• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Posts Tagged :

yrityskulttuuri

Vastuunoton kulttuurin auditointi

806 246 DOOR

Mikä on teidän potentiaalinne parantaa suorituskykyä vastuunoton kuttuuria kasvattamalla?

JOHTOTIIMIN TYÖPAJA – KAKSI TUNTIA

Accountability, Vastuunoton kulttuuri, on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa saavuttamaan tulokset

Vastuunoton ja sen johtamisen taitoja & kyvykkyyttä voi harjoitella ja oppia kuten muitakin taitoja

Työpaja auttaa johtoryhmää muodostamaan yhteisen ymmärryksen

 1. Organisaation toimintakulttuurin suorituskyvystä
 2. Vastuunoton kulttuurin (Accountability) kasvattamisen hyödystä
 3. Ratkaisusta suorituskyvyn parantamiseksi

Työpaja soveltuu organisaatiolle, jotka haluavat

 • Nopeuttaa tulosten saavuttamista
 • Kasvattaa sitoutumisen tasoa
 • Parantaa kommunikaatiota ja suorituskykyä, esim. asiakaskokemus, henkilöstökokemus, laatu, kasvu

Ennakkotehtävä tuo työpajaan konkretiaa ja faktoja keskusteluun. Johtoryhmän jäsenet tekevät online-arvioinnin, joka vie aikaa n. 10 minuuttia

Investointi 500€ (tutkimuksen kustannus)

Ota yhteyttä

Hele Lonka 040 753 7788  hele.lonka@doornordic.com 

Accountability Facilitator & CEO

www.doornordic.com    www.partnersinleadership.com

 

Accountability suomeksi – Vastuunoton kulttuuri

250 327 DOOR

Accountabilitylle ei ole virallista käännöstä suomeksi, kuten ei myöskään leadership- termille.

Toimme Accountability menetemän Suomeen vuonna 2015 – ja lokalisoinnin ensimmäinen haaste oli se, miten tämä termi käännetään.

Ensimmäinen vaihtoehto oli Proaktiivinen Vastuunotto. Tällä halusimme korostaa eroa perinteiseen käsitykseen vastuunotosta – kuka on vastuussa siitä, että halutua tulosta ei saavutettu. Kuitenkaan emme halunneet suomenkieliseen nimeen vierasperäistä termiä.

Vastuunoton kulttuuri alkaa tuloksista. Päätimme lähteä liikkeelle nimellä Tuloksellinen Vastuunotto.  

Monen mielestä tuo termi kuitenkin kuulosti liian kovalta. Lisäksi vastuunoton kulttuurissa otetaan myös vastuu ajattelusta ja käyttäytymisestä, termi on liian suppea. Eräs asiakkaamme kertoi, että hänen mielestään Aloitteellinen Vastuunotto on kuvaavampi termi.

Myöhemmin tämä nimitys alkoi tuntua liian pitkältä – joten olemme päätyneet käyttämään termiä Vastuunoton kulttuuri. Tässäkin on taas vierasperäinen sana kulttuuri – joka tarkoitaa tapaa toimia.

Siispä olemme päätyneet siihen, että yksinkertaisesti käytämme sanaa Accountability. Sen määritelmä on henkilökohtainen valinta ajatella ja toimia siten, että halutut tulokset saavutetaan.

Askeleet vastuunottoon – kuva kiteyttää Accountabilityn ytimen. On sellainen positiivinen ”draivi” päällä, että jokainen haluaa ja uskaltaa ottaa vastuuta, omistaa yhteiset päämäärät ja toimii yhteistyössä muun organisaation kanssa ja toisia arvostaen niiden saavuttamiseksi.

Vastuunoton kulttuurissa on tunnistettavissa 16 parasta käytäntöä (käyttäytymistä), jotka tutkitusti korreloivat suorituskyvyn kanssa.

Tässä linkki organisaation suorituskyvyn arviointiin.

