavan toimijan  Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti.

 on ketterä kansainvälinen kehittämiskumppani, jolla on käytössä kansainväliset testatut ja tuotteistetut menetelmät. Ne sopivat organisaatioille yrityskoosta riippumatta ja loistavasti myös julkiselle sektorille.

Yhteystiedot: DOOR Training & Consulting Oy, Espoo. Puhelin +358 40 753 77 88,  www.doornordic.com

Tuottaako korkea henkilöstötyytyväisyys tulokset?

1024 379 DOOR

Gallupin 80 000 henkilön haastattelututkimus 2014 kertoo, että vain 31.5% henkilöistä ovat   sitoutuneita ja innostuneita työstään. Aktiivisesti sitoutumattomien, niiden jotka laittavat ”kapuloita rattaisiin”, määrä on 17,5%.  

Henkilöstötutkimuksissa tuodaan esiin ongelmia, kuten tiedonkulku ja palautteen anto, mutta tuottaako se ratkaisuja? Haetaanko henkilöstön tyytyväisyystutkimuksissa oikeaa lopputulosta? Tutkitteko innostuneisuutta ja vastuunottoa?

Onko vaara, että tyytyväisyyskysely lisää tyytymättömyyttä ja vastakkainasettelua, asettaa lisää paineita yksipuolisesti esimiehille, ja antaa muulle organisaatiolle syyn vapautua vastuusta? Mitä sitten pitää tehdä, kun täysi tyytyväisyys on saavutettu?

Accountability – Vastuunotto alkaa minusta

Accountability on tuhansien menestyvien yritysten käyttämä ketterä menetelmä organisaation toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämiseen siten, että halutut tulokset saavutetaan ja suorituskykyä parannetaan jatkuvasti – kestävällä tavalla.

Kaksi askelta Accountabilityyn – vastuunoton toimintakulttuuriin

Menetelmä koostuu kahdesta yhden päivän työpajasta.

 • Self Track- yhden päivän työpajalla luodaan vastuunoton toimintakulttuurin perusta.
 • Others Track- yhden päivän työpaja on tarkoitettu johtajille ja esimiehille, kuinka johdetaan toisia vastuunottoon positiivisella tavalla, joka tuottaa tulokset​

Haluatko arvioida Accountabilityn mahdollisuuksia lähemmin?

Mikä tapa seuraavista on sinulle sopivin?

 1. Lähetä meille yhteydenottopyyntö sähköpostilla tai soita 040 753 778. Nopea ja sinun aikaasi säästävä tapa on sopia tunnin tapaaminen, jossa yhdessä arvioimme Accountablityn mahdollisuudet juuri teidän tarpeisiinne.
 2. Tutustu 4×4 tutkitusti parhaaseen käytäntöön ja tee organisaatiosi vastuunoton toimintakulttuurin itsearviointi tämän sivun linkistä
 3. Tule itse avoimeen yhden päivän työpajaan kokemaan ja näkemään Accountability käytännössä – tai ota mukaan koko tiimisi
  1. Self Track – Vastuuoton toimintakulttuuri   ti 20.10. klo 8-16 Scandic Simonkenttä
  2. Others Track – Johda toisia vastuunottoon ti 17.11. klo 8-16 Sokos Hotel Presidentti

Tiedustelut, yhteydenotot ja ilmoittautumiset myös puhelimitse 040 753 7788/Hele Lonka.

Aloitteellinen vastuunotto, Ti 29.9.2015, Sokos Hotel Presidentti

1024 379 DOOR

Open DOOR seminaari ti 29.9.2015 klo 8:30 – 16:00

Aloitteellinen Vastuunotto – Accountablity (Leadership)

Miten kasvatan aloitteellisuutta ja vastuunottoa organisaatiossamme?

Miten saatte ihmiset ymmärtämään yhteiset tavoitteet ja päämäärät ja sitoutumaan niihin? Miten saatte ihmiset ylittämään esteet ja hakemaan ratkaisut – kysymään ”Mitä muuta minä vielä voin tehdä?” Miten murratte siilot ja luotte ”yhteen hiileen puhaltavan” toimintakulttuurin? Meillä on siihen vastaus.

Maailman huippuyritykset parantavat jatkuvasti suorituskykyään Accountability-menetelmän avulla!

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto – on nyt Suomessa! Se on tehokas valmennusohjelma organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen. Sillä varmistetaan avaintulosten saavuttaminen ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

Menetelmän avulla luodaan tuloksellinen toimintakulttuuri, jota kuvaa neljä vastuunoton askelta – NÄE, OMISTA, RATKAISE, TOIMI ja niihin liittyvät tutkitusti parhaat käytännöt. Tavoitteiden priorisointi ja niiden kirkastaminen jokaiselle on lähtökohta vastuunotolle.

Accountablity on uusi ja erilainen organisaation toimintakulttuurin johtamisen oppi, joka vapauttaa yksilöiden ja organisaation täyden potentiaalin.

Tervetuloa Aloitteellisen Vastuunoton -työpajaan!

Tämä työpaja on Self Track® -valmennus, yhden päivän ohjelma henkilökohtaiseen vastuunottoon ja vastuunoton kulttuurin luomiseen.

Paikka: Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Aika:    Ti 29.9.2015 klo 8:30 – 16:00

Hinta:   395 eur + alv 24%

Hintaan sisältyy tarjoilut, korkeatasoiset materiaalit ja PILtools.com palvelun käyttöoikeus vuoden ajaksi valmennuksen juurrutukseen.

Ilmoittaudu heti – tervetuloa!

Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Katso tilaisuuden ohjelma tästä

Suositus esimies/johtotehtävissä toimiville tai niihin aikoville:

Jatkoksi suosittelemme  Others Track® – Aloitteellisen Vastuuntoton johtamisen seminaaria ti 17.11.2015: Miten johdan toisia vastuunottoon myönteisellä ja arvostavalla tavalla.

DOORin kansainvälisen kumppanin, Partners In Leadershipin, kehittämä Accountability-valmennus on auttanut maailman huippuyhtiöitä (mm. puolet Fortune 50 yrityksistä ja maailman 13 suurinta lääkeyhtiötä):

 • Kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan kannattavuutta
 • Lisäämään kyvykkyyttä pysyvään suorituskyvyn parantamiseen
 • Kehittämään toimintakulttuuria ja viemään läpi muutoksia
 • Lisäämään työhyvinvointia ja henkilöstön vastuunottoa

Menetelmä Accountabilityyn, Aloitteelliseen Vastuunottoon, toimii ainutlaatuisen tehokkaasti yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Taustalla on 25 vuoden kehitystyö, yli 40.000 henkilön tutkimus ja miljoonia osallistujia.