• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Posts Tagged :

vastuunotto

Vastuunoton kulttuurin auditointi

806 246 DOOR

Mikä on teidän potentiaalinne parantaa suorituskykyä vastuunoton kuttuuria kasvattamalla?

JOHTOTIIMIN TYÖPAJA – KAKSI TUNTIA

Accountability, Vastuunoton kulttuuri, on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa saavuttamaan tulokset

Vastuunoton ja sen johtamisen taitoja & kyvykkyyttä voi harjoitella ja oppia kuten muitakin taitoja

Työpaja auttaa johtoryhmää muodostamaan yhteisen ymmärryksen

 1. Organisaation toimintakulttuurin suorituskyvystä
 2. Vastuunoton kulttuurin (Accountability) kasvattamisen hyödystä
 3. Ratkaisusta suorituskyvyn parantamiseksi

Työpaja soveltuu organisaatiolle, jotka haluavat

 • Nopeuttaa tulosten saavuttamista
 • Kasvattaa sitoutumisen tasoa
 • Parantaa kommunikaatiota ja suorituskykyä, esim. asiakaskokemus, henkilöstökokemus, laatu, kasvu

Ennakkotehtävä tuo työpajaan konkretiaa ja faktoja keskusteluun. Johtoryhmän jäsenet tekevät online-arvioinnin, joka vie aikaa n. 10 minuuttia

Investointi 500€ (tutkimuksen kustannus)

Ota yhteyttä

Hele Lonka 040 753 7788  hele.lonka@doornordic.com 

Accountability Facilitator & CEO

www.doornordic.com    www.partnersinleadership.com

 

Accountability suomeksi – Vastuunoton kulttuuri

250 327 DOOR

Accountabilitylle ei ole virallista käännöstä suomeksi, kuten ei myöskään leadership- termille.

Toimme Accountability menetemän Suomeen vuonna 2015 – ja lokalisoinnin ensimmäinen haaste oli se, miten tämä termi käännetään.

Ensimmäinen vaihtoehto oli Proaktiivinen Vastuunotto. Tällä halusimme korostaa eroa perinteiseen käsitykseen vastuunotosta – kuka on vastuussa siitä, että halutua tulosta ei saavutettu. Kuitenkaan emme halunneet suomenkieliseen nimeen vierasperäistä termiä.

Vastuunoton kulttuuri alkaa tuloksista. Päätimme lähteä liikkeelle nimellä Tuloksellinen Vastuunotto.  

Monen mielestä tuo termi kuitenkin kuulosti liian kovalta. Lisäksi vastuunoton kulttuurissa otetaan myös vastuu ajattelusta ja käyttäytymisestä, termi on liian suppea. Eräs asiakkaamme kertoi, että hänen mielestään Aloitteellinen Vastuunotto on kuvaavampi termi.

Myöhemmin tämä nimitys alkoi tuntua liian pitkältä – joten olemme päätyneet käyttämään termiä Vastuunoton kulttuuri. Tässäkin on taas vierasperäinen sana kulttuuri – joka tarkoitaa tapaa toimia.

Siispä olemme päätyneet siihen, että yksinkertaisesti käytämme sanaa Accountability. Sen määritelmä on henkilökohtainen valinta ajatella ja toimia siten, että halutut tulokset saavutetaan.

Askeleet vastuunottoon – kuva kiteyttää Accountabilityn ytimen. On sellainen positiivinen ”draivi” päällä, että jokainen haluaa ja uskaltaa ottaa vastuuta, omistaa yhteiset päämäärät ja toimii yhteistyössä muun organisaation kanssa ja toisia arvostaen niiden saavuttamiseksi.

Vastuunoton kulttuurissa on tunnistettavissa 16 parasta käytäntöä (käyttäytymistä), jotka tutkitusti korreloivat suorituskyvyn kanssa.

Tässä linkki organisaation suorituskyvyn arviointiin.

 • Arviontiin käytetään näitä 16 parasta käytäntöä
 • Tulos kertoo organisaation potentiaalin parantaa suorituskykyä Vastuunoton kulttuurin (Accountability) avulla
 • Vastaamiseen menee aikaa vain muutamia minuutteja
 • Lähetämme raportin sähköpostilla

Mikäli vastuunoton kulttuuri on sinua kiinnostava aihe, ota yhteyttä joko sähköpostilla finland@doornordic.com tai soita 040 753 7788.