 • Arviontiin käytetään näitä 16 parasta käytäntöä
 • Tulos kertoo organisaation potentiaalin parantaa suorituskykyä Vastuunoton kulttuurin (Accountability) avulla
 • Vastaamiseen menee aikaa vain muutamia minuutteja
 • Lähetämme raportin sähköpostilla

Mikäli vastuunoton kulttuuri on sinua kiinnostava aihe, ota yhteyttä joko sähköpostilla finland@doornordic.com tai soita 040 753 7788.

Menetelmä lähtee liikkeelle tuloksista, jotka halutaan saavuttaa. Vastuunoton kulttuuri nopeutaa tulosten saavuttamista. Asiakkaamme arvostavat yksinkertaisuutta, nopeutta, strukturoitua lähestymista ja sitä, että samat menetelmät sopivat läpi koko organisaation.

Organisaatio, jolla on Vastuunoton kulttuuri, on ketterämpi ja sitä on helpompi johtaa. Kulttuurimuutos lisää oma-aloitteisuutta, henkilökohtaista vastuunottoa ja vertaisjohtamista. Käskyttävän johtamisen ja mikromanageerauksen tarve vähenee. Puuttumattomuuden kulttuuri korvautuu vastuunoton kulttuurilla, jossa jokaisella on vastuu puuttua ja olla aloitteellinen.

Johdatko yrityskulttuuria?

844 325 DOOR

Organisaation kulttuuri on sitä, miten ihmiset ajattelevat, puhuvat ja toimivat.

Miten kulttuuri vaikuttaa suorituskykyyn?

Kulttuuri määrittää sen, miten yksilöt toimivat, miten toimitaan tiiminä ja yli organisaatiorajojen sekä miten ja millaista asiakas- ja henkilöstökokemusta tuotetaan.

Kulttuuri määrittää, ollaanko innovatiivisia ja onko rohkeutta jatkuvasti kehittyä – vai toimitaanko niin kuin on aina ennenkin toimittu. Nykyinen toiminta tuottaa nykyiset tulokset. Uudet tulokset vaativat uuden toiminnan. Onnistuakseen se vaatii pohjalle uuden ajattelun.

Onko kulttuurin johtaminen tärkeää?

Kulttuuri määrittää, kuinka organisaation voimavarat ja kehittymismahdollisuudet hyödynnetään. ”Kulttuuri syö strategian aamupalaksi” on monelle tuttu kantapään kautta.

Usein kulttuuria yritetään muuttaa esimerkin avulla, kouluttamalla uusi johtamistapa tai vaikkapa määrittämällä uudet yhteiset arvot. Mikäli kulttuuria ei tietoisesti johdeta, sen muuttaminen on hidasta ja sattumanvaraista.

Miksi kulttuuria ei sitten johdeta?

Kulttuurin johtaminen koetaan vaikeana ja epämääräisenä. Puuttuu mallit, menetelmät, yhteinen kieli ja mittarit. Johtamisen edellytys on, että tiedetään missä ollaan ja minne halutaan mennä. Mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa.

Onko tähän olemassa ratkaisu?

Kumppanimme Partners In Leadership, ”The Culture Change Company”, on 27 vuoden aikana kehittänyt tähän toistettavan ja tehokkaan täsmämenetelmän. Accountability, jonka olemme suomentaneet nimelle Aloitteellinen vastuunotto, on tuhansien high-performance organisaatioiden strateginen valinta.

Miten liikkeelle?

Jos sinulla on käytettävissä 5 minuuttia, tee tästä arvio Aloitteellisen vastuunoton kulttuurin tilasta ja sen vaikutuksesta oman organisaatiosi suorituskykyyn.

 • Lähetämme raportin sähköpostilla.

Mikäli sinulla on käytettävissä 3 tuntia, ota yhteyttä ja sovi johto- tai avainhenkilötiimille 3 tunnin työpaja.

 • Työpaja auttaa muodostamaan yhteisen näkemyksen toimintakulttuurin nykytilasta, potentiaalista ja huolenaiheista – avaten samalla, mistä Aloitteellisen vastuunoton kulttuurissa on kyse ja mitä se vaatii.
 • Mikäli työpaja toteutetaan kesäkuukausien aikana, se on teille veloitukseton.

