• DOOR Training & Consulting Oy

  • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Posts Tagged :

uhrikehä

Testaa potentiaalinne suorituskyvyn parantamiseen?

250 327 DOOR

Onko organisaatiollanne potentiaalia nykyistä parempaan suorituskykyyn? Olette rekrytoineet parhaat mahdolliset henkilöt oikeilla osaamisilla ja asenteella. Voisivatko sovitut asiat edetä nopeammin? Onko tavoitetaso liian alhainen? Vai onko käsillä kriisi, jossa vaaditaan totaalista suunnanmuutosta nopeasti?

Tämän artikkelin lopussa on 16 kohdan testi organisaation toimintakulttuurin tehokkuuden itsearviointiin

Mistä organisaatiossanne keskustellaan?  Yleinen taloustilanne on haasteellinen, asiakkaat lykkäävät päätöksiä, ensi vuonna menee paremmin.. Aika- ja resurssipula haittaa toimenpiteiden toteuttamista ja tulosten saavuttamista. Logistiikka tai markkinointi voisivat myös toimia paremmin. Kilpailijoiden tuotteet ja palvelut ovat erittäin kilpailukykyisiä. Parhaat kurssit on käyty ja konstit on jo kokeiltu vuosien kuluessa, tiedetään valmiiksi että niillä ei tule tuloksia. Kuulostaako tämä tutulta?

Uhrikehä
Mistä on kyse ja mitä se aiheuttaa?
Salakavalinta tässä on se, että useat näistä selityksistä ovat tosia! Tuloksellisen vastuunoton termein organisaatio on joutunut uhrikehälle, jossa huomio kiinnittyy ja energia kohdistuu siihen, miksi tuloksia ei voida saavuttaa sen sijaan, että organisaatio käyttää luovuuttaan siihen, miten esteet voidaan ylittää tai kiertää ja halutut tulokset saavutetaan. Uhrikehä tunnetaan toisella nimellä Syyttelypeli. Syyttelypeli vie organisaation aikaa ja resursseja ja estää organisaatiota käyttämästä luovuuttaan ja todellista osaamistaan tulosten saavuttamiseksi.

Organisaation vallitseva toimintakulttuuri toimii kuin gravitaatiovoima, tukien toiminnan palautumista entisiin uomiinsa. Nykyinen toiminta tuottaa nykyiset tulokset. Toimintaympäristön muuttuessa haasteellisemmaksi sekin muuttuu kyseenalaiseksi. Suorituskyvyn nostaminen edellyttää uutta toimintakulttuuria.

Mikä on toimintakulttuuri, mistä se tunnistetaan ja miten sitä uudistetaan tulokselliseksi? Tuloksellinen vastuunotto tuo koko organisaationne käyttöön yksinkertaisen mallin, kielen ja tutkitut parhaat käytännöt positiivisen tuloksellisen vastuunoton kulttuurin kehittämiseen.

Tuloksellisen vastuunoton lähtökohta on selkeästi määritetyt avaintulokset, jotka ovat jokaisen organisaation avaintoimijan tiedossa ja joihin jokainen on sitoutunut. Jokainen ymmärtää oman roolinsa ja sen tärkeyden avaintulosten kautta. Avaintulos on eri asia kuin tavoite: Tuloksellisessa vastuunotossa määritetään 3-4 avaintulosta, joiden saavuttamisesta ei ole varaa tinkiä. Tämä toimii organisaation toiminnan fokusoinnissa ja priorisoinnissa – aina rajallinen aika ja energia kohdennetaan tuloksellisesti.

StepsChart_ATL_Litho_FIN_ShadowTuloksellisen vastuunoton malli määrittelee neljä askelta tuloksellisen vastuunoton toimintakulttuurin: Näe, Omista, Ratkaise ja Toimi. Näihin kuhunkin liittyy 4 tutkitusti parasta käytäntöä, jotka organisaation toimintakulttuuriin juurrutettuna auttavat organisaatiota nopeasti nousemaan sille tasolle, jolle sillä on edellytykset.

Tee tästä organisaatiosi toimintakulttuurin itsearviointi.  Arviointi perustuu vastuunoton askeliin ja tutkittuihin 16 parhaaseen käytäntöön. Tulosten tulkinta on seuraavassa taulukossa:

  • Alle 120:Kyky jatkaa nykytoimintaa suotuisissa olosuhteissa
  • 120-135: Organisaatio kykenee viemään läpi muutoksia
  • 136-151: Organisaatio kykenee jatkuvasti parantamaan suorituskykyä
  • 152-160: Korkean suorituskyvyn organisaatio, high performance-kulttuuri

Hele Lonka, Growth Coach & CEO, DOOR Training & Consulting  040 753 77 88