Menetelmä lähtee liikkeelle tuloksista, jotka halutaan saavuttaa. Vastuunoton kulttuuri nopeutaa tulosten saavuttamista. Asiakkaamme arvostavat yksinkertaisuutta, nopeutta, strukturoitua lähestymista ja sitä, että samat menetelmät sopivat läpi koko organisaation.

Organisaatio, jolla on Vastuunoton kulttuuri, on ketterämpi ja sitä on helpompi johtaa. Kulttuurimuutos lisää oma-aloitteisuutta, henkilökohtaista vastuunottoa ja vertaisjohtamista. Käskyttävän johtamisen ja mikromanageerauksen tarve vähenee. Puuttumattomuuden kulttuuri korvautuu vastuunoton kulttuurilla, jossa jokaisella on vastuu puuttua ja olla aloitteellinen.

Kulttuuri vai käskytys?

150 150 DOOR

Onko organisaatiollanne kulttuuri?

Jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa, kuten myös jokaisella perheellä.  Kulttuuri on sitä, miten ihmiset ajattelevat ja toimivat. Nykyiset tulokset ovat nykyisen kulttuurin tulos. Kulttuuri ei ota vapaapäiviä, se tekee työtä taukoamatta.

Menestyvissä organisaatioissa kulttuuri on tavoitehakuisesti määritetty ja systemaattisesti johdettu. On myös organisaatioita, joissa kulttuurin johtamisen hyötyjä ei ymmärretä.

Johtajuuden ansa

Partners In Leadershipin bestseller-teoksessa Change The Culture Change the Game esitetään kulttuurimuutoksen ja johtamisen metodi, jota käytämme.

Tulospyramidi® (yläkuva) esittää Johtajuuden ansan®. Toiminta tuottaa tulokset. Toimintaa ohjaa ajattelu, uskomukset siitä, mikä toimii, mikä on mahdollista ja miksi. Ajattelua ohjaavat kokemukset.

Mikäli johdetaan vain pyramidin kahdelta ylimmältä tasolta ja jätetään kaksi alinta tasoa huomioimatta, organisaation ajattelu jää vanhan kulttuurin tasolle. 

Tästä seuraa, että omistajuutta yhteisiin tuloksiin ja yhteistä suuntaa ei muodostu. Tällöin vaikutus-keinoksi jää vain käskyttävä johtaminen. Syntyy vastakkainasettelua ja siiloja, sitoutuminen on heikkoa ja vastuunotto entisestäänkin vähenee. Tuloksien saavuttaminen hidastuu. Organisaatio ja yksilöt eivät kehity.

Käytännönläheinen menetelmä kulttuurin johtamiseen

Erikoisaluemme on auttaa johtajia ja organisaatiota kulttuurin suorituskyvyn kehittämisessä: Kulttuurimuotoilu, kulttuurin johtaminen ja Vastuunoton toimintakultuuri Accountablity.

Asiakkaamme arvostavat selkeyttä, koeteltua prosessia ja strukturoitua etenemistä. Lähdemme poikkeuksetta liikkeelle organisaation nk. Avaintuloksista®, jotka ovat organisaation 3-4 tärkeimmiksi priorisoitua tulosta. Asiakkaan tarpeen mukaan valitsemme etenemisen 3 eri vaihtoehtoisen prosessin mukaan.

Mikä on sinun kokemuksesi muutoksen johtamisen eri keinojen tuloksellisuudesta? Vastaa nopeaan mielipidekyselyyn. Koostamme vastuksista yhteenvedon ja lähetämme sen vastaajille, jotka ovat kertoneet sähköpostiosoitteensa. Voit myös vastata anonyymisti.

Hele Lonka               040 753 7788

Päivi Ainasoja           044 516 6199

Sähköposti  finland@doornordic.com

Tutustu aihetta käsitteleviin artikkeleihin täältä.

Kulttuurimuutos on erikoisalamme. Accountablity-kulttuurin johtava toimija ja menetelmän kehittäjä Partners In Leadership on yli 30 vuoden aikana tutkinut ja tunnistanut, mikä kulttuurissa erottaa menestyjät keskiverrosta sekä kehittänyt menetelmän kulttuurin muuttamiseen ja sen johtamiseen.

Vastuunoton toimintakulttuuri Accountability on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Accountability®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea, oivalluttava ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva.

Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

DOOR on Accountablity-alueen johtavan toimijan ja kyvykkyyksien kehittäjän Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti.

 on ketterä kansainvälinen kehittämiskumppani, jolla on käytössä kansainväliset testatut ja tuotteistetut menetelmät. Ne sopivat organisaatioille yrityskoosta riippumatta ja loistavasti myös julkiselle sektorille.

Yhteystiedot: DOOR Training & Consulting Oy, Espoo. Puhelin +358 40 753 77 88,  www.doornordic.com

 

 

 

 

Johda ja kasvata vastuunottoa

884 274 DOOR

Millainen on moderni ja tulokset tuottava johtamiskulttuuri?

Se mahdollistaa tiimien ja yksilöiden itsensä johtamisen. Itsensä johtamisen edellytyksenä on luottamuksellinen vastuunoton kulttuuri, Accountability. Positiivinen ja ennakoiva vastuunotto on jokaisen henkilökohtainen valinta ajatella ja toimia siten, että onnistutaan yhdessä. Modernissa johtamiskulttuurissa ihmisillä on selkeä yhteinen suunta ja sen mukaisesti asetetut odotukset. Käskyttämisen sijasta johtamisella varmistetaan, että organisaatiolla on kyky, motivaatio ja energia odotusten toteuttamiseen.

Tiesitkö, että 80% työntekijöistä ei tiedä, mitkä ovat yrityksen tavoitteet ja miten oma työ on niihin kytköksissä? 50% esimiehistä ei tiedä,  kuinka johtaa sellaisella tavalla, joka johtaa tuloksiin. 52% työntekijöistä kokee, että organisaatioista puuttuu vastuunoton rakentamiseen tarvittavat johtamismallit.

Esimiehille suunnattu Leadership Builder ® -prosessi  (OthersTRACK® – How to hold others accountable) tarjoaa testatun prosessin ja menetelmän vastuunoton ja suorituksen johtamisen kyvykkyyksien rakentamiselle. Yhteinen malli ja sanoitus tuottavat yhtenäisen johtamiskulttuurin. Se on tapa varmistaa esimiesten strategian toimeenpanokyky.

Tehokas ja nopea Leadership Builder®  -prosessi sisältää oman johtamistyylin arvioinnin ja interaktiivisen OthersTRACK® -työpajan. Työpajapäivässä käydään läpi vastuunottoon johtava vaiheistettu johtamismalli käytännön harjoituksineen.

Työpajapäivän keskeiset sisällöt ovat:

 • Vastuunoton johtamismalli®
 • Strategisiin Avaintuloksiin kytkeytyvien Avainodotusten määrittely
 • Avainodotusten kommunikointi merkityksellisellä tavalla
 • Avainodotuksiin sitouttaminen ja yhteisen ymmärryksen luominen
 • Sovittu seuranta ja vastuunoton vajeen tunnistaminen
 • Vastuunoton coaching-malli® ja -keskustelun läpivienti

Työpajan jälkeen oppimisen tukena on 45 pv:n käyttöoikeus palkittuun web-pohjaiseen mobiilia käyttöä tukeva e-learning, palaute- ja arviointityökaluun (englanninkielinen).

Testaa ja tee tästä linkistä arvio oman johtamiskulttuurinne suorituskyvystä.

 • Tulos vertaa johtamiskulttuurianne korkean suorituskyvyn organisaatioihin
 • Vastaamiseen menee aikaa vain muutamia minuutteja
 • Lähetämme raportin sähköpostilla

Varmista ensi vuoden tulosten onnistumisen edellytykset!

Vaihtoehtoisia etenemistapoja ovat avoimet Leadership Builder® työpajat ja yrityskohtaiset toteutukset.

Lisätietoja Päivi Ainasoja 044-5166199, paivi.ainasoja@doornordic.com

Kulttuurimuutos on erikoisalamme. Accountablity-kyvykkyyden johtava kehittäjä Partners In Leadership on yli 30 vuoden aikana tutkinut ja tunnistanut, mikä kulttuurissa erottaa menestyjät keskiverrosta sekä kehittänyt menetelmän kulttuurin muuttamiseen ja sen johtamiseen.

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Aloitteellinen Vastuunotto®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea, oivalluttava ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva.

Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Kasvu, kustannukset, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuus… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

DOOR on Accountablity-alueen johtavan toimijan Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti.

 on ketterä kansainvälinen kehittämiskumppani, jolla on käytössä kansainväliset testatut ja tuotteistetut menetelmät. Ne sopivat organisaatioille yrityskoosta riippumatta ja loistavasti myös julkiselle sektorille.

Vastuunotto – oikeus vai velvollisuus

1024 379 DOOR

Miten varmistan strategian onnistumisen ja tulokset?

Videolla Avoidance of Accontability Nordic Business Forumin tähtipuhuja Patrick Lencioni kertoo, että epäonnistumisen merkittävin juurisyy on vastuunoton välttely.

Vastuunoton kulttuuri, Accountability, on jokaisen henkilökohtainen valinta ajatella ja toimia siten, että onnistutaan yhdessä.

Odota ja toivo – vai pyydä ja anna palautetta?

Vastuunoton kulttuurin keskeinen työväline on fokusoitu palaute, joka auttaa oikeaan suuntaan. Se ei koske ainoastaan numeroita, se koskee myös käyttäytymistä ja tekoja. Numerot syntyvät niiden tuloksena. Vertaisjohtaminen on vastuunoton kulttuurin olennainen osa.

Onko vastuunoton kulttuurin rakentaminen hidasta ja vaikeaa?

Kyllä – mikäli kokemus, osaaminen ja prosessi puuttuvat. Vastuunoton taitojavoidaan opettaa, oppia ja harjoitella kuten muitakin työelämän tärkeitä taitoja. Vastuunoton kulttuuriin sisältyy myös vastuun otto sen johtamisesta.

Onko meillä siihen aikaa?

Jälleen ratkaisu on koeteltu prosessi: Sen avulla muutos onnistuu, vaikka aika on kortilla. Se on myös investointi aikaan. Vastuunoton kulttuuri Accountability auttaa koko organisaatiota keskittymään olennaiseen. Se vapauttaa aikaa tulipalojen sammuttamiselta, jatkuvan puuttumisen tarpeesta, turhilta häiriötekijöiltä ja tuottamattomalta työltä. Se tuottaa parempia ratkaisuja, onnellisempia organisaatioita ja onnellisempia yksilöitä.

Tee tästä linkistä arvio oman organisaatiosi kulttuurin suorituskyvystä.

 • Tulos vertaa toimintakulttuurianne korkean suorituskyvyn organisaatioihin
 • Vastaamiseen menee aikaa vain muutamia minuutteja
 • Lähetämme raportin sähköpostilla

Hele Lonka               040 753 7788

Mika Nurmesniemi   0400 855 844

Sähköposti  finland@doornordic.com

Tutustu aihetta käsitteleviin artikkeleihin täältä.

Kulttuurimuutos on erikoisalamme. Accountablity-kulttuurin johtava toimija ja menetelmän kehittäjä Partners In Leadership on yli 30 vuoden aikana tutkinut ja tunnistanut, mikä kulttuurissa erottaa menestyjät keskiverrosta sekä kehittänyt menetelmän kulttuurin muuttamiseen ja sen johtamiseen.

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Aloitteellinen Vastuunotto®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea, oivalluttava ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva.

Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

DOOR on Accountablity-alueen johtavan toimijan  Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti.

 on ketterä kansainvälinen kehittämiskumppani, jolla on käytössä kansainväliset testatut ja tuotteistetut menetelmät. Ne sopivat organisaatioille yrityskoosta riippumatta ja loistavasti myös julkiselle sektorille.

Yhteystiedot: DOOR Training & Consulting Oy, Espoo. Puhelin +358 40 753 77 88,  www.doornordic.com

Onnistuminen ei ole sattuma

1024 314 DOOR

Tuhannet organisaatiot ympäri maailman ovat onnistuneet kestävällä tavalla parantamaan suorituskykyä muuttamalla yksilöiden tapaa ajatella, johtaa itseään ja toimia yhdessä. Muutos on viety läpi koko organisaation sen kaikilla tasoilla.

Miten se on tehty? Organisaatioon on juurrutettu Aloitteellisen vastuunoton kulttuuri (Accountability). Se on perusta kaikessa käyttäytymisessä, toiminnassa ja päätöksissä.

Vastuunoton kulttuuri on nostanut onnistumisen uudelle tasolle: saavuttamaan tavoitteet vuodesta toiseen sekä kasvattamaan niin omistaja-arvoa kuin henkilöstön ja asiakkaiden innostusta.