Ota yhteyttä

Hele Lonka             040 753 7788

Mika Nurmesniemi 0400 855 844

Sähköposti  finland(at)doornordic.com

Sankareita piilossa?

1000 667 DOOR

Olemme auttaneet lukuisia organisaatioita analysoimaan organisaationsa kyvykkyyden suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen

Työkaluna käytämme yksinkertaista 16 tutkitusti parhaan käytännön kyselyä, jonka tulos korreloi innovatiivisuuteen, rohkeuteen, kykyyn viedä läpi muutoksia ja jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen.

Yksi asia tutkimuksen tuloksissa askarruttaa meitä säännöllisesti. Kun henkilöt arvoivat omaa toimintaansa, tulos on säännönmukaisesti merkittävästi parempi kuin koko organisaatiota arvioidessa. 

Mikä mahtaa olla tähän syynä? Osittan tietysti voi olla kyse ilmiöstä, jossa me enemmistönä olemme keskimääräistä parempia autonkuljettajia. Silti päätelmämme on, että yksittäiset henkilöt tunnistavat halunsa ja kykynsä suoriutua paremmin, mutta organisaation toiminta- ja johtamiskulttuuri estää sen.

Investoi 5 minuuttia oman organisaatiosi toimintakulttuurin piilevän potentiaalin arviointiin

Investoimme koneisiin, tiloihin ja järjestelmiin. Ihmiset kuitenkin tekevät tulevaisuuden. Missä määrin organisaationne toimintakulttuuri lisää edellytyksiä tulevaisuuden onnistumisille?

Tee tästä oman organisaatiosi toimintakulttuurin tilan ja kehittämiskohteiden arviointi vastaamalla 16 väittämään. Vastaaminen vie aikaa alle 5 minuuttia. Lähetämme raporttisi sähköpostilla. Vastaaminen on täysin turvallista: Käsittelemme vastauksenne luottamuksellisesti ja yhteys on suojattu salaustekniikalla.

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri on tutkitusti tehokkain kulttuuri, joka auttaa ihmisiä onnistumaan ja tuottamaan tulokset

Aloitteellinen Vastuunotto®  on moninkertaisesti palkittu maailman huippufirmojen käyttämä ketterä menetelmä, joka on täsmäratkaisu juuri tämän päivän johtamishaasteisiin. Se on nopea ja ketterä, 70-20-10 periaatetta tukeva. Prosessi suunnitellaan ja kootaan asiakkaan kanssa  yhdessä juuri asiakkaan ja kohdeorganisaation täsmätarpeeseen, jonka kirkastamiseen ja verifiointiin meillä on tarvittavat työkalut.

Menetelmä sopii niin johtoryhmille kuin tiimeille toimialasta riippumatta. Tyypillisesti asiakkaamme haluavat parantaa tuloksia ja estää ennalta ikävät yllätykset: Myynti, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työhyvinvointi, läpimenoaika, laatu, nollatoleranssi työturvallisuudessa… – tai tietyn tärkeän muutoksen/projektin läpivienti. 

Ota yhteyttä valmentajiimme

email:    finland@doornordic.com 

Puhelin:

 • 040 753 77 88  Hele Lonka
 • 0400 855 844   Mika Nurmesniemi
 • 040 507 9563   Jukka Maijala
 • 050 363 6630   Björn ”Nalle” Backman

Avoin webinaari 8.6. klo 20:00 – 21:00 Johtaminen vastuunottoon (Accountability)

402 263 DOOR

Maailman johtava Accountablity-alueen toimija Partners In Leadership järjestää webinaarin

The Holding Others Accountable

Webinaarin vetää Partners In Leadershipin perustaja ja menestyskirjailija Roger Connors. Webinaari käsittelee samaa asiaa kuin menestysteos

How Did That Happen? Holding People Accountable for Results the Positive, Principled Way.

