• DOOR Training & Consulting Oy

 • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Work Of Leaders – Johtotiimin analyysi

Johtotiimin analyysi on nopea keino auttaa johtotiimiä näkemään, kuinka he yksilöinä ja tiiminä voivat tehostaa työtään: Tehdä parempia päätöksiä, saada asiat tapahtumaan, niin kuin on tarve ja voittaa aikaa.

Analyysi perustuu Wileyn julkaisemaan The Work of Leaders- tutkimukseen, jossa on mallinnettu ja tutkittu, mitä on hyvä johtaminen. Kehitetty malli on varmistettu yli 40 000 henkilön tutkimuksella. Tutkimus on dokumentoitu Wileyn kustantamaan kirjaan The Work Of Leaders.

Ajantarve:   web-kysely n. 15 min (käyttäytymis- ja vuorovaikutusmalliin perustuva adaptiivinen kysely omasta käyttäytymisestä, toimivuus todennettu kymmenien tuhansien henkilöiden viiteryhmällä) ja workshop 1/2 päivää.

Tuotokset:

 1. Johtajan henkilökohtainen johtamisprofiili
 2. Johtotiimin ryhmäprofiili
 3. Henkilökohtaiset johtamistyylin vahvuudet ja kehittämiskohteet
 4. Johtotiimin johtamistyylin vahvuudet ja sudenkuopat

Tulokset

 1. Faktat oman johtamistyylin kehittämisen tueksi
 2. Kyky ymmärtää toisia paremmin ja toimia yhteistyössä
 3. Tehokkaammin toimiva johtotiimi

Johtaminen on mallinnettu kolmeen pääalueeseen

 • Vision luominen ’Tiekartta’
 • Sitouttaminen
 • Toimeenpano

Näihin kuhunkin liittyy 6 parasta käytäntöä, koko malli käsittää siis 18 parasta käytäntöä, joihin johtotiimin toimintaa verrataan.