Kulttuurimuutos on erikoisalamme. Accountablity-kulttuurin johtava toimija ja menetelmäkehittäjä Partners In Leadership on yli 30 vuoden aikana tutkinut ja tunnistanut, mikä kulttuurissa erottaa menestyjät keskiverrosta sekä kehittänyt menetelmän kulttuurin muuttamiseen ja sen johtamiseen.

Tee tästä linkistä arvio oman organisaatiosi kulttuurin suorituskyvystä.

 • Tulos vertaa toimintakulttuurianne korkean suorituskyvyn organisaatioihin
 • Vastaamiseen menee aikaa vain muutamia minuutteja
 • Lähetämme raportin sähköpostilla

Hele Lonka               040 753 7788

Mika Nurmesniemi   0400 855 844

Sähköposti  finland@doornordic.com

Tutustu aihetta käsitteleviin artikkeleihin täältä.

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Aloitteellinen Vastuunotto®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea, oivalluttava ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva.

Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

DOOR on Accountablity-alueen johtavan toimijan  Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti.

 on ketterä kansainvälinen kehittämiskumppani, jolla on käytössä kansainväliset testatut ja tuotteistetut menetelmät. Ne sopivat organisaatioille yrityskoosta riippumatta ja loistavasti myös julkiselle sektorille.

Yhteystiedot: DOOR Training & Consulting Oy, Espoo. Puhelin +358 40 753 77 88,  www.doornordic.com

Voimaa vastuunoton kulttuurista

1024 314 DOOR

Kuinka usein kuulet alla olevia kommentteja?

 • ”Se ei kuulu meille”
 • ”Kyllä me tehtäis, mutta pääkonttori/asiakas/… jne estää”
 • ”Ei voi odottaa tuloksia enne kuin x ja y on käytössä”
 • ”Järjestelmät vaan on niin huonot ja tieto ei kulje”

Syyttely ja selittely ovat suorituskyvyn hautausmaa. Tätä voimistaa perinteinen käsitys vastuunotosta: Sitä tarvitaan silloin, kun jotain menee pieleen.

Mitä vääränlaisesta vastuunoton kulttuurista seuraa?

Usein johto koettaa poistaa esteet esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Käynnistetään liuta projekteja ja hankkeita, joiden avulla esteet pyritään yksi kerrallaan poistamaan
 • Muutetaan organisaatiota tai lisätään resursseja
 • Päätetään siirtää aikataulua

Mikäli ongelma on toimintakulttuurissa, toimet eivät välttämättä tuota tulosta.

 • Menevätkö hankkeet maaliin vai tuleeko esiin uusia esteitä?
 • Tyhjeneekö esteiden lista entisten poistuttua?
 • Muuttuuko ajattelu ja toiminta uuden organisaation myötä?

Tee tästä linkistä arvio oman organisaatiosi vastuunoton kulttuurin tilasta.

 • Tulos vertaa toimintakulttuurianne korkean suorituskyvyn organisaatioihin
 • Vastaamiseen menee aikaa vain muutamia minuutteja
 • Lähetämme raportin sähköpostilla

Menestystä alkavaan syyskauteen!

Hele Lonka               040 753 7788

Mika Nurmesniemi   0400 855 844

Sähköposti  finland@doornordic.com

 

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Aloitteellinen Vastuunotto®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea, oivalluttava ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva.

Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

DOOR on Accountablity-alueen johtavan toimijan  Partners In Leadershipinmenestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti.

 on ketterä kansainvälinen kehittämiskumppani, jolla on käytössä kansainväliset testatut ja tuotteistetut menetelmät. Ne sopivat organisaatioille yrityskoosta riippumatta ja loistavasti myös julkiselle sektorille.

Yhteystiedot: DOOR Training & Consulting Oy, Espoo. Puhelin +358 40 753 77 88,  www.doornordic.com

Mikä ohjelma esimiespäivään?

1024 684 DOOR

Millainen esimiespäivä tuottaa tulokset?

Kokemuksemme mukaan kolme tärkeintä kriteeriä ovat

 • Päivän aihe on tärkeä: Kuinka onnistua ja saavuttaa halutut tulokset
 • Päivä on osallistava ja osallistujia aktivoiva
 • Kollegoiden kanssa syntyy uusia ajatuksia, oivalluksia ja työkaluja arkeen

Lisäksi osallistujat arvostavat rentoa ja mutkatonta ilmapiiriä. Esimiespäivässä voi olla myös hauskaa!