Kaksi_yhden_paivan_tyopajaa

Ilmoittaudu webinaariin tältä sivulta

Webinaarissa esitellään Vastuunoton johtamismalli: Kuinka johtaa positiivisella ja arvostavalla tavalla, joka tuottaa tulokset.

Samalla voit verrata organisaatiosi johtamiskulttuurin tilaa laajan Workplace Accountability Study-tutkimuksen tuloksiin.

 

Onko johtaminen oikeaa työtä?

993 385 DOOR

Workplace Accountability – tutkimuksen mukaan vain 18% esimiehistä haluaa johtaa ja tunnistaa onnistuvansa siinä. 10% ei halua aktiivisesti johtaa.

ACC_johtaminen_tutkimus

 

 

 

Investointi johtamiseen tuottaa jopa 10-kertaiset tulokset

Hiljattain tehdyn suomalaisen tutkimuksen mukaan johtamisen laatu on yhteydessä kannattavuuteen. Tutkimuksen mukaan heikko lähiesimiestyö näkyy puutteina varsin yksinkertaisissa asioissa, kuten palautekulttuurissa, esimiesten viestinnässä sekä siinä, kuinka hyvin henkilöt tuntevat omat tavoitteensa. Herää kysymys, ymmärtävätkö kaikki esimiehet ihmisten johtamisen ensisijaiseksi tehtäväkseen sen sijaan, että pakenevat mukavuusalueelleen tekemään nk. ”oikeita töitä”.

Miten esimies onnistuu?

Tärkeintä on oikea ajattelutapa. Lähtökohtana on esimiehen ymmärrys omasta johtamisesta ja johtamisen merkityksestä; tahto ja halu johtaa. Esimies ei onnistu yksin. Tarvitaan aloitteellista vastuunottoa organisaation jokaisella tasolla. Tarvitaan vastuunoton kulttuurin luomista, joka mahdollistaa tuloksekkaan johtamisen.

Ajattelutavan lisäksi tarvitaan nykyaikainen yksinkertainen valmentava johtamismalli: menettelytapa, joka antaa johtajalle varmuutta, kasvattaa luottamusta, tuottaa tulokset ja vapauttaa aikaa tulipalojen sammuttamiselta.

Kaksi testattua ja tutkittua työpajaa auttaa esimiestä onnistumaan

Kaksi_yhden_paivan_tyopajaa

1. Accountability – Aloitteellisen vastuunoton johtaminen -työpaja, jossa hiotaan taitoja, miten johdan toisia aloitteelliseen vastuunottoon positiivisella tavalla. Menetelmä sovelletaan alusta pitäen omaan työhön.

2. Accountability – Henkilökohtainen aloitteellinen vastuunotto -työpaja, jossa luodaan yhdessä oman työn tekemiselle tarkoitus ja käynnistetään vastuunoton yrityskulttuuri, jossa ihmiset ottavat vastuun tuloksista sen sijaan, että suorittavat vain annettuja tehtäviä.

Accountability® on kansainvälisesti palkittu johtamisen kehittämisen menetelmä ja prosessi.

Tutustu Accountability – Aloitteellinen vastuunottoon sivuillamme. 

Tutkittu, testattu ja tuotteistettu menetelmä on yksinkertainen ja nopea. Me tuomme johtamismenetelmän ja prosessin, te tuotte siihen sisällön. Prosessin kesto n. 4 viikkoa/työpaja.

Kaksi tehokasta yhden päivän työpajaa organisaation tai tiimin johdolle ja avainhenkilöille. Ensmmäinen työpaja riittää käynnistämään muutoksen – toinen varmistaa sen jatkumisen.

Kumpi on teille sopiva tapa käynnistää keskustelu?

Lähetä meille yhteydenottopyyntö sähköpostilla finland@doornordic.com  tai ota meihin puhelimitse yhteyttä 040 753 7788 / Hele Lonka.
Kun otat yhteyttä 15.5.2016 mennessä, saat veloituksetta tutkimuksen johtoryhmänne johtamiskulttuurista.

Lisätietoa DOORista ja Accountabilitystä

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto on tuhansien alansa johtavien toimijoiden valitsema ratkaisu kestävään suorituskyvyn parantamiseen positiivisella tavalla. Menetelmä on yksinkertainen ja helppo omaksua. Se on tutkittu, tuotteistettu, skaalautuva, toistettava ja tuloksia tuottava.

High performance- yritykset, mm. maailman 13 suurinta lääkeyhtiötä ja yli puolet Fortune 50 listan suurimmista yrityksistä käyttävät Partners In Leadershipin, maailman johtavan Accountablity-toimijan menetelmää. Menetelmä soveltuu jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen kaikille organisaatioille, koosta ja toimialasta riippumatta.

DOOR on Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti. Viime vuonna toimme menetelmän Suomeen.

Moninkertaisesti palkittu menetelmä Accountabilityyn, Aloitteelliseen Vastuunottoon, toimii ainutlaatuisen tehokkaasti organisaation toimialasta ja koosta riippumatta. Taustalla on 20 vuoden kehitystyö, miljoonia osallistujia ja yli 40.000 henkilön tutkimus.

Kiitos!

DOOR -tiimi

Voiko työssä olla kovaa – mutta silti kivaa?

1024 680 DOOR

Pitäisikö työtyytyväisyys käsitteenä heittää roskiin? Töissä ollaan tekemässä töitä eikä tyytyväisyyden takiasuomalaisen työolotutkimuksen uranuurtaja Pekka Ylöstalo kirjoittaa. Parhaiten menestyvissä yrityksissä työtä tehdään kovaa. Työn tekemisellä on merkitys, josta syntyy työn ilo ja draivi.

Mikä saa ihmiset haluamaan ottaa vastuu itsestään, työnsä tuloksista ja omasta kehittymisestään? Se edellyttää, että työyhteisössä tiedetään tulevaisuuden suunta – mihin ollaan menossa, annetaan vastuu omasta työstä ja mahdollisuus kehittyä sen mukaisesti. Ilman mukaansa tempaavaa visiota ei ole tarvetta kehittyä – ei yrityksen eikä yksilön tasolla.

Miten vaikutushalua ja aktiivisuutta voi lisätä?

Yrityskulttuurin muuttaminen lähtee liikkeelle johdon halusta kehittää yrityksen toimintaa ja suorituskykyä.

DOORin fasilitoimassa Accountability – Aloitteellisen vastuunoton -työpajassa luodaan yhdessä oman työn tekemiselle tarkoitus ja kylvetään siemen proaktiiviselle yrityskulttuurille, jossa ihmiset ottavat vastuun tuloksista sen sijaan, että suorittavat vain annettuja tehtäviä.

Accountability – Aloitteellisen vastuunoton johtaminen – työpajassa hiotaan taitoja, miten johdan toisia aloitteelliseen vastuunottoon positiivisella tavalla. Menetelmä sovelletaan alusta pitäen omaan työhön.

Accountability® on kansainvälisesti palkittu organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmä ja prosessi.

Tutustu Accountability – Aloitteellinen vastuunottoon sivuillamme. 

Accountability® – Aloitteellinen Vastuunotto, on maailman huippufirmojen käyttämä testattu, tuotteistettu, toistettava ja tulokset tuottava menetelmä, jolla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen. Se on positiivinen keino ratkaista kommunikointi ja osallistaminen, siten, että kaikki ymmärtävät tavoitteet ja ottavat omakohtaisesti vastuun.

Kaksi_yhden_paivan_tyopajaaTutkittu, testattu ja tuotteistettu menetelmä on yksinkertainen ja nopea. Me tuomme menetelmän, te tuotte siihen sisällön.

Yksi tehokas yhden päivän työpaja organisaation tai tiimin johdolle ja avainhenkilöille riittää käynnistämään muutoksen – toinen varmistaa sen jatkumisen.

 

Mikä on teille sopiva tapa käynnistää keskustelu?

Lisätietoa DOORista ja Accountabilitystä:

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto on tuhansien alansa johtavien toimijoiden valitsema ratkaisu kestävään suorituskyvyn parantamiseen positiivisella tavalla. Menetelmä on yksinkertainen ja helppo omaksua. Se on tutkittu, tuotteistettu, skaalautuva, toistettava ja tuloksia tuottava.

2016 2015 Awards Winner2016 2015 Awards e learning

High performance- yritykset, mm. maailman 13 suurinta lääkeyhtiötä ja yli puolet Fortune 50 listan suurimmista yrityksistä käyttävät Partners In Leadershipin, maailman johtavan Accountablity-toimijan menetelmää. Menetelmä soveltuu jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen kaikille organisaatioille, koosta ja toimialasta riippumatta.

DOOR on Partners In Leadershipin menestysohjelman kansainvälinen edustaja yksinoikeudella. Toimitamme sitä kymmenillä kielillä maailmanlaajuisesti. Viime vuonna toimme menetelmän Suomeen.

Moninkertaisesti palkittu menetelmä Accountabilityyn, Aloitteelliseen Vastuunottoon, toimii ainutlaatuisen tehokkaasti organisaation toimialasta ja koosta riippumatta. Taustalla on 20 vuoden kehitystyö, miljoonia osallistujia ja yli 40.000 henkilön tutkimus.

Kiitos!

DOOR -tiimi

 

Aloitteellisen Vastuunoton johtaminen, ke 6.4.2015, Helsinki, BANK

597 281 DOOR

Open DOOR seminaari ke 6.4.2016 klo 8:00 – 16:00

Aloitteellisen Vastuunoton johtaminen – Others Track-  Accountablity (Leadership)

Johda toisia vastuunottoon myönteisellä ja arvostavalla tavalla – joka tuottaa tulokset…

– ja tuottaa samalla innostuneen ilmapiirin.

Tiesittekö, että 80% työntekijöistä ei tiedä, mitkä ovat yrityksen tavoitteet ja miten oma työ on niihin kytköksissä? Vain 18% johtajista on sitä mieltä, että he onnistuvat työssään. 50% esimiehistä ei tiedä,  kuinka johtaa sellaisella tavalla, joka johtaa tuloksiin.

Maailman huippuyritykset parantavat jatkuvasti suorituskykyään Accountability-menetelmän avulla!

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto – on Suomessa uusi ja tehokas valmennusohjelma organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen. Sillä varmistetaan avaintulosten saavuttaminen ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

Others Track valmennus: Johda toisia aloitteelliseen vastuunottoon

Others Track®  –valmennuksessa esitellään ja harjoitellaan Aloitteellisen Vastuunoton johtamismalli ja yksinkertaiset työkalut. Kyseessä on tehokas ja helposti mieleenpainuva henkilöjohtamisen menetelmä. 

Tervetuloa johtamisen tehovalmennukseen!

Paikka: Tapahtumatalo BANK, Unioninkatu 20,  Helsinki

Aika:    Ke 6.4.2016 klo 8:00 – 16:00

Hinta:   495 eur + alv 24%   

Ilmoittaudu tästä – tervetuloa!

Mukaan mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta.

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus jatkaa keskusteluja DOORin sertifioitujen Accountablity-valmentajien kanssa siitä, kuinka voitte edetä vastuunoton ja aloitteellisen kulttuurin rakentamisessa koko yrityksessänne.

Katso tilaisuuden ohjelma tästä

Lisäsuositus Others Track osallistujille:

Perustan johtamiselle luo jokaisen henkilökohtaisen vastuunoton kulttuuri koko organisaatiossa. Suosittelemme osallistumaan myös Aloitteellisen Vastuunoton Self Track valmennukseen. Valmennusten ajankohdat käyvät ilmi tapahtumakalenterista.

DOORin kansainvälisen kumppanin, Accountabilty alueen johtavan toimijan,  Partners In Leadershipin, kehittämä Accountability-valmennus on auttanut maailman huippuyhtiöitä (mm. puolet Fortune 50 yrityksistä,  maailman 13 menestyneintä lääkeyhtiötä):

 • Kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan kannattavuutta
 • Lisäämään kyvykkyyttä pysyvään suorituskyvyn parantamiseen
 • Kehittämään toimintakulttuuria ja viemään läpi muutoksia 
 • Lisäämään työhyvinvointia ja henkilöstön vastuunottoa

Menetelmä Accountabilityyn, Aloitteelliseen Vastuunottoon, toimii ainutlaatuisen tehokkaasti yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Taustalla on 20 vuoden kehitystyö, kolme johtamisen bestselliriä ja yli 40.000 henkilön tutkimus.

Aloitteellinen vastuunotto, Ti 5.4.2016 Helsinki, BANK, Unioninkatu 20

1024 379 DOOR

Open DOOR seminaari ti 5.4.2016 klo 8:00 – 16:00 

Aloitteellinen Vastuunotto – Accountablity (Leadership) 

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri – miten varmistan tavoitteiden saavuttamisen?

Miten saatte ihmiset ymmärtämään yhteiset tavoitteet ja päämäärät ja sitoutumaan niihin? Miten saatte ihmiset ylittämään esteet ja hakemaan ratkaisut – kysymään ”Mitä muuta minä vielä voin tehdä?” Miten murratte siilot ja luotte ”yhteen hiileen puhaltavan” toimintakulttuurin? Meillä on siihen vastaus.

Maailman huippuyritykset parantavat jatkuvasti suorituskykyään Accountability-menetelmän avulla!

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto – on nyt Suomessa! Se on tehokas valmennusohjelma organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen myönteisellä tavalla. Sillä varmistetaan avaintulosten saavuttaminen ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

Menetelmän avulla luodaan tuloksellinen toimintakulttuuri, jota kuvaa neljä vastuunoton askelta – NÄE, OMISTA, RATKAISE, TOIMI ja niihin liittyvät tutkitusti parhaat käytännöt. Tavoitteiden priorisointi ja niiden kirkastaminen jokaiselle on lähtökohta vastuunotolle.

Accountablity on uusi ja erilainen organisaation toimintakulttuurin johtamisen oppi, joka vapauttaa yksilöiden ja organisaation täyden potentiaalin.

Tervetuloa Aloitteellisen Vastuunoton -työpajaan!

Tämä työpaja on Self Track® -valmennus, yhden päivän ohjelma henkilökohtaiseen vastuunottoon ja vastuunoton kulttuurin luomiseen.

Moninkertaisesti palkitussa valmennuksessa käytetään paljon kokemusoppimisen menetelmiä. Kotiinviemisinä on oivalluksia, korkeatasoinen työkirja ja oma toimintasuunnitelma.
Lisäksi osallistujalla on 45 päivän käyttöoikeus PILTools.com palveluun (englanninkielinen), jossa on mahdollista syventää oppimista ja suorittaa sertifikaati.

Osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Esteen sattuessa tilalle voi lähettää toisen henkilön.

Paikka: Tapahtumatalo BANK,  Unioninkatu 20, Helsinki

Aika:    Ti 5.4.2016 klo 8:00 – 16:00  

Hinta:   495 eur + alv 24%  

Hintaan sisältyy tarjoilut, korkeatasoiset materiaalit ja PILtools.com palvelun käyttöoikeus 45 päivän ajaksi valmennuksen juurrutukseen.

Ilmoittaudu tästä – tervetuloa!

Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Katso tilaisuuden ohjelma tästä

DOORin kansainvälisen kumppanin, Partners In Leadershipin, kehittämä Accountability-valmennus on auttanut maailman huippuyhtiöitä (mm. puolet Fortune 50 yrityksistä ja maailman 13 suurinta lääkeyhtiötä):

 • Kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan kannattavuutta
 • Lisäämään kyvykkyyttä pysyvään suorituskyvyn parantamiseen
 • Kehittämään toimintakulttuuria ja viemään läpi muutoksia
 • Lisäämään työhyvinvointia ja henkilöstön vastuunottoa

Menetelmä Accountabilityyn, Aloitteelliseen Vastuunottoon, toimii ainutlaatuisen tehokkaasti yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Taustalla on 25 vuoden kehitystyö, yli 40.000 henkilön tutkimus ja miljoonia osallistujia.

 

Aloitteellinen vastuunotto, Ti 1.3.2016 Helsinki, BANK, Unioninkatu 20

1024 379 DOOR

Open DOOR seminaari ti 1.3.2016 klo 8:00 – 16:00

Aloitteellinen Vastuunotto – Accountablity (Leadership)  

Aloitteellisen vastuunoton toimintakulttuuri – miten varmistan tavoitteiden saavuttamisen?

Miten saatte ihmiset ymmärtämään yhteiset tavoitteet ja päämäärät ja sitoutumaan niihin? Miten saatte ihmiset ylittämään esteet ja hakemaan ratkaisut – kysymään ”Mitä muuta minä vielä voin tehdä?” Miten murratte siilot ja luotte ”yhteen hiileen puhaltavan” toimintakulttuurin? Meillä on siihen vastaus.

Maailman huippuyritykset parantavat jatkuvasti suorituskykyään Accountability-menetelmän avulla!

Accountability – Aloitteellinen Vastuunotto – on nyt Suomessa! Se on tehokas valmennusohjelma organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen myönteisellä tavalla. Sillä varmistetaan avaintulosten saavuttaminen ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

Menetelmän avulla luodaan tuloksellinen toimintakulttuuri, jota kuvaa neljä vastuunoton askelta – NÄE, OMISTA, RATKAISE, TOIMI ja niihin liittyvät tutkitusti parhaat käytännöt. Tavoitteiden priorisointi ja niiden kirkastaminen jokaiselle on lähtökohta vastuunotolle.

Accountablity on uusi ja erilainen organisaation toimintakulttuurin johtamisen oppi, joka vapauttaa yksilöiden ja organisaation täyden potentiaalin.

Tervetuloa Aloitteellisen Vastuunoton -työpajaan!

Tämä työpaja on Self Track® -valmennus, yhden päivän ohjelma henkilökohtaiseen vastuunottoon ja vastuunoton kulttuurin luomiseen.

Moninkertaisesti palkitussa valmennuksessa käytetään paljon kokemusoppimisen menetelmiä. Kotiinviemisinä on oivalluksia, korkeatasoinen työkirja ja oma toimintasuunnitelma.
Lisäksi osallistujalla on 45 päivän käyttöoikeus PILTools.com palveluun (englanninkielinen), jossa on mahdollista syventää oppimista ja suorittaa sertifikaati.

Osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Esteen sattuessa tilalle voi lähettää toisen henkilön.

Paikka: Tapahtumatalo BANK,  Unioninkatu 20, Helsinki

Aika:    Ti 1.3.2016 klo 8:00 – 16:00  

Hinta:   495 eur + alv 24%  

Hintaan sisältyy tarjoilut, korkeatasoiset materiaalit ja PILtools.com palvelun käyttöoikeus 45 päivän ajaksi valmennuksen juurrutukseen.

Ilmoittaudu tästä – tervetuloa!

Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Katso tilaisuuden ohjelma tästä

DOORin kansainvälisen kumppanin, Partners In Leadershipin, kehittämä Accountability-valmennus on auttanut maailman huippuyhtiöitä (mm. puolet Fortune 50 yrityksistä ja maailman 13 suurinta lääkeyhtiötä):

 • Kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan kannattavuutta
 • Lisäämään kyvykkyyttä pysyvään suorituskyvyn parantamiseen
 • Kehittämään toimintakulttuuria ja viemään läpi muutoksia
 • Lisäämään työhyvinvointia ja henkilöstön vastuunottoa

Menetelmä Accountabilityyn, Aloitteelliseen Vastuunottoon, toimii ainutlaatuisen tehokkaasti yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Taustalla on 25 vuoden kehitystyö, yli 40.000 henkilön tutkimus ja miljoonia osallistujia.