Mikäli olet samaa mieltä kriteereistä ja haluat varmistaa tulosten saavuttamisen, Aloitteellisen vastuunoton työpaja (Accountability) on varma valinta esimiespäivän ohjelmaksi. Se soveltuu myös johtoryhmille sekä työyhteisö- tai tiimipäivän ohjelmaksi – edellyttäen, että osallistujilla on yhteinen maali.

Työpaja räätälöityy organisaation tavoitteiden ja tilanteen mukaan. Samalla se käytännön harjoitusten kautta perehdyttää osallistujat vastuunoton ajattelu- ja toimintakulttuuriin ja ongelmanratkaisuun.

Vastuunoton toimintakulttuuri (Accountablity) on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa saavuttamaan tulokset ja antaa eväät jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen.

Investoi 5 minuuttia aikaasi ja arvioi oman organisaatiosi nykyisen toimintakulttuurin suorituskyky

Arviointiin käytetään 16 tutkittua väittämää, joilla toimintakulttuuria verrataan high performance-organisaatioiden toimintakulttuuriin. Tulos korreloi kykyyn saavuttaa halutut tulokset ja kertoo kehittämisalueet. Lähetämme raportin sähköpostilla. Käsittelemme vastaukset luottamuksellisesti.

Accountability, jonka olemme suomentaneet nimelle ’Aloitteellinen vastuunotto’, on tuhansien kansainvälisten menestyjäorganisaatioiden käyttämä menetelmä suorituskyvyn parantamiseen.

Ota yhteyttä

Hele Lonka             040 754 7788

Mika Nurmesniemi 0400 855 844

Sähköposti  finland(at)doornordic.com

Aivot narikassa?

529 640 DOOR

Mikä on vastuunoton ja oma-aloitteisuuden taso?

Kumpi ääripää paremmin kuvastaa työyhteisönne kulttuuria: Itseohjautuvuus vai jatkuva puuttumisen tarve? Mikä on työyhteisönne vastuunoton ja aloitteellisuden taso asteikolla 1-10?

Tuntuuko siltä, että työyhteisössä ei osata tai haluta ratkaista eteen tulevia tilanteita itsenäisesti? Tuodaanko esiin pikemminkin ongelmia kuin ratkaisuja?

Mikä on vastuunoton vajeen hintalappu?

Onko tämä johdon ja esimiesten ajankäytön kannalta optimaalinen tilanne? Riittääkö aika tärkeisiin suunnitelmiin ja päätöksiin? Valuuko työyhteisön osaamista ja kykyjä hukkaan? Miten se näkyy organisaation työtyytyväisyydessä, innostuksessa ja tuloksissa?

Mitä minä itse johtajana tai esimiehenä voin tehdä?

Olenko minä itse ehkä osa ongelmaa? Onko tämä se kokemus, jota haluan työyhteisössä edelleen vahvistaa? Onko itselläni uskomus, että työyhteisön toimintaa ei voi muuttaa? Onko uskomus oikea ja onko se hyödyllinen? Mitä asian korjaamiseksi on tehty?

Onko tähän olemassa ratkaisu?

Aiheesta puhutaan paljon, mutta meillä on siihen myös ratkaisu. Toimme kaksi vuotta sitten Suomeen Aloitteellisen vastuunoton menestysohjelman. Kymmenien asiakkaiden kanssa toimiessamme olemme todenneet, että ratkaisu tähän monimutkaiselta tuntuvaan ongelmaan on yleensä yksinkertainen. Se on myös riittävän yksinkertainen oivalluttaa niin johdolle kuin koko työyhteisölle.

Haluatko lisätietoa?

Mikäli haluat apua tarpeen kartoittamisessa tai tietoa ratkaisusta, ota meihin yhteyttä.

 • Sovi tapaaminen sähköpostilla tai 040 753 7788 / Hele Lonka
 • Pyydä sähköpostilla linkki hakukoneilta suojatulle sivulle, jossa on kuuden kohdan arviointi, joka auttaa asiassa eteenpäin

Kiitos!

terveisin DOOR-Tiimi

PS  Kevään avoimet valmennukset Kokoushotelli Huoneella on julkaistu kalenterissamme

 

Kalaparvi vai varpusparvi – miten digiajan johtaja onnistuu?

985 330 DOOR

Digiajassa toimitaan verkostoituneessa maailmassa. Työtä tehdään eri toimipisteissä, joustavasti etätyönä tai asiakkaan/toimittajan tiloissa. Tarvitaan erikoistunutta osaamista ja tietoa, jonka työn tekijä hallitsee johtajaa paremmin. Millainen johtamismenetelmä saa organisaation onnistumaan? 

Maailmalla menestynyt suomalaisjohtaja Mårten Mickos on perustanut kasvuyrittäjille johtamisblogin, jossa hän käsittelee digiajan johtamista.

School of Herring – Silakoiden uimakoulu – blogissaan hän haastaa perinteisen johtamisopin: johtajan tehtävä ei ole tuottaa seuraajia vaan lisää johtajia”

Johtamisen hän määrittelee siten, että jokainen yksilö ottaa omaa osuuttaan enemmän vastuuta”. 

Helsingin Sanomissa julkaistu suomenkielinen artikkeli sisältää 7 sääntöä johtajille.

Täsmävalmennus johtamiseen digiajassa

Aloitteellinen Vastuunotto®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti.

Arvioi organisaatiosi toimintakulttuurin suorituskyky tästä linkistä16 tutkitusti parhaan käytännön tason arviointi vie aikaa n. 5 minuuttia. Tulos kertoo suorituskyvyn parantamisen potentiaalin.

Ota yhteyttä valmentajiimme 

email:    finland@doornordic.com 

Puhelimitse:

 • 040 753 77 88  Hele Lonka
 • 0400 855 844   Mika Nurmesniemi
 • 040 507 9563   Jukka Maijala
 • 050 363 6630   Björn ”Nalle” Backman

”Herättää ajatuksia ja oivalluksia”, ”Konkreettinen”, ”Korostaa omaa vastuuta”, ”Hyvä ja rento tunnelma”

Nämä ovat osallistujien yleisiä palautteita tuoreista työpajoista. Asioiden miettiminen yhdessä ja palautteen saaminen mainitaan myös usein. Suosittelen kollegoille 5.1/6 ja 5.4/6 tuoreimmissa toimituksissa.

Accountability® on kansainvälisesti palkittu organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmä ja prosessi.

Accountability® – Aloitteellinen Vastuunotto, on maailman huippufirmojen käyttämä testattu, tuotteistettu, toistettava ja tulokset tuottava menetelmä, jolla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen. Se on positiivinen keino ratkaista kommunikointi ja osallistaminen, siten, että kaikki ymmärtävät tavoitteet ja ottavat omakohtaisesti vastuun.

Kaksi_yhden_paivan_tyopajaaTutkittu, testattu ja tuotteistettu menetelmä on yksinkertainen ja nopea. 

Yksi tehokas yhden päivän työpaja organisaation tai tiimin johdolle ja avainhenkilöille riittää käynnistämään muutoksen – toinen varmistaa sen jatkumisen.

Kuva: New York Times Leadership bestseller kirjat, joissa kerrotaan menetelmästä, sen taustasta ja kokemuksista.

Lisätietoa DOORista ja Accountabilitystä

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto on tuhansien alansa johtavien toimijoiden valitsema ratkaisu kestävään suorituskyvyn parantamiseen positiivisella tavalla. Menetelmä on yksinkertainen ja helppo omaksua. Se on tutkittu, tuotteistettu, skaalautuva, toistettava ja tuloksia tuottava.

High performance- yritykset, mm. maailman 13 suurinta lääkeyhtiötä ja yli puolet Fortune 50 listan suurimmista yrityksistä käyttävät Partners In Leadershipin, maailman johtavan Accountablity-toimijan menetelmää. Menetelmä soveltuu jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen kaikille organisaatioille, koosta ja toimialasta riippumatta.

DOOR on Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti. Viime vuonna toimme menetelmän Suomeen.

Moninkertaisesti palkittu menetelmä Accountabilityyn, Aloitteelliseen Vastuunottoon, toimii ainutlaatuisen tehokkaasti organisaation toimialasta ja koosta riippumatta. Taustalla on 20 vuoden kehitystyö, miljoonia osallistujia ja yli 40.000 henkilön tutkimus. 

Kiitos!

DOOR -tiimi

 2016 2015 Awards Winner2016 2015 Awards e learning

 • 1
 